DAD se obrušio na pojedine medije koji čitateljstvo dovode u zabludu

716

Povodom učestalih senzacionalističkih pokušaja narušavanja ugleda i dovođenja čitateljstva u zabludu DAD reagira priopćenjem za medije, te ističe kako “sve što traže jest veća transparentnost procedura projekta, te veća vidljivost javnih rasprava u kojima će od samih početka biti uključivana struka”.

 Priopćenje Društva arhitekata Dubrovnik prenosimo u cijelosti.

Nakon sve učestalijih i zlonamjernih napada na Društvo arhitekata Dubrovnik, dužni smoprvenstveno u obrani istine, ugleda i časti Društva, te s ciljem sprječavanja perfidnih pokušaja dezinformiranja javnosti, reagirati na članak objavljen 3. veljače 2018. u Slobodnoj Dalmaciji br. 24099 pod naslovom “Urbanizam izumire, ali ne i kritizerstvo”. Isti je taj članak 6. veljače 2018. djelomično izmijenjen, ali s istim zaključcima objavljen i na internetskom portalu Dubrovačkog vjesnika pod naslovom “Urbanističko planiranje je skoro izumrlo, ali ne i kritizerstvo”. U spomenutom članku projektant idejnog rješenja turističkog resorta Belvedere, a uz pomoć svoga medijskog zastupnika koji u predmetnom slučaju opetovano isključuje opsežnu argumentaciju Društva arhitekata Dubrovnik, te pritom svjedoči zabrinjavajuće nerazumijevanje cjelokupne tematike o kojoj piše, na senzacionalističkii tendenciozan način omalovažava rad DAD-a, a čitateljstvo nastoji dovesti u zabludu. Time se po tko zna koji put nastoji izbjeći stručna i argumentirana diskusija na koju DAD neprestano poziva, te izmaknuti fokus s nebrojenih nepravilnosti u postupcima prostornog planiranja na koje u različitim slučajevima već godinama upozoravamo i zahvaljujući čemu smo na nacionalnoj sceni stekli zavidan ugled. Rezultat je to izrazito predanoga volonterskog rada brojnih kolegica i kolega iza kojih se nikada nisu skrivali nikakvi pojedinačni interesi, već u čijem je fokusu oduvijek bila usmjerenost na zaštitu i očuvanje javnog interesa i javnog dobra. To su prepoznali i naši sugrađani, koji nam se iz dana u dan,suočeni sa svakojakim, nerijetko i zakulisnim političkim igricama i prostorno-planskim manipulacijama javljaju s punim povjerenjem, u nadi kako ćemo ih svojim autoritetom i stručnim angažmanom iza kojega uvijek stoji timski rad i redovito savjetovanje s krovnim strukovnim udrugama i institucijama uspjeti zaštiti. Stoga je na nama osobita odgovornost da svojim radom i dalje čuvamo ugled Društva i njegovih članova, ne posustajući čak ni pred redovitim prijetnjama, pritiscima,podmetanjima i zastrašivanjima, ali i omalovažavanjima od strane grupacija usmjerenih upravo na provedbu svojih vlastitih interesa, a sve pod krinkom navodno planiranog javnog interesa.

S tim u svezi, dužnost nam je upozoriti kako je neposredno prije pokretanja procedure za izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Generalnog urbanističkog plana, te za stavljanje van snage važećeg Detaljnog plana uređenja, a što je preduvjet za realizaciju megalomanskog turističkog resorta na Svetom Jakovu, krenula strelovita propaganda koja je evidentno trebala pripomoći da cjelokupna procedura prođe što brže i jednostavnije. Tako 9.prosinca 2017. Dubrovački vjesnik br. 3488 na samom početku javne rasprave donosi promotivni materijal o novom hotelu Belvedere, u kojem se na čak osam (!) stranica mogu pročitati tekstovi sljedećih naslova: “Recept je jednostavan. Kvaliteta i samo kvaliteta!”, “Novi hotel Belvedere biti će sljubljen sa rtom svetog Jakova”, “Naša strategija za novi Belvedere je pure luxury – čisti luksuz”,”Nova Vekselbergova palača”, “U Svetom Jakovu gradit će se četiri puta manji hotel od planiranog!”,kao i pamfleti: “Novi Belvedere – mjesto gdje se može doživjeti esencija savršenog, zdravog iinspirativnog života”, te “Novi će Belvedere postati vitalno, pulsirajuće, a istovremeno mirno mjesto gdje gost može učiti, doživjeti i upustiti se u pozitivno shvaćanje života”. U međuvremenu, stručna tijela DAD-a započela su s analizom dokumentacije upućene na javnu raspravu, te je 13. prosinca2017. javnosti upućeno prvo priopćenje: Isti je taj tekst na internetskom portalu Dubrovačkog vjesnika vrlo kratko vrijeme bio objavljen u cijelosti, da bi nakon niti pola sata, vjerojatno uslijed naknadne uredničke intervencije, bitno skraćen, pri čemu su izostavljene gotovo sve ključne informacije naše analize: je tada ustvrdio kako su predložene izmjene i dopune GUP-a pravi presedan, budući da se sukladno idejnom rješenju koje je odabrano na privatnom pozivnom arhitektonskom natječaju i koje je proveo privatni investitor, mijenjaju osnovni urbanistički planovi. To je ono što se namjerno zaobilazi kada se govori o natječaju.

Dakle, riječ je o privatnom i pozivnom, a ne o javnom i otvorenom urbanističko-arhitektonskom natječaju koji bi slijedio striktno propisanu proceduru Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN85/14). Osim toga, predmetno arhitektonsko rješenje nije bilo na javnoj raspravi (izložba radova koja je organizirana krajem 2016. godine nije javna rasprava da bi se netko na nju očitovao jer ne sadrži bitne informacije za sveobuhvatnu stručnu valorizaciju). Nadalje, u tom istom priopćenju DAD je zaključio kako iz dokumenata koji su dati na uvid nije moguće utvrditi o kakvoj je građevini riječ, budući da je stvarna planirana zgrada hotela Belvedere zbog kojeg se predlažu izmjene prostorno-planske dokumentacije ostala skrivena iza vizualizacije zamaskirane nepostojećim borovima, te četiriju načelnih shematskih presjeka za koje nisu dati podaci na kojem se dijelu zgrade i terena nalaze.Drugim riječima, ključni dokument zbog kojeg su pokrenute izmjene i dopune PPUG-a i GUP-a kao i ukidanje DPU-a javnosti je ostao nepoznat, na osnovu čega smo se zapitali što je to javni interes na području Belvedera, tko ga je utvrdio, te kako izgleda projekt novog hotela i čitavog obuhvata, osobito u kontekstu tako značajnih prostorno-planskih intervencija. 

Nedugo zatim nastavila se medijska propaganda. Tako 16. prosinca 2017. Dubrovački vjesnik br. 3489 donosi tekst pod naslovom “A što bi htjeli, besplatnu garažu s 500 mjesta!?”, a u kojem se ponovno manipulira činjenicama, te se pozornost javnosti nastoji usmjeriti na nepostojeći sukob između DAD-a i projektanta. Autor spomenutog teksta, koji slučaj prati od samoga početka i koji potpisuje i sve ostale tekstove koji su u nastavku citirani, niti u jednom dijelu svoga članka ne osvrće se na činjenice i dokaze koje je DAD predstavio javnosti, već svoj tekst paušalno zaključuje izjavom projektanta kako je naša analiza “prepuna netočnih informacija radi nedovoljnog poznavanja činjenica”. Bez obzira na to, DAD je na spomenuti tekst poslao demantij, zahtijevajući da se isti objavi bez promjena i dopuna na istom mjestu programskog prostora. Dubrovački vjesnik do današnjeg dananije objavio spomenuti tekst, premda je sukladno čl. 40 i 41 Zakona o medijima to bio dužan učiniti. U demantiju koje u cijelosti možete pročitati na sljedećoj poveznici , istaknuli smo kako je jedino na što DAD pokušava upozoriti to da su u ovakvim načinima prostornog planiranja javni interes pa tako i javni prostor stisnuti na marginu, a kao jedan od primjera istaknuli smo upravo ovakvu amputaciju strateške točke grada na kojoj se namjerava izgraditi turističko naselje za bogato strano tržište radi ostvarenja enormnog profita temeljenog na renti Dubrovnika.

Osim toga, naglasili smo kako prostorni planovi nisu samo instrument za provedbu razvojnih politika, već i temeljni instrument očuvanja prostora, zbog čega bi se u njihovoj izradi trebale uskladiti potrebe stanovništva s pojedinačnim interesima. Na samom kraju smo istaknuli kako svojim znanjem i iskustvom nadležnim gradskim službama stojimo na raspolaganju u svim aktivnostima koje se tiču arhitekture i urbanizma. Naposljetku, nakon što su naša stručna tijela detaljno analizirala dokumentaciju koja je upućena na javni uvid, DAD je 27. prosinca 2017. Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika dostavio primjedbe na prijedloge izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana, te na prijedlog odluke o stavljanju van snage Detaljnog plana uređenja Belvedere. Primjedbe u cijelosti možete pročitati na sljedećoj poveznici: U svojim smo primjedbama, a koje smo potkrijepili konkretnim brojkama, između ostalog zatražili i ponavljanje javne rasprave zbog nepotpune dokumentacije na javnom uvidu. Otada pa sve do danas na našu se argumentaciju nitko nije osvrnuo,već se i dalje nastavlja mantra o nekakvom sukobu između DAD-a i projektanta.

U međuvremenu se medijska propaganda i pokušaji nametanja javnog mnijenja nastavljaju tekstovima poput onog objavljenog 10. siječnja 2018. u Slobodnoj Dalmaciji br. 24075 pod naslovom “Tjeraju Rusa – arhitekti se nakon dvije godine sjetili da im se ne sviđa novi Belvedere ” ili na internetskom portalu Jutarnjeg lista pod naslovom “Ništa od javne rasprave o dubrovačkom projektu – arhitekti neće zaustaviti ulaganje ruskog bogataša Viktora Vekselberga u najluksuzniji hotel”. Nota bene – u okolnostima ukojima svakoga dana isplivavaju nove informacije o navodnim malverzacijama sa zemljištimna najvrjednijoj gradskoj lokaciji, ne čude pokušaji da se fokus javnosti preusmjeri na nešto drugo, te da se inscenira ili isprovocira nepostojeći sukob, kako bi se u međuvremenu prostorni planovi mogli u miru prekrojiti sukladno željama privatnog investitora.

Tu konačno dolazimo do ranije već spomenutog teksta “Urbanizam izumire, ali ne i kritizerstvo”, a u kojem se DAD proziva da “nestručnim argumentima ruši ugled profesije”, te se zlonamjerno plasira teza kako je DAD kritičar svakog značajnijeg projekta u Dubrovniku. “S druge strane, unutar samoga grada gradi se nemilice, što najviše smeta građanima. Gotovo na dnevnoj bazi nikne nekakva stambeno-poslovna zgrada. Javnog prostora, posebice zelenila, sve je manje, no ne mogu se sjetiti kada su iz Društva arhitekata prozvali jedan takav projekt.”, pita se autor teksta, što projektant potvrđuje. Upravo je ovdje riječ o manipulaciji činjenicama, rušenju ugleda strukovnih tijela i povećavanju nepovjerenja javnosti prema arhitektima. Nema potrebe podsjećati na istupe DAD-a kada je bila riječ o gradnji na Gimanu, urbanizaciji Gorice sv. Vlaha, ili rušenju vrijedne spomeničke baštine s ciljem izgradnje novih stambeno-poslovnih kompleksa. Prisjetimo se ipak primjedbi koje je DAD svojedobno uputio na UPU Gruški akvatorij u kojima smo između ostalog upozoravali kako će izgradnja marine i sužavanje morskog prostora akvatorija onemogućiti sigurnosno manevriranje velikih plovila, a što se naposljetku pokazalo točnim. Sve to omogućio je važeći Generalni urbanistički plan,koji iz dana u dan nepovratno mijenja sliku grada nauštrb sveopće kvalitete života, zbog čega smo uviše navrata zatražili njegov moratorij, odnosno njegovo temeljito rekonstruiranje s integracijom posebno restriktivnih odredbi. Dubrovačkoj su javnosti svi ti istupi vrlo dobro poznati. Istodobno, uslijed odsutnosti vizije i jasne strategije lokalnih i državnih uprava u smislu gospodarenja prostorom, privatni kapital i dalje preuzima inicijativu, te prekraja ionako loše prostorno-planske dokumente točkastom implementacijom projekata koji isključuju sagledavanje šire slike grada.

