Prestanak kratkotrajnog onečišćenja na plaži Prižba

124

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove, sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje (“Narodne novine” broj 73/08), obavještava javnost o prestanku kratkotrajnog onečišćenja mora fekalnim vodama na plaži Prižba na Korčuli koje je objavljeno 03. lipnja 2020. godine.

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije uzorkovao je dodatne uzorke mora 03. i 04. lipnja 2020. godine. Rezultati ispitivanja udovoljavaju uvjetima Uredbe, što upućuje na prestanak kratkotrajnog onečišćenja, te je more na plaži Prižba na Korčuli podobno za kupanje.

U skladu s odredbama članka 24. Uredbe, more na plaži ponovo će se uzorkovati u roku od sedam dana, radi provjere prestanka kratkotrajnog onečišćenja.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *