Dubrovnik Insider

Dubrovnik Insider

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nakon što su Gradsko vijeće Grada Dubrovnika i Općinska vijeća Općine Dubrovačko primorje i Općine Župa dubrovačka na svojim sjednicama krajem prošle godine donijeli Odluke o nastavku suradnje, tj. obavljanja autotaksi prijevoza na zajedničkom području ove tri jedinice lokalne samouprave, Općina Župa dubrovačka objavljuje javni natječaj za dodjelu 17 dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza.

Prijaviti se mogu sve fizičke i pravne osobe s prebivalištem / sjedištem na području Općine Župa dubrovačka u roku od 15 dana od dana objave natječaja u tjedniku Dubrovački vjesnik. Nakon okončanja natječaja će se sukladno Odluci o autotaksi prijevozu na području i s područja Općine Župa dubrovačka obaviti bodovanje pristiglih kandidata i utvrditi lista prvenstva. Prvih 17 kandidata s liste će, sukladno sporazumu koji će nakon natječaja potpisati navedene lokalne samouprave, moći obavljati autotaksi prijevoz na teritoriju navedenih JLS.

HZZ Sveučilištu preporuča povećanje upisnih kvota za studije računarstva, strojarstva, elektrotehnike, medicine, farmacije, rehabilitacije, logopedije, brodogradnje, nastavničkog smjera fizike i matematike, kao i matematike i informatike...

Poslovna ekonomija, pravo, logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu, hrvatski jezik i književnost, filozofija, kulturologija i primijenjena umjetnost – studijski su programi koji prema analizi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na tržištu rada Primorsko-goranske županije ne kotiraju dobro te budućim studentima Sveučilišta u Rijeci po završetku studija ne jamče posao, jer riječ je o suficitarnim zanimanjima za koja treba smanjiti upisne kvote.

Hrvatski zavod za zapošljavanje svake godine provodi analizu i prognozu potreba tržišta za pojedinim zvanjima i izrađuje Preporuku za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja, a u kategoriju studija koji zbog suficitarnosti kadra treba smanjiti upisnu kvotu ulazi i stručni upravni studij.

S druge strane HZZ Sveučilištu preporuča povećanje upisnih kvota za studije računarstva, strojarstva, elektrotehnike, medicine, farmacije, rehabilitacije, logopedije, brodogradnje, nastavničkog smjera fizike i matematike, kao i matematike i informatike, a na toj listi našli su se i socijalni rad, socijalna pedagogija, nastavnički smjer biologije i kemije, nastavnički smjer geografije te glazbena pedagogija, piše Novi list.

Drugim riječima, budući studenti koji se odluče za jedan od tih programa dobit će diplomu koja će ih direktno odvesti u svijet rada, jer riječ je o deficitarnom kadru u Primorsko-goranskoj županiji.

Premda su jasne i izravne, pojašnjavaju u HZZ, preporuke imaju kvalitativni karakter. Preporuča se povećanje ili smanjenje broja upisanih i stipendiranih učenika i studenata u pojedinim obrazovnim programima, ali se ono ne određuje kvantitativno. Preporuke, dakle, ukazuju na smjer potrebnih promjena, a s druge strane, budući da se preporuke izrađuju i upućuju svake godine, opetovanom pojavljivanju pojedinih obrazovnih programa treba pridavati sve veću težinu i uzimati ga u obzir sve ozbiljnije prilikom donošenja odluka.

U HZZ-u su mišljenja da će promjene obrazovne upisne politike i politike stipendiranja na temelju njihovih preporuka pridonijeti usklađivanju obrazovanja s potrebama tržišta rada odnosno umanjiti strukturnu neusklađenost između ponude rada i potražnje za radom, što je jedan od glavnih dugoročnih problema hrvatskog tržišta rada.

Međutim, oni koji provode obrazovanje ne dijele to mišljenje, jer kako napominje dekan riječkog Ekonomskog fakulteta prof. dr. Alen Host predviđanja o potrebi tržišta rada koja izrađuje HZZ ne mogu se smatrati pouzdanima iz cijelog niza razloga. Ekonomski fakultet već godinama upozorava HZZ na propuste, međutim bezuspješno, jer upravo se programi tog fakulteta u Preporukama opetovano pojavljuju kao programi koji nemaju pretjeranu perspektivu kada je u pitanju tržište rada.

– HZZ navodi brojne programe koji nikad nisu postojali niti ih je fakultet ikada izvodio, a nezaposleni se vode kao naši bivši studenti. Dakle, ne možemo se pouzdati u brojke kojima raspolaže HZZ iako već niz godina upozoravamo na propuste i tražimo ispravak podataka. Takve pogrešne podatke HZZ koristi kao bazu za praćenje, analizu i predviđanje potreba na tržištu rada, odnosno koristi metodu linearne ekstrapolacije koja je neprikladna za procjenu budućih kretanja na tržištu rada iz cijelog niza razloga. Preporuke za upisnu politiku sada moraju odražavati predviđanje stanja gospodarstva 2023. godine kada će studenti upisani ove godine na studij tražiti svoj prvi posao, kaže prof. dr. Host te dodaje kako će se »u tih pet godina predviđenog trajanja studija, potrebe tržišta rada toliko promijeniti da moramo sada imati obrazovne programe za neka zanimanja koja još uopće ne postoje, a 2023. godine će postojati potražnja za njima«, piše Novi list.

Jedinstveni upravni odjel Općine Župa dubrovačka objavio je Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Općine Župa dubrovačka za 2018. godinu kojim se pozivaju sve kulturne ustanove, udruge, umjetničke organizacije, društva, pravne i fizičke osobe koje se bave kulturnim programima da dostave prijedloge svojih programa rada i financijske planove za 2018. godinu radi mogućeg uvrštavanja u Program javnih potreba u kulturi.

Prijava na Javni poziv može se podnijeti  najkasnije do 11 . veljače 2018. u Odsjek za društvene djelatnosti  Općine Župa dubrovačka osobno  ili putem pošte, a sve zainteresirane udruge moraju svoje programe i projekte prijaviti na propisanim obrascima ispunjenim isključivo na računalu.  Objavljen je i javni  kojim se pozivaju sve ustanove, udruge, društva, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u školstvu, socijalnoj skrbi, skrbi o stradalnicima Domovinskog rata, zdravstvenoj zaštiti i skrbi o djeci i mladima, da dostave svoje programe rada i financijske planove za 2018. godinu radi mogućeg uvrštavanja u Program javnih potreba Općine Župa dubrovačka.

Obrasci, javni pozivi i pravilnici nalaze se na službenim stranicama Općine Župa dubrovačka.

Čarolija se nastavlja, u Merit Casino Libertasu. Uz mnoštvo igara na sreću Merit Casino vam nudi zabavu sa dobitkom. Sudjelujte u nagradnoj igri 'Magična kutija'.

Svaki dan osvojite tikete posjetom Casinu, igranju na automatima i u živoj igri. Magična kutija Merita  Vas nagraduje iPhoneX, laptop, ledTv i promo kreditom čak do 10 000 kuna. Neka se magija sreće zavrti. 


Nagradna igra MAGIČNA KUTIJA, čeka na Vas u Merit Casino Libertasu.

PRAVILA NAGRADNE IGRE


Nagradna igra održavat će se u casinu Merit Internatinal Casino Libertas u hotelu Rixos u Dubrovniku, započela je 13. siječnja, a završava 9. ožujka 2018. godine.
Nagradna igra se priređuje u tri (3) kola, prema sljedećem rasporedu:1.kolo Nagradne igre  traje od 13. siječnja 2018.godine do 9. veljače 2018. godine;2. kolo Nagradne igre traje od 10. veljače 2018. godine do 9. ožujka 2018. godine3. kolo Nagradne igre traje od 10 ožujka 2018.godine do 7. travnja 2018 godine.

Izvlačenja će  se održati u Casinu na dan svakog kola sukladno članku 5. ovih pravila.

U svakom kolu dodjeljuju se tri dobitna kupona- ulaznice za sudjelovanje u promociji Priređivača 'Magična kutija'. Nagrade nisu zamjenjive za novac, te se iste mogu iskoristiti odmah nakon završetka svakog izvlačenja i to u 00:15 sati, sukladno pravilima Promocije.

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju sve punoljetne fizičke osobe, osim zaposlenika i njihove uže obitelji. Nagradni kupon s ispravnim imenom i prezimenom se odlaže u predviđenu kutiju do trenutka izvlačenja. Važećim se smatra samo onaj kupon koji sadrži istinske podatke s osobne. Kuponi se dodjeljuju prema kriterijama: posjet casinu, igranju na automatima za igre na sreću te živoj igri (detaljnije opisano u Članku 5. Pravo i način sudjelovanja).

Izvlačenje krugova  provodi se na svaki puni sat između 22:00 i 0:00 sati, slučajnim odabirom izvlači po jednog različitog dobitnika. Priređivač će putem razglasa objaviti ime i prezime dobitnika sa kupona, ukoliko se dobitnik ne javi u roku dvije minute izvlači se novi dobitnik. Dobitnik se identificira važećom identifikacijskom ispravom. Nije dozvoljeno sudjelovati sa kuponom koji je dodijeljen drugoj osobi. U tom slučaju izvlačenje dobitnika provest če se ponovo.

Nagrade preuzimaju osobno dobitnici u Casinu u roku od pola sata od završetka izvlačenja sa važećom identifikacijskom ispravom. Ispravnost izvlačenja kontrolira tročlana komisija, koju imenuje Priređivač( u daljnjem tekstu Komisija). Dobitnici ne snose nikakve poreze, obaveze niti naknade povezane s dobitkom.Priređivač može promjeniti ova Pravilai otkazati ili staviti u mirovanje(članak 7. Promjena pravila, otkaz, prekid ili mirovanje promocije.

 

Glavni dobitci su:                                                               

1 x iPhoneX u vrijednosti od 7000,00 kuna;                 kredit na igre na sreću

 1 x laptop u vrijednosti od 7000,00 kuna;                     kredit na igre na sreću

 1 x televizor u vrijednosti od 7000,00 kuna;                kredit na igre na sreću

 

Sporedni dobitci su:

1 x 10,000 ,00kn promo 
2 x 7,500,00 kn promo 
3 x  5,000,00 kn promo 

Izvučena tri dobitnika, idu na živi rulet i biraju određene dozene, diler vrti zatvorenih očiju, dobitni broj iz odgovarajučeg dozena je prvi (1) dobitnik i taj dobitnik izvlači glavne nagrade iz Magične kutije. Ostala dva natjecatelja biraju boju crvenu ili crnu, dobitnik boje bira prvi jednu od šest kutija s promo tiketima, dok gubitnik bira preostale kutije s promo tiketima. Preostale nagrade se prebacuju za 2. i 3. kolo.

Neka se magija sreće zavrti. Tražiš svoju sreću, potraži je u Meritu!

Dosadašnja praksa ocijenjena je nedovoljnom i nedovoljno usmjerenom na online svijet. Naime, govor mržnje i ostali oblici ilegalnih radnji podlijegali su nizu propisa koji vrijede za fizički svijet i u sferi su kaznenog zakona donosi vecernji.hr
Kaos u online prostoru, posebice na društvenim mrežama i u medijima koji su sve više izloženi govoru mržnje, lažnim vijestima i ostalim neprimjerenim i ilegalnim sadržajima treba posebno regulirati, zaključak je posebne radne skupine pri Središnjem državnom uredu za digitalno društvo. Stoga su, nakon današnjeg sastanka, predstavnici ovog državnog tijela zauzeli stav da je potrebno donijeti poseban zakon. Dosadašnja praksa ocijenjena je nedovoljnom i nedovoljno usmjerenom na online svijet. Naime, govor mržnje i ostali oblici ilegalnih radnji podlijegali su nizu propisa koji vrijede za fizički svijet i u sferi su kaznenog zakona.

Oštro za slobodu govora

Radna skupina, doznajemo, složila se oko toga da treba oštrije pristupiti i unutar jedinstvenog zakonskog okvira sankcionirati online povrede zakona. Na temelju smjernica koje je predstavila Europska komisija te na temelju prikupljenih analitičkih podataka o očitom porastu nepoželjnog komuniciranja na internetu (govor mržnje, javno poticanje na nasilje, širenje lažnih vijesti), inicijalna radna skupina zaključila je da bi valjalo na “na jednom mjestu”, odnosno u specijaliziranom zakonu pozabaviti se društvenim medijima. Nepoželjno komuniciranje definira kao svako komuniciranje koje izlazi iz spektra slobode govora, a to znači svako pozivanje na nasilje, prijetnje, govor mržnje i ostale elemente koji krše ljudska prava. U nepoželjne aktivnosti spadaju sve one aktivnosti koje su obuhvaćene Kaznenim zakonom, ali i ostale poput širenja lažnih vijesti. Kako neslužbeno doznajemo, poseban zakon planira se u proceduru pustiti krajem prvog polugodišta ove godine. Posebno će se inzistirati na edukaciji svih sudionika u komunikacijskom procesu, posebno onih koji nisu uključeni u obrazovni sustav.

Pročitajte više na: https://www.vecernji.hr/vijesti/vlada-priprema-poseban-zakon-kojim-ce-kaznjavati-govor-mrznje-na-internetu-1220126 - www.vecernji.hr

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević primljen je u Kuću slavnih međunarodnih polaznika Ratne škole kopnene vojske SAD-a, a svečanost tim povodom održat će se 27. ožujka 2018. godine u kompleksu Ratne škole kopnene vojske, u vojnoj bazi Carlisle Barracks u Pensilvaniji.


Hrvatsko vojno diplomatsko predstavništvo u Sjedinjenim Američkim Državama, zaprimilo je obavijest iz Kopnene vojske Sjedinjenih Američkih Država da je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević primljen u Kuću slavnih međunarodnih polaznika Ratne škole kopnene vojske SAD-a (International Fellows Hall of Fame U.S. Army War College).

Ministar Damir Krstičević 1998. godine završio je US Army War College, u Sjedinjenim Američkim Državama, gradu Carlisle, državi Pennsylvania i prvi je visoki hrvatski časnik koji je primljen u Kuću poznatih međunarodnih polaznika Ratne škole kopnene vojske SAD-a.

Također, ministar Krstičević prvi je časnik Oružanih snaga RH koji je završio ovakvu vrstu školovanja na ovoj prestižnoj američkoj obrazovnoj instituciji koja priprema časnike i civilne dužnosnike za stratešku razinu dužnosti i vođenja.

Ratnu školu kopnene vojske SAD-a (US Army War College) uspješno je završilo 11 hrvatskih časnika, a trenutno se na školovanju u Carlisle Barracks nalazi jedan časnik Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Kopnena vojska SAD-a  propisala je proceduru procesa koji se sastoji od nominacije, postupka odobravanja te svečanog prijema odnosno davanja počasti bivšem polazniku u prostorijama Ratne škole. Nominacija je u nadležnosti američkih časnika koji se nalaze na službi u stranim zemljama ili zapovjednika teritorijalnog američkog borbenog zapovjedništva.

Pismo nominacije odobrava veleposlanik ili šef diplomatske misije SAD-a, čime se osigurava potvrda o časnoj i profesionalnoj službi predložene osobe i njegovoj dostojnosti za navedeno priznanje, što u svim aspektima treba biti u skladu s profesionalnim, etičkim i moralnim vrijednostima Kopnene vojske SAD-a. Postupak odobravanja provodi se unutar Kopnene vojske a uključuje suglasnost i odobrenje Ministarstva obrane i Državnog tajništva SAD-a. Nakon odobrenja, osoba koja je dobila priznanje poziva se na svečanost formalnog prijema u Hall of Fame.

U prostorijama Ratne škole izložene su fotografije i osnovni podaci o svim bivšim međunarodnim polaznicima koji su dobili priznanje od Američke kopnene vojske za njihova profesionalna postignuća.

Ratna škola kopnene vojske SAD-a (U.S. Army War College) je najviša obrazovna institucija Kopnene vojske, najveće grane Oružanih snaga SAD-a, osnovana 1904. godine. Ratnu školu pohađali su američki zapovjednici i dužnosnici poput Dwighta D. Eisenhowera, Georgea S. Pattona i Omara Bradleya, kao i svi najviši časnici u sadašnjoj strukturi Kopnene vojske.

Uz američke polaznike svake godine školu pohađa oko 80 međunarodnih studenata, vojnih časnika ili civilnih polaznika, iz savezničkih zemalja i bliskih partnera SAD-a, sa svih kontinenata.

Kopnena vojska osnovala je Hall of Fame u Ratnoj školi kako bi pružila prestižno i vidljivo poštovanje i priznanje međunarodnim polaznicima koji su kroz profesionalnu karijeru postigli najvišu vojnu ili civilnu poziciju u svojim zemljama ili koji su imali ekvivalentnu poziciju po položaju ili odgovornosti u multinacionalnoj organizaciji.

Do sada je takvo priznanje primilo oko šezdeset pet međunarodnih polaznika Ratne škole, a među njima i sadašnji predsjednik Egipta Abdel Fatah al-Sisi, ambasador i bivši ministar obrane Australije Duncan E. Lewis, bivši predsjedavajući vojnog odbora NATO-a danski general Knud Bartels, te sadašnji ili bivši načelnici glavnog stožera Kanade, Italije, Mađarske, Austrije, Rumunjske, Češke, Nizozemske, Norveške, Indije, Kolumbije i brojnih dugih zemalja.

Izvor: direktno.hr

Božićni i novogodišnji blagdani su iza nas. Kako bi pripremile bogat blagdanski stol, žene su u pravilu provele dan i pol u kuhinji - na nogama. U prosjeku smo dobili od dva do pet kilograma. Sada se treba vratiti u formu.

Nakon blagdana treba napraviti detoksikaciju organizma. No, osim prehrane, ključna je i fizička aktivnost, a kako do savršene forme znaju u klubu Gladijator Croatia.


Tjedni plan kickbox programa za početnike uključuje kickbox drilove, kondiciju i sparing. Ovaj trening se preporučuje rekreativcima koji su početnici.

Ipak ovaj će vas trening dovesti u odličnu formu bez oduzimanja previše vremena i energije. Treninzi su radnim danima od ponedjeljka do petka, dok se vikendom odmara.

Za sve informacije kontaktirajte Gladijator Croatia i požurite jer ljeto nam se bliži.

gladijator croatia

Jugovi plivači Mario Šurković i Michel Brassard s trenerom Franom Ćirkom sudjelovali su na pripremama Hrvatske reprezentacije koje su se održale u Vukovaru od 02. do 13. siječnja.

Na pripremama je sudjelovalo ukupno 20 plivačica i plivača uzrasnih kategorija seniora, juniora i mlađih juniora.

Pripreme su odrađene kao uvod u sezonu natjecanja u 50-metarskom bazenu.

Izvor: dbksport.com

Page 9 of 322
Dubrovnikinsider.hr koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda Dubrovnikinsider.hr stranice slažete se sa korištenjem kolačića. Više o tome možete pročitati u pravilima korištenja Više detalja…