Urbanizam izumire upravo zbog projekata koji, kao što je ranije već rečeno, amputiraju strateške točke naših gradova i time nepovratno određuju njihovu budućnost. Onaj kome to nije jasno ruši ugled profesije, bezobzira na svoje stručne reference. Osim toga, otkad to nečije stručne reference isključuju mogućnost daljnjeg kritičkog propitkivanja njegova rada i jamče doživotan status svetih krava? Društvo arhitekata Dubrovnik se niti u jednom od svojih istupa nikada nije izjasnilo protiv sveobuhvatno osmišljenih intervencija na Svetom Jakovu, kao i rješavanja pitanja starog hotela Belvedere, a kamoli da je željelo zaustaviti ulaganja u razvoj grada Dubrovnika kako nam se neprestano nastoji podmetnuti. Međutim, smatramo da bi samo neovisna stručna tijela koja bi bila u dosluhu sa stvarnim potrebama građana trebala biti ta koja će u prostorno-planske dokumente utkatijasne vizije i odredbe, a nikako ne da ih određuje investitor i/ili projektant kao njegov javni zastupnik.Drugim riječima, sve što tražimo jest veću transparentnost procedura i veću vidljivost javnih rasprava u kojima će od samih početka biti uključivana struka. Nadalje, sva stručna tijela DAD-a o svom raduredovito informiraju Izvršni odbor, koji jednako tako svemu informira ostale članove Društva.Tako je u prosincu prošle godine Skupštini podneseno redovito godišnje izvješće o radu. Na Skupštinu su pisanim i usmenim putem pozvani svi članovi, a osobito oni koji su uključeni upredmetni slučaj. Nitko od dotičnih nije se odazvao pozivu, dok je s druge strane Izvršni odbor dobio jednoglasnu potporu za svoj dosadašnji rad.

U međuvremenu, stručna i argumentirana diskusija koju DAD priziva uporno se izbjegava, dok se medijska hajka nastavlja i za očekivati je da će biti još žešća. Zbog toga bi između ostalog čim prije trebalo pristupiti ostvarenju zaključaka usuglašenih na konferenciji “Gospodarski razgovori o arhitekturi”, a koja je održana u svibnju 2017. u Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu. Na konferenciji na kojoj su sudjelovali predstavnici Vlade RH i resornih ministarstava, Hrvatske komore arhitekata, Udruženja hrvatskih arhitekata, predsjednici lokalnih društava, te drugi stručnjaci iz građevinskog sektora zaključeno je kako su “zaštita, briga i unaprjeđenje neizgrađenog i izgrađenog okoliša (arhitektonskog naslijeđa i stoljećima stvaranih kulturnih krajobraza) primarni interes društvene zajednice. Kako bi ga ostvarili, moramo početi vrjednovati arhitektonske i graditeljske projekte. Nužan preduvjet vrjednovanja osnivanje je relevantnih povjerenstava za arhitektonsku uspješnost (županijskih i gradskih), uvođenje profesionalne funkcije gradskog urbanista te odabir arhitekata temeljem natjecanja kvalitetom.” Intervencije na strateškiznačajnim točkama kao što je Sveti Jakov trebali bi biti glavni predmet interesa spomenutih povjerenstava. Na samome kraju, voljeli bismo konačno čuti barem jedan suvisao demantij zaključaka Društva arhitekata Dubrovnik, iako je nakon svega prethodno navedenog sasvim jasno zašto oni izostaju.U međuvremenu, naši će članovi i dalje strpljivo podnositi prozivanja, podmetanja i vrijeđanja od strane sudionika postupka, a koji nam više nego išta svjedoče kako smo otvorili diskusiju koja pojedincima očigledno nije u interesu. S ovim priopćenjem ujedno zaključujemo daljnje javno polemiziranje sa sudionicima postupka. Svoje radne napore radije ćemo preusmjeriti u daljnju obranu izaštitu javnog interesa.

 

 

 
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *