Grad Dubrovnik traži suce porotnike Općinskog suda

357
Grad Dubrovnik poziva sve zainteresirane građane Dubrovnika koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o sudovima na podnošenje svojih prijava za kandidate za suce porotnike Općinskog suda u Dubrovniku.

Prijavi je potrebno priložiti kratak životopis i potpisanu Izjavu kandidata o ispunjavanju predviđenih zakonskih uvjeta, koja se nalazi se na web stranici Grada Dubrovnika uz ovaj poziv. Prijava i prilozi mogu se dostaviti putem pošte na adresu: Grad Dubrovnik, Gradsko vijeće, Odboru za izbor i imenovanje, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik dok za sve informacije u svezi ovog Poziva zainteresirani kandidati mogu nazvati na broj 020/ 351-823.

Naime, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika predlaže suce porotnike Općinskog suda, a na prijedlog Gradskog vijeća imenuje ih Županijska skupština.

Za suca porotnika može biti izabran: punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika, osoba protiv koje nije pokrenut kazneni postupak, osoba koja nije član političke stranke niti se bavi političkom djelatnošću i osoba koja dužnost porotnika može neometano obavljati.

Sucima porotnicima za obnašanje dužnosti pripada pravo na naknade troškova i nagradu sukladno Pravilniku o naknadama i nagradi sudaca porotnika („Narodne novine“, broj 38/14).

Cjelokupan poziv za podnošenje prijava kandidata za prijedlog za imenovanje sudaca porotnika općinskog suda u Dubrovniku s pripadajućim formularom nalazi se na web stranici Grada Dubrovnika.
 

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *