Dubrovnik Insider

Dubrovnik Insider

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Jako nevrijeme pogodilo je Dubrovnik. Na videu možete vidjeti svu silinu prirode i valove od više od deset metara kako udaraju u Lovrjenac i Bokar. 

Od jučer ujutro vatrogasci su imali ukupno 12 intervencija. Devet intervencija uklanjanja srušenih stabala i tri intervencije ispumpavanja poplavljenih prostorija.

Sedam intervencija bilo je na području Grada, dvije na Osojniku, jedna u Rožatu, Šipanu i Bosanci.

 

Iako kiša i vjetar ne posustaju, iako nam je obavljanje svakodnevnih zadataka otežano u ovakvim uvjetima, Grad je lijep i po ovakvom vremenu. Pogledajte našu fotogaleriju.

U Putositnicama utorkom, 12. studenoga, Dubrovačke knjižnice ugostile su  Maju Klarić koja je održala putopisno predavanje i predstavila svoju knjigu „Put 88 hramova na japanskom otoku Shikoku“.

Klarić je bila i prva gošća koja je započela ciklus Putositnica u Dubrovačkim knjižnicama, a zaslužna je i za popularizaciju žanra 'putopisne poezije' kod Hrvata, kojeg je dobila spajajući svoje tri velike strasti: putovanja, poeziju i pisanje. Njena peta knjiga ''Približavanje zore: Put 88 hramova na japanskom otoku Shikoku'', koja sadrži prozne i poetske zapise oslanjajući se na japansku književnu vrstu haibun u kojoj se miješaju proza i haiku, opisuje hodočašće na otoku Shikoku na koje je išla sa svojim partnerom. Klarić kaže kako je njihovo iskustvo u mnogočemu određeno time što su išli na hodočašće, jer za dati neki 'široki pregled i mišljenje o Japancima', sigurno bi trebalo 'otići još koji put' pa i zbog njihove kulture koja je dosta 'kompleksna'. Drevno budističko hodočašće na otoku Shikoku, najmanjem od četiri glavna japanska otoka, zaštićeno je UNESCO-om, a kroz njega godišnje prođe i do 100 tisuća ljudi. Hodočašće se sastoji od 88 službenih hramova i brojnih drugih svetišta, a podrazumijeva spajanje svih 88, zatvaranjem punog kruga oko otoka, sve do kraja hrama 88. Majin je put trajao skoro dva mjeseca tijekom kojih je s ruksakom na leđima propješačila 1100 kilometara i posvjedočila prelasku oštre zime u toplo proljeće, stigavši na cilj točno u vrijeme sakure, čuvenog cvjetanja trešanja. Spomenula je i važnost štapa kojeg su cijelo vrijeme putovanja nosili sa sobom i koji zapravo predstavlja redovnika Koba Daishija kojeg se prati, čovjeka koji je boravio u svim tim hramovima, smatranog važnom duhovnom figurom drevnog Japana. Štap je njegovo utemeljenje, od toga i potječe moto hodočašća ''dvoje ljudi, isti put'.

- Budisti vjeruju da čovjek ima 88 zabluda u kojima živi. Posjećujući jedan hram za drugim, rješavaju se tih iluzija, skidaju veo, kako bi vidjeli svijet kakav jest. Drugi govore da je to zato što je 88 zbroj takozvanih brojeva nesreća. Znači, oni vjeruju da u našem životu postoji nekoliko godina kad smo posebno skloni nesreći. Za muškarce je najnesretnija 42., za žene 33., a za djecu 13. godina. Zbroj tih godina je 88, a ako čovjek prođe put hodočašća prije nego navrši te godine, umanjit će vjerojatnost da mu se neka nesreća dogodi – objašnjava Klarić simboliku broja 88.

Osim vlastitog putovanja kroz svih 88 hramova, te putovanja pjesnika Matsua Basha i redovnika Kukaija, knjiga donosi i osnovne karakteristike tog puta, osnovne pripremne i logističke informacije, povijesno-kulturološki kontekst putovanja, opise i legende vezane uz hramove te uvod u budizam i zen-budizam, a može se čitati i kao spiritualna potraga za promjenom i suočavanje s prolaznošću života, kao duhovno putovanje na više razina.

Na otvoreni Natječaj za dizajn vizualnog identiteta, slogana i naziv projekta participativnog budžetiranja grada Dubrovnika, pristiglo je ukupno 13 radova. Na zasjedanju održanom 07. studenog 2019. godine, Ocjenjivački sud u sastavu: Jelena Tamindžija (predsjednica Ocjenjivačkog suda), Marita Bonačić, Damir Bralić, Alisa Aliti Vlašić, i Marijana Aksić Vitković, jednoglasno su donijeli odluku o nagradama:

PRVU NAGRADU osvojio je rad pod šifrom A1, zajednice Filburg d.o.o./Hot Dog d.o.o., autora: Andrej Filetin, Maro Pitarević

Koncept: D kao dijalog

Naziv projekta: za bolji Grad

Slogan projekta: Moje ideje postaju djela

Obrazloženje odluke:

Rješenje u konceptu i grafičkoj izvedbi kvalitetno podržava i vizualizira tezu ove inicijative da se spoj građana i institucija temelji na dijalogu - poziva građane na dijalog (dubrovački dijalog) i proaktivnost kroz alat izravne demokracije, pritom ohrabruje percepcijom pozitivne, bolje budućnosti za Grad, odnosno građane.  U tu svrhu mobilizira tipografsku sliku verzalnog slova 'D' koja je posljednjih godina prepoznata i prisutna kao vizualni označitelj Grada (logotip grada, logotip DURA-a i sl.). U ovom rješenju taj označitelj doživljava inovativnu nadogradnju te postaje i svojevrsni dinamički interfejs koji poziva na akciju i participaciju - simbolički nudi „unos“ novog, potrebitog unutar područja Grada. Rješenje funkcionira i na simboličkoj (kao znak) i utiliratnoj razini (kao urbana intervencija) i to u svim potrebnim mjerilima analognih i digitalnih platformi te je izuzetno podatan za primjenu u širokom spektru medija.

Žuta boja kao dominantna (ujedno asocijacija na post-it papiriće - radioničarski element) provociraju aktivaciju i akciju građana, u duhu pozitivnog dijaloga i razmjene te evaluacije individualnih ideja i prijedloga. Kvaliteta rješenja prepoznaje se u samostalnom funkcioniranju, ali i u sprezi sa sloganom ili sustavom slogana koji se adaptiraju i stavljaju fokus na određenu, posebnu problematiku. Osnovni slogan 'Za bolji Grad' koji naoko djeluje jednostavan i populistički, s velikim slovom 'G' u riječi 'grad' nedvosmisleno denotira Dubrovnik i u sprezi s vizualom stvara kohezivnu cjelinu te se spretno izvlači iz stereotipa sličnih. Slogan projekta izravno, jasno i jednostavno sugerira moć izravne demokracije, realizaciju ideja, te u konačnici povjerenje u proces. Pod egidom „D kao dijalog“ otvara se i prostor čitanja znaka i slogana kao šava između tradicije republike (res publicae ili stvari naroda) i ove institucionalne inicijative koja omogućava pojedincu da iznosi ideje bitne za zajednicu i aktivno mijenja budućnost nabolje.

DRUGU NAGRADU osvojio je rad pod šifrom A2, zajednice Bonsenjo &P, autora: Kristina Mirošević, Ivana Putica

Koncept i naziv projekta: Kvartokracija

Slogan projekta: zamisli. sudjeluj. ostvari.

Obrazloženje odluke:

Osnovna kvaliteta ovog rješenja je u području jasnog raslojavanja koraka kroz vrlo jasne, atraktivne i poticajne info grafike koje građanima jasno vizualno artikuliraju proces kroz potrebne korake - od ideje do rješenja (zamisli. sudjeluj. ostvari.). Međutim, nazivu projekta nedostaje verbalni identitet ciljanog područja te je otežana komunikacija poruke s mlađim dobnim skupinama. Rad se posebno istaknuo visokom kvalitetom ilustracija koje su dosljedno primijenjene na različitim kanalima komunikacije. Upotreba poznate kombinacije boja, prepoznatljive za Grad, usidruje rješenje u identitetskom prostoru kojem se obraća. Kratka, izravna i jasna poruka slogana - plan od tri koraka, potiče na akciju, mogućnost djelovanja. Rješenje infografički vrlo plastično približava bit projekta te budi interes na uključivanje.TREĆU NAGRADU osvojio je rad pod šifrom A12, zajednice Bertina i Čotić Design, autora: Matea Bertina, Karla Čotić

Naziv projekta: Na(ša) zbilj(a)

Slogan projekta: Ostavi svoj trag, izgradi našu zbilju!

Obrazloženje odluke:

Trećeplasirani natječajni rad nudi rješenje u odgovarajućem verbalnom okviru, vrlo autentičnom za Grad Dubrovnik. Slogan poziva na aktivnost građana, dajući priliku za osobnu identifikaciju sa zbiljom koju živimo. Ono zbog čega je žiri visoko valorizirao ovaj rad bogata je i izuzetno informativna animacija, u formi didaktičke priče koja značajno nadilazi sva pristigla rješenja. Sam naziv smješten u predloženom grafičkom obliku je prekompleksan i nerazumljiv. U segmentu grafičkog oblikovanja rješenju nedostaje potreban pozitivan naboj i motivirajuća atraktivnost.
  

U sklopu projekta „Luka sanjara“ sufinanciranog sredstvima programa Europske unije „Kreativna Europa“ bit će otvorena izložba naziva „Kulturni život ruske emigracije u  Dubrovniku i nasljeđe balerine Olge Solovjove“ u subotu, 16. studenog u 13 sati u Villi Čingrija (Pera Čingrije 1), dok će predavanje Draga Župarića-Iljića „Izazovi prihvata i integracije stranaca u europskom i domaćem kontekstu“ biti održano isti dan, u 19.30 sati u Festivalskoj palači (Od Sigurate 1). Ulazak na oba subotnja događanja je slobodan. 

 

Kustosica izložbe o ruskim imigrantima u Dubrovniku u razdoblju nakon Oktobarske revolucije i Ruskog građanskog rata je Ana Marinković u suradnji s autorom umjetničke instalacije Lukom Piplicom. S fokusom na kulturne aktivnosti grupe ruskih izbjeglica koji su tijekom 1920-ih trenutni ili trajni zaklon našli na istočnom Jadranu, izložba prati lokalni odjek dolaska imigranata te njihovo samoorganiziranje i produkciju kulturnih manifestacija tijekom međuratnog razdoblja i nakon Drugog svjetskog rata. Posebno je intrigantno ustanovljavanje i djelovanje „ruskog kazališta“ u kasnije porušenoj zgradi uz tvrđavu Revelin, a među izdancima ovih ranih aktivnosti svakako se ističe lik balerine Olge Mihajlovne Solovjove, čija je prisutnost u kazališnom životu Dubrovnika i njegovih Ljetnih igara, kao i njena pedagoška plesna djelatnost, prerasla u lokalnu legendu. Uz reprodukcije originalnih fotografija, portreta i tiskanog materijala, u okviru izložbe bit će prikupljena i posljednja živuća sjećanja suvremenika na Olgu Solovjovu u video formatu, čime će se podcrtati nesvakidašnja i dinamična dubrovačka karijera ove imigrantkinje. Smještanjem izložbe u osamljenu, trenutno napuštenu neostilsