Centar za djecu s teškoćama u razvoju na Žarkovici?

746

Grad Dubrovnik u suradnji s predstavnicima roditelja djece s poteškoćama u razvoju i poremećajima iz spektra autizma i pridruženih smetnji usuglasio je lokaciju za izgradnju centra za pružanje usluga u zajednici namijenjenog djeci s teškoćama u razvoju i osobama s intelektualnim poteškoćama iznad 21 godine života. Za lokaciju budućeg Centra odabrana je nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika na području Žarkovice, i to čestice zemlje 1882/1 i 1882/2 u katastarskoj općini Dubrovnik koja se proteže na nešto više od 20 tisuća kvadratnih metara.

 

S obzirom na specifičnosti po pitanju potrebne kvadrature zemljišta kao i ostale potrebne parametre koje je trebalo zadovoljiti pri odabiru lokacije (blizina centru Grada) te uvažavajući činjenicu da se tražila zona u kojoj je moguće graditi (građevinska parcela), postupak definiranja navedene zone bio je nešto dugotrajniji. Kako se navedena lokacija nalazi u okviru UNESCO buffer zone izrađena je geodetska provjera vidljivosti te će, u suradnji s Ministarstvom kulture i medija Republike Hrvatske, cjelokupna dokumentacija biti poslana u UNESCO-ovo sjedište u Parizu, a sve kako bi na istu dobili prethodno pozitivno očitovanje UNESCO-a.

 

Prema idejnom rješenju, Centar za pružanje usluga u zajednici koncipiran je kao sklop zgrada koji se sastoji od tri glavne zgrade te niza zgrada za stanovanje i radne aktivnosti. Tri glavna objekta podijeljena su prema programima koji će se u njima provoditi – zgrada Centra za autizam, zgrada Centra za rehabilitaciju, prihvat i smještaj, učenje, rad i psihosocijalnu podršku i zgrada za slobodno vrijeme i administraciju. Između njih postoji funkcionalna topla veza kroz sve etaže. Idejno rješenje i idejni projekt nastali su kao rezultat funkcionalno-organizacijskih zahtjeva iz Prijedloga projekta Centar za pružanje usluga u zajednici, a idejni projekt dodatno će se razraditi u suradnji s projektnim timom i predstavnicima roditelja.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *