Usvojene mjere Grada Dubrovnika za pomoć gospodarstvenicima

88

Paket mjera za prevladavanje krize uzrokovane koronavirusom, koji je krajem ožujka predstavio gradonačelnik Mato Franković, u srijedu, 8. travnja na prvoj on-line sjednici usvojilo je Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Kako bi se mjere pomoći ranjivim skupinama, gospodarstvenicima i svim građanima uspješno provele, na sjednici je prihvaćen i Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

Prvi paket mjera Grada Dubrovnika donosi se za tromjesečno razdoblje travanj-lipanj,  njegove mjere podijeljene su u dvije kategorije; prve su usmjerene prema ranjivim skupinama, dok se druga kategorija mjera odnosi na pomoć gospodarstvenicima.

U sklopu paketa mjera za gospodarstvenike ističe se umanjenje plaćanja zakupa poslovnog prostora za 50 posto i umanjenje plaćanja zakupa javnih površina za 70 posto te ukidanje plaćanja reklama. Potporama su obuhvaćeni i oni gospodarstvenici, odnosno obrtnici koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno odlukama Stožera civilne zaštite RH, a ne spadaju u kategorije koje su oslobođene plaćanja dijela najma i javne površine.

Tako će Grad Dubrovnik subvencionirati dio troškova najma poslovnog prostora za gospodarske subjekte na svom upravnom području. Utvrđeni iznos subvencije korisniku subvencije po ovoj Odluci iznosi do maksimalno 2.500 kuna mjesečno, a program se odnosi na mjesece travanj, svibanj i lipanj 2020.

Uz navedene mjere Grad Dubrovnik je prethodno donio više mjera financijskih ušteda koje uključuju smanjenje plaća djelatnicima u gradskoj upravi i javnim ustanovama 10 posto, ukidanje plaćanja naknada za članstva u Upravnim vijećima javnih ustanova, obustavljeno je programsko financiranje rada udruga na tri mjeseca, u sustav javne rasvjete na cijelom gradskom području uvedene su redukcije, a komunalne naknada svim obveznicima umanjena je za 15 posto.

Također, s ciljem umanjenja posljedica i osiguranja neophodnih financijskih sredstava u svrhu sprječavanja ugroze od korona virusa donesene su odluke o ukidanju isplate sredstava namijenjenih financiranju naknada predsjedniku, zamjenicima predsjednika i članovima Gradskog vijeća Grada Dubrovnika za travanj, svibanj i lipanj 2020. godine, a u istom razdoblju obustavlja se i isplata sredstava namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Gradskog vijeća. Na on-line sjednici Gradskog vijeća donesene su i odluke smanjenju plaće za gradonačelnika i zamjenicima gradonačelnika.

Podsjećamo, odlukom Vlade Republike Hrvatske o odgodi plaćanja poreza na dohodak, a time i prireza, koji su najvećim dijelom prihod jedinica lokalne samouprave te ukidanjem plaćanja spomeničke rente i ukidanjem plaćanja paušala turističkim iznajmljivačima za drugi kvartal, Grad Dubrovnik već sudjeluje i daje značajan doprinos u olakšavanju prevladavanja negativnih ekonomskih posljedica pandemije korona virusa.

Pri osmišljavanju mjera gradska uprava identificirala je tri moguća scenarija utjecaja pandemije koronavirusa na lokalno gospodarstvo, a paralelno s predstavljenim paketom mjera promišlja se i njegova nadogradnja, ukoliko se kriza prelije i na razdoblje nakon 1. srpnja 2020. godine. Paket mjera za ranjive skupine iznosi 17,15 milijuna kuna, dok mjere financijskog oprosta za gospodarstvenike dosežu 28,75 milijuna kuna. Dodatno se odgađa naplata 38,4 milijuna kuna proračunskih sredstava.

Na internetskim stranicama Grada Dubrovnika objavljene su detaljne upute i kriteriji te svi potrebni obrasci zahtjeva kako bi građani i gospodarstvenici mogli ostvariti svoja prava obuhvaćena paketom mjera. Navedeno je dostupno na poveznici: Mjere Grada Dubrovnika za pomoć pri prevladavanju krize

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *