Besplatna radionica DURA-e ‘Komunikacijom do efikasnosti i zadovoljstva’

241

Sve češće u organizacijama nailazimo na probleme u odnosima među zaposlenima na horizontalnoj i vertikalnoj razini. Disfunkcionalni odnosi veći su problem od preopterećenosti poslom. Osvještavanje visoke cijene niskog povjerenja i narušene komunikacije je korak koji vodi do boljih poslovnih rezultata i kvalitetnijih odnosa.

Kako bi naučili kako uspješno komunicirati za Vas smo organizirali radionicu „Komunikacijom do efikasnosti i zadovoljstva“ koja će se održati 21. travnja 2018. godine u prostorijama DURA-e (Branitelja Dubrovnika 15) s početkom u 10:00 sati. Trajanje radionice je 8 sati. 

1. Rad u timu: temelji timskog rada: • Povjerenje između članova tima – postoji li povjerenje u vašem timu?• Otvorena komunikacija bez straha od konflikta – komuniciraju li članovi vašeg tima međusobno i sa nadređenima bez straha od konflikta?• Predanost poslu – jesu li članovi tima predani poslu ?• Preuzimanje odgovornosti – preuzimaju li članovi tima odgovornost za zadatke koje obavljaju, ako ne, koji je razlog tome?• Fokusiranost na rezultate – koliko su članovi tima fokusirani na rezultate? 

2. Odnosi – poluga za uspjeh pojedinca, tima i organizacije • Kakve odnose želite u vašem timu/organizaciji? Kave odnose trenutno imate?• Zašto su odnosi važni i kako utječu na rezultate, motivaciju i uspjeh tima u cjelini?• Kako potaknuti odnose razumijevanja i uvažavanja među zaposlenicima različitih gledišta i stavova? 

3. Primjerena komunikacija
• Kakva komunikacija je primjerena u poslovnom okruženju?• Koje su dobrobiti primjerene komunikacije u radnom okruženju ?• Kako se izražavati i ponašati da bi gradili odnose razumijevanja i uvažavanja?• Kako vrijednosti i uvjerenja potiču motivirajuću i pozitivnu komunikaciju?• Poželjna ponašanja voditelja timova kao uzor ponašanja zaposlenicima. 

4. Konflikti • Samokontrola: upravljanje osobnim ponašanjem koje može ometati nas  i okolinu u obavljanju posla• Kako postići samokontrolu?• Kako se ponašati u konfliktnim situacijama?• Kako rješavati konflikt?

 5. Davanje povratne informacije • Jeste li spremni čuti i prihvatiti negativnu informaciju o svom ponašanju i radu?• Elementi konstruktivne kritike• Kako dati povratnu informaciju – dvije tehnike davanja povratne informacije• Fuss feedback & Feedback sendwich

PREDAVAČICA:

Snježana  Kupres – NLP trener & coach,  Prodajni Trener  Expert Ing. zračnog prometa  s više od 23 godine iskustva u prodaji, od čega 19 godina na izvršnim pozicijama u međunarodnim zrakoplovnim kompanijama. Najduže radno iskustvu na izvršnoj poziciji  u zrakoplovnoj kompaniji  Malaysia Airlines. Danas, konzultant za tvrtku Tal Aviation Group zastupa i vodi prodaju za zrakoplovne kompanije  (Qantas, El Al, Catahy Pacific, Ethipoian Ailrines, Jet Airways na tržištima Hrvatske i Slovenije. Poslovni put  u području edukacija započinje 2007. godine, u Kuala Lumpuru kao Sales Trainer Expert. Od  tada se kontinuirano usavršava u području, prodaje, pregovaranja, socijalnih kompetencija, Neuro Lingvističkog Programiranja, Coachinga. Edukacije  polazi u Zagrebu, Singapuru, Ženevi, Kuala Lumpuru, Londonu. 2013. stječe licencu certificirnaog trenera Neuro Linguističkog Programiranja 2016 godine kreće u vlastitu poduzetničku incijativu: savjetovanje u poslovanju Metanoia – centar svjesnog poslovanja.2017. zajedno sa partnerima pokreće Svjesno poslovanje s ciljem osvještavanja  nove razine poslovanja – usmjernost na ljude i njihove potencijale  kao poluge uspjeha organizacija. Kao predavač i trener iz područja prodaje, pregovaranja, socijalnih i društvenih kompetencija drži edukacije  i surađuje sa brojinm tvrtkama u Hrvatskoj i inozemstvu  neke od njih: ABC  Accelerator – Ljubljana,  Tal Aviation group -Izrael,  Korean Air, Seoul,Poslovni Dnevnik, Hub Impact, Centar za Mirovne Studije RH.
Prijave se zaprimaju putem:

Online:  PRIJAVNICA

E-mail: mpuljas@dura.hr

Telefon: 020/640-271

Požurite, broj polaznika je ograničen!

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *