Adaptacijom igrališta OŠ Ivana Gundulića do novih sportsko-rekreativnih sadržaja za Gruž

345

Grad Dubrovnik planira uskoro početi radove na adaptaciji postojećeg kompleksa igrališta Osnovne škole Ivana Gundulića u svojevrsni sportsko-rekreacijski park. Osim za učenike osnovne škole, koji će dobiti bolje uvjete za izvannastavne aktivnosti, ovo ulaganje značajno  je i za građane s područja Gruža jer će dobiti novo mjesto za rekreaciju i druženje.

Naime, u obuhvatu gruške škole postoje dva sportska igrališta i slobodna površina za izvannastavne aktivnosti, a prostor je omeđen dotrajalom ogradom i tribinama.

Adaptacijom je planirana zamjena podloge jednog igrališta, dok će se slobodna zona oplemeniti i namijeniti dječjim aktivnostima, a oko čitavog obuhvata postavit će se nova zaštitna ograda.

Postojeće tribine će se u potpunosti obnoviti te proširiti prema standardima s novim stepenicama, a  uz slobodnu zonu izgradit će se pomoćna građevina koja će služiti za potrebe pratećih sadržaja škole. Građevina će biti opremljena sanitarijama i spremištem, a izvest će se na način da se uklopi u postojeći teren sa zelenim krovom. Postavit će se nova rasvjeta i klupe za odmor te će se zelene površine hortikulturno urediti . 

Novi i obnovljeni sportski sadržaji za rekreaciju mjesto su budućeg okupljanja stanovnika ovog dijela grada. Investiciju će provesti nadležni Upravni odjel za  izgradnju i upravljanje projektima, a procjenjuje se na oko milijun kuna.

Podsjetimo, u okviru ulaganja gradske uprave u kapacitete rekreativne i društvene namijene u tijeku su i radovi na uređenju parka s dječjim i sportskim igralištem te prostorom za fitness na otvorenom u Solitudu, gdje će se kombiniranjem sadržaja namijenjenog svim dobnim skupinama dobiti kvartovski rekreacijski park te tako pasivni gradski prostor prenamijeni u zelenu zonu za sport i rekreaciju.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *