Odgoda poreznog duga ide svima, ali postoji važan izuzetak

79

Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona (NN br. 35) s uvedenim prolongatom roka dospijeća poreznih davanja donosi cijeli niz bitnih aspekata koje poduzetnici trebaju imati na umu u svojem poslovanjem nakon novonastalih okonosti, što u e-mail  prepisci na pitanja poslovni.hr pojašnjava revizorica Dubravka Kopun.

Na koja porezna davanja se Pravilnik odnosi?

Izuzev carina i trošarina, posrijedi su sva porezna davanja. Izuzetak je porez na dodanu vrijednost, za koji mogućnost odgode plaćanja imaju isključivo poduzetnici koji ostvaruju prihode do 7,5 mil. kn u prethodnoj godini, pod uvjetom da obračunavaju PDV temeljem izdanih računa, a ne naplaćene realizacije. To znači da će za većinu poduzetnika  – naime, 94% ih ostvaruje prihode manje od 7,5 mil. kn, biti primjenjive odredbe o prolongiranju plaćanja PDV-a. Svi ostali poduzetnici mogu koristiti ovo prolongiranje poreznih davanja za ostale porezne obveze: porez na dohodak te doprinose prilikom isplate plaća, porez na dobit utvrđen prilikom predaje financijskih izvještaja za 2019. te  pristojbe.

Od kada se porezna davanja mogu prolongirati?

Pravilnik navodi da je to od datuma kada su proglašene posebne okolnosti – a to je 19. ožujka, koji je početni datum kada je stupila na snagu Odluka o mjerama ograničavanja društvenog okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja. Odredbe se odnose na prethodno definirana porezna davanja koja dospijevaju počevši od 19. ožujka.

Što je s akontacijama poreza na dobit?

Za poduzetnike kojima je poslovanje obustavljeno temeljem navedene  Odluke, Porezna uprava će samostalno utvrditi predujam poreza na dobit, koji dospijeva na naplatu već u ožujku na 0,00 kuna. Svakako predlažemo svima da provjere zaduženja na poreznim karticama prije kraja mjeseca, te ako   ova odluka nije provedena da o tome  obavijeste njihovog  poreznog referenta.

No, i za ostale poduzetnike postoji mogućnost predaje putem portala ePorezna njihovog e-zahtjeva za smanjenje akontacije poreza na dobit – čak i na iznos nula kuna, kojem je, pak, bitno priložiti preliminarne financijske izvještaje za 2020. s usporednim podacima za 2019. te obrazloženje.

Za koliko dugo se prolongira dospijeće poreznih obveza?

Riječ je o razdoblju  od 3 mjeseca  (s naznakom da se ovaj rok može produžiti za dodatna 3 mjeseca) tako  da obveza PDV-a za ožujak koja dospijeva na naplatu 30. travnja, pod zadovoljenjem pozitivnog rješenja PU o prolongatu na tri mjeseca, podrazumijeva dospjevanje 31. srpnja. Identično je i s obvezom PDV-a za travanj, koja dospijeva na naplatu 31. svibnja, te uz ovaj prolongat će dospjeti na naplatu 31. kolovoza. Bitno je reći da obvezu PDV-a za  veljaču, koja dospijeva na naplatu do 31. ožujka,  nije moguće odgoditi. Također, za vrijeme ovog prolongata ne obračunavaju se kamate od strane PU.

CIJELI ČLANAK PROČITAJTE NA poslovni.hr

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *