Hitna obavijest: Nemojte konzumirati ovaj proizvod, predstavlja ozbiljan rizik

1050

Etilen oksid u začinu iz Tajlanda

U proizvodu, LOBO Kineska mješavina 5 – začina, 400g, broja artikla HS 16991, najbolje upotrijebiti do 20.08.2021., utvrđen je pesticid etilen oksid

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ i Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.


Referenca: 
2021.2391
Datum slučaja: 11.05.2021
Zadnja izmjena: 14.05.2021
Kategorija proizvoda: začinsko bilje i začini
Rizik: ozbiljan
Tip obavijesti: Hitna obavijest
Radnja izvršena: opoziv/povlačenje od potrošača
Status distribucije: distribucija u druge zemlje članice
Proizvod: LOBO Kineska mješavina 5 – začina, 400g
Serija: Broj artikla HS 16991
Datum valjanosti: 20.08.2021
Uvoznik: Heuschen&Schrouff OFT B.V., Landgraaf, Nizozemska
Izvoznik: Globo Foods Ltd., Phrapradaeng, Samutprakarn, Tajland
Stavlja na tržište: PAN ASIA d.o.o., Ivanićgradska 33, Zagreb
Objavljeno u RASFF potrošačkom portalu: objavljeno
Objavljeno na stranicama HAPIH-a: objavljeno
Zemlja prijave: Nizozemska
Porijeklo: Tajland
Distribuirano: Hrvatska

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *