BUDITE OPREZNI: Onečišćeno more na kupalištu VK Cavtat i na plaži Šulić; pronađena opasna bakterija

376

Dubrovačko-neretvanska županija i Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode  sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje (Narodne novine 73/08) upozoravaju  javnost da je na  plažama Šulić u Dubrovniku i na Kupalištu VK Cavtat u Cavtatu došlo do kratkotrajnog onečišćenja mora fekalnim vodama.

Prema obavijesti Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije koji je prema dojavi o iznenadnom onečišćenju mora fekalnim vodama u Pilama, 30. srpnja 2017., odmah uzorkovao more za kupanje na plaži Šulić i utvrdio da rezultati analize mora za kupanje prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki parametar crijevni enterokok. Također tijekom šestog redovnog ispitivanja mora prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije u 2017. godini, utvrđeno je da rezultati analize mora na Kupalištu VK Cavtat u Cavtatu, uzorkovani 31. srpnja 2017. godine, prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki parametar Escherichia coli.

Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje, članci 23. i 24., uzorkovanje mora na navedenim kupalištima će se ponavljati do prestanka onečišćenja. O onečišćenju je obavještena Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije.

Obzirom da uzorak mora na plaži Šulić u Dubrovniku i Kupalištu VK Cavtat u Cavtatu, zbog onečišćenja fekalnog porijekla ne udovoljavaju uvjetima Uredbe, na navedenim kupalištima ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavijesti.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *