DUBROVAČKA MAĆEHA: Croatia Airlines proglašena najgorom u Europi u podmirenju kratkoročnih obveza

252

Croatia Airlines najgora je među europskim zrakoplovnim kompanijama prema podmirenju kratkoročnih obveza, pokazuju podaci Thomson Reuters Eikona.

Slijedi Norwegian Air Shuttle koji je suočen sa sve većim pritiskom za kontrolom troškova i sređivanjem bilance. Kratkoročne obveze sastoje se od bilo kojeg duga kompanije unutar godinu dana. Obično se sastoje od kratkoročnih bankovnih zajmova.I u samoj kompaniji priznali su ove probleme u izvještaju za prvo tromjesečje u kojem se kaže da je trenutno najznačajniji unutarnji rizik koji utječe na poslovanje Croatia Airlines održavanje likvidnosti. Redovitim praćenjem dospijeća obveza te održavanjem odgovarajućih i dostatnih iznosa gotova novca i pologa za pokriće dospjelih novčanih izdataka Croatia Airlines upravlja rizikom likvidnosti.

Obzirom na izraženu sezonalnost poslovanja radi premošćivanja razdoblja s nižim novčanim priljevima, uobičajeno je kratkoročno zaduživanje putem kratkoročnih bankovnih kredita. U prvom kvartalu 2017. godine korištena su sredstva kratkoročnog kredita Erste banke u iznosu od 7,5 milijuna kn.Preko dugoročnih kredita s varijabilnom kamatnom stopom prisutna je i izloženost kamatnom riziku, zbog čega se redovito prati kretanje kamatnih stopa na svjetskom tržištu i njihov utjecaj na poslovanje kompanije. Izloženost Croatia Airlines kamatnom riziku trenutno nije značajna obzirom da ostatak glavnice po dugoročnom deviznom kreditu iznosi 46,1 milijun kn, javlja seebiz.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *