Hotel Admiral u Slanom mora odmah srušiti ograde: “Za ovo su propisane kazne do 130 tisuća eura!”

2194

Čini se da je Ministarstvo mora odlučno u provedbi novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Tako je istog dana kad smo objavili članak o okupaciji hrvatskog teritorija u Slanom ispred hotela Admiral, ispekcija došla na teren, a samo dan iza toga dobivamo odgovor na upit o postupku i kaznama za počinitelje okupacije pomorskog dobra.

Odgovor iz Ministarstva mora prenosimo u cijelosti:

“Nastavno na Vaš upit obavještavamo Vas da je sukladno predstavci građana 28. rujna 2023.godine izvršen inspekcijski nadzor neospornog dijela pomorskog dobra – dio č.z.3083 i  č.z. 3086 K.O. Slano, u naravi obale i plaže (bez katastarske oznake) ispred hotela „Admiral“ u Slanom.

Nadzorom je utvrđeno kako se na predmetnom dijelu pomorskog dobra unutar zakonskog minimuma, na jugoistočnom i zapadnom dijelu jednim svojim dijelom nalaze betonski zidići sa željeznom ogradom i željeznim vratima (koja su zatečena otvorena tijekom nadzora), kao i još dva ulaza na sjevernom (sa natpisom na vratima „Ulaz na plažu“ ispisanom na 3 jezika -hrv./eng./njem.) i istočnom dijelu hotela (pored parkirališta) kojima je omogućen nesmetan pristup svim korisnicima pomorskom dobru i plaži.

Zabranjeno im je daljnje isključivanje općeg dobra iz upotrebe pomorskog dobra!

Uvidom u raspoloživu dokumentaciju utvrđeno je da subjekt nadzora ne posjeduje ugovor o koncesiji za korištenje dijela obale ispred hotela, da za iznajmljivanje ležaljki i suncobrana sa plaže posjeduje uredno koncesijsko odobrenje izdano od strane nadležnog tijela, te da je novi hotel „Admiral“ kao i dio obale sukladno građevnoj i uporabnoj dozvoli izgrađen 2008. godine.

Shodno zatečenim nepravilnostima subjektu nadzora izrečena je upravna mjera zabrane daljnjeg ograničavanja i/ili isključivanja opće upotrebe pomorskog dobra, kao i uklanjanje svih spornih dijelova ograde i zidića koji se nalaze na neospornom dijelu pomorskog dobra (unutar zakonskog minimuma) u propisanom roku, te će istom zbog nepoštivanja odredbi članka 12. stavak 1. točka 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN br.83/23), kažnjiv po članku 197. stavak 1. točka 6. istog Zakona biti izdan prekršajni nalog.

Propisana novčana kazna za navedeni prekršaj kreće se u iznosu od 6.000,00 do 130.000,00 eura za pravnu osobu, odnosno od 2.000,00 do 6.000,00 eura za odgovornu osobu u pravnoj osobi”, odgovorili su iz Ministarstva mora.

Zašto lučki kapetan koji je par metara dalje ovo do sad nije vidio?

Podsjetimo, ispostava lučke kapetanije nalazi se tek nekoliko metara od ograde za koju je tek nakon pritiska medija naređeno postupanje po zakonu.

Jučer smo nazvali kapetana lučke ispostave Dubravka Vukovića da komentira činjenicu kako nije reagirao na okupirano pomorsko dobro tek nekoliko metara od njegova ureda.

– Meni to nitko nije prijavio, niti ja imam saznanja o tome, a za sve ostalo zovite Dubrovnik – odgovorio je.

Na pitanje Ministarstvu mora “Zašto lučki kapetan nije dao nalog za uklanjanje, odnosno kako je moguće da to nije vidio i reagirao po viđenom?”, odgovor nismo dobili.

Podsjetimo, predsjednik uprave hotela Admiral u Slanom, Pero Vićan je za Morski HR kazao da ništa nije okupirao i da će učiniti sve što mu zakon nalaže, a u intervjuu za Dubrovačku televiziju je jasno građanima rekao da mu se ne mogu našetavati među gostima s kraja na kraj plaže. Čini se da će ga ovakav stav skupo stajati.

Morski.hr

 
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *