TJEDNI PREGLED: Započinje realizacija ”Aglomeracije” Dubrovnik, sva gradska društva su stabilna i financijski stoje bolje nego na početku mandata, korak do realizacije nove ceste za naselje Nuncijata…

125

Započinje realizacija ”Aglomeracije” Dubrovnik

Potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za EU projekt ‘’Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik’’, čime i službeno počinje realizacija ”Aglomeracije” Dubrovnik.

Riječ je o, za Grad Dubrovnik, izuzetno važnom projektu u čijoj pripremi su sudjelovali Vodovod Dubrovnik, Upravni odjel za europske fondove i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika i Hrvatske vode.  Projekt je vrijedan 881.208.682,00 kuna, a ugovore za njegovu realizaciju potpisali su danas ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i predsjednik Uprave Vodovoda Dubrovnik Lukša Matušić.

”Ovo je možda jedan od najvažnijih dana u mandatu ove gradske uprave. Više puta smo isticali koliko je važno koristiti EU sredstva za podizanje kvalitete života naših sugrađana. Na to sigurno utječe kvalitetna vodoopskrbna i kanalizacijska mreža, ali posebno i novi uređaj za obradu fekalnih voda na području Petke koji će spriječiti da se u budućnosti događaju zatvaranja plaža bog izljeva kanalizacije. To je ključ za destinaciju kao što je Dubrovnik za pružanje kvalitetne usluge na svim razinama. Upravo to projekt Aglomeracije rješava”, rekao je dubrovački gradonačelnik Mato Franković, zahvaljujući pri tom svima koji su radili na pripremi ovog zahtjevnog projekta.

Istaknuo je i kako je ova gradska uprava korištenje europskih fondova za razvoj grada zacrtala kao svoj cilj. ”Nakon potpisivanja ovog ugovora možemo se zaista pohvaliti s činjenicom da smo ugovorili više od milijardu kuna bespovratnih europskih i nacionalnih sredstava u mandatu od tri i pol godine ove gradske uprave, od kulturne baštine, preko dječjih vrtića i škola do uskoro Lapadske obale i Aglomeracije”, kazao je gradonačelnik Franković te zahvalio Vladi RH na stalnom praćenja potreba grada.

Provedba, između ostalog, obuhvaća izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Petka te izgradnju cjelokupne nedostajuće kanalizacijske i vodoopskrbne mreže na području grada Dubrovnika. Dijelove projekta predstavio je predsjednik Uprave Vodovoda Dubrovnik Lukša Matušić, kroz film koji prikazuje cjelokupan obuhvat. ”Ovo je veliki dan za Vodovod Dubrovnik i Grad Dubrovnik i priželjkujem da provedba čim prije krene”, rekao je Lukša Matušić. Naime, svi su natječaji već pripremljeni i narednih će dana biti objavljene javne nabave za izvođače radova. Dalje se očekuje odabir izvođača, potpisivanje ugovor i početak radova.

Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda, napomenuo je i da će se kroz ovaj projekt obaviti povrat sredstava uloženih za uređaj za ultrafiltraciju u Komolcu te će se i ta sredstva moći ponovno reinvestirati u ovaj projekt. ”Bit će to zahtjevan posao, koji će podrazumijevati i kopanje 70-ak kilometara novih cjevovoda, izgradnju 15-ak crpnih stanica, četiri vodospreme. Tražit će to i strpljenja građana, ali će u konačnici podići kvalitetu života, omogućiti trajnu zaštitu mora i mogućnost održivog razvoja”, istaknuo je Zoran Đuroković.

Zahvaljujući još jednom svima koji su zajednički radili na projektu, ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić kazao je kako su predstavnici Vlade u više navrata boravili u Dubrovniku te sudjelovali u prigodama kreiranja novih procesa razvoja, kako na području vodno-komunalne infrastrukture, tako i na području gospodarenja otpadom.

”Danas kao ministar imam 880 milijuna razloga za zadovoljstvo činjenicom da će Dubrovnik na ovaj način trajno riješiti probleme vodoopskrbe i odvodnje. Radovi će svakako, kroz angažman građevinskog sektora, doprinijeti i rastu BDP-u i ekonomskom opravku naše zemlje, što me posebno veseli”, istaknuo je ministar Tomislav Ćorić.

Projektom ”Aglomeracije” obuhvaćena su, uz izgradnju pročistača na Petki, ulaganja u sustav javne vodoopskrbe u naseljima Dubrovnik, Zaton – Orašac i Moševići – Visočani te sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u naseljima Bosanka, Čajkovica, Čajkovići, Donje Obuljeno, Dubrovnik, Gorenje Obuljeno, Knežica, Komolac, Lozica, Mokošica, Nova Mokošica, Osojnik, Petrovo Selo, Pobrežje, Prijevor, Rožat, Sustjepan i Šumet.

Sva gradska društva su stabilna i financijski stoje puno bolje nego na početku mandata

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković predstavio je, na konferenciji za novinare, financijsko stanje društava u većinskom vlasništvu Grada Dubrovnika. Na dan 14. prosinca 2020. godine ukupno stanje na računima gradskih društava iznosi 84,9 milijuna kuna, dok je po preuzimanju gradonačelničke dužnosti 2017. godine stanje iznosilo 23,2 milijuna kuna, izvijestio je gradonačelnik Franković.

”Iza nas je osam mjeseci zdravstvene i financijske krize, a društva se nalaze u jako dobrom stanju i rezultati su značajno bolji nego prije tri i pol godine, unatoč zdravstvenoj i financijskoj krizi u 2020.”, rekao je gradonačelnik Mato Franković naglasivši kako su gradska poduzeća pokazala da dobo upravljaju financijama te da uspostavljeni ”cash pool” sustav odlično funkcionira.

”Napravili sustav ”cash pool”, odnosno lanac unutar kojeg su članice jake onoliko koliko je jaka najslabija članica. Toj najslabijoj članici unutar sustava se uvijek može pomoći. Imamo primjer Libertasa Dubrovnik, u minusu četiri milijuna kuna, koji kamatu na minus ne plaća bankama nego članicama ”poola” čiji novac koristi”, pojasnio je gradonačelnik Franković.

Najznačajnije povećanje vidljivo je na računu Vodovoda gdje je stanje u lipnju 2107. iznosilo 110 tisuća kuna, a sad iznosi 35,5 milijuna kuna, Čistoća je na računu imala 13,6 milijuna kuna, a danas ima 13.4 milijuna kuna, Libertas je bio u minusu 11,8 milijuna kuna, dok je danas taj minus smanjen i iznosi 4,8 milijuna kuna. Boninovo je imalo na računu 159 tisuća kuna, a danas 298 tisuća kuna,  Hotel Gruž je imao 1,1 milijuna kuna, a sada 2,2 milijuna kuna, Vrtlar je imao 704 tisuće, a danas ima 1,1 milijuna kuna.

Značajno povećanje vidljivo je i na računu Sanitata koji je 2017. godine imao 7,2 milijuna kuna, a ovog prosinca 17,5 milijuna kuna, dok je na deviznom računu u eurima 2017. imao je 105 tisuća, a danas 170 tisuća eura. UTD Ragusa je bila u minusu 4 milijuna kuna, a danas je u plus 907 tisuća.  Dubrovačka razvojna agencija je imala na računu 251 tisuću kuna, danas 3,7 milijuna kuna. Aktivirana je i Dubrovačka baština koje je na računu imalo 21 tisuću kuna, a sad na računu ima 114 tisuća kuna. Agencija za POS je imala 1,1 milijuna kuna, a sad ima 1,6 milijuna kuna.

Rezervat Lokrum je imao 14,7 milijuna kuna, a danas 11,4 milijuna kuna, no gradonačelnik Franković napomenuo je kako je Lokrum donirao uređaje OB Dubrovnik, te da godišnje izdvaja sredstva za Dubrovački savez sportova.

Što se tiče financijske krize gradonačelnik je kazao kako na budućnost gleda optimistično te da tome uvelike doprinosi početak cijepljena protiv COVID-a.

”Za našu turističku sezonu jako je bitno to da je cijepljenje počelo u Velikoj Britaniji, koja je naše ključno tržište. Očekujem da će sezona početi na proljeće, a da će se na ljeto normalno odvijati i da će nam to pomoći u krizi”, rekao je dubrovački gradonačelnik.

SURADNJA GRADA I VODOVODA Uređuje se Ulica Vatroslava Lisinskog

U Ulici Vatroslava Lisinskog provodi se uređenje kolnika u duljini od 150 metara. Radovi uključuju asfaltiranje punog profila predmetne dionice, a izvodi ih tvrtka Tehnogradnja d.o.o., ugovorni izvođač na održavanju nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina.

Riječ je o suradnji Upravnog odjela za promet Grada Dubrovnika i Vodovoda Dubrovnik. Naime, gradska komunalna tvrtka u navedenoj ulici prije asfaltiranja dionice izvela je radove na kolektoru odvodnje otpadnih voda. Polaganjem 150 metara cjevovoda javne odvodnje u Ulici Vatroslava Lisinskog te 25 metara u Bokeljskoj ulici kompletirana je mreža odvodnje u tim gradskim ulicama.

Izgrađeni su nedostajući dijelovi mreže u obje ulice te njihov spoj na postojeći sustav čime će se omogućiti spajanje tridesetak tamošnjih potrošača na sustav odvodnje.

Korak do realizacije nove ceste za naselje Nuncijata

Grad Dubrovnik izradio je projektnu dokumentaciju potrebnu  za ishođenje lokacijske dozvole za novu cestu prema naselju Nuncijata. Zahtjev za lokacijsku dozvolu bit će predan nakon što se dobije pozitivno mišljenja na HIA-u, koja je vezana i za braniteljsko naselje na Nuncijati, a koja se dostavlja Ministarstvu kulture RH, odnosno UNESCO-u, što je bio uvjet Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

Očekuje se da bi mišljenje na HIA-u (Studija procjene utjecaja UPU Nuncijata na dobro Svjetske baštine) trebalo stići do kraja veljače, s čime bi se ispunili uvjeti za ishođenje lokacijske dozvole.

Predloženim tehničkim rješenjima predviđena je izgradnja novih prometnih površina zapadno od izgrađenog dijela naselja Nuncijata te zamjena postojećeg priključka na D8 novim, sigurnim i protočnim priključkom. Pri izradi građevinskih i prometnih rješenja vodilo se računa o uklapanju novoprojektiranih prometnih površina u planiranu prometnu mrežu UPU stambenoga naselja za branitelje na Nuncijati i projektno rješenje rekonstrukcije državne ceste D8.

Idejno rješenje cjelokupnog zahvata koncipirano je tako do omogućuje faznost izvedbe odnosno samostalnu realizaciju pojedinih dijelova zahvata na način ostvarenja održivih i funckionalnih prometnih cjelina za istočni i zapadni dio obuhvata.

Na zahtjev Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, idejno rješenje priključka gradskog naselja Nuncijata na državnu cestu D8, uključeno je i u obuhvat Studije procjene utjecaja UPU Nuncijata na dobro Svjetske baštine (HIA), kako bi se sagledali kumulativni utjecaji izgradnje novog naselja i izgradnje prateće mreže prometnica i priključka na državnu cestu D8. Zaključak Studije procjene utjecaja na dobro Svjetske baštine pokazao je kako nema štetnog utjecaja plana i prometnice na Povijesnu jezgru (dobro Svjetske baštine), dok je prisutan blagi negativni utjecaj na područje Gruškog zaljeva, koji će se maksimalno ublažiti prostorno-planskim i drugim predloženim mjerama.

Konačna lista za dodjelu stipendija Grada Dubrovnika za školsku godinu 2020/21

Na prijedlog Povjerenstva za provjeru postupka dodjele stipendija, gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković svojim je zaključkom utvrdio konačnu listu za dodjelu gradskih stipendija učenicima i studentima za školsku godinu 2020/21. 

Ove će se godine dodijeliti ukupno 84 stipendije u pet kategorija:

– 11 učenika i 5 studenata koji su sami stradalnici Domovinskog rata ili su djeca stradalnika Domovinskog rata;

– 24 nadarenih studenata;

– 5 učenika i 19 studenata u deficitarnim zanimanjima;

– 6 učenika i 13 studenata iz obitelji slabijeg imovnog stanja te

– 1 studentu koji je osoba s invaliditetom.

 

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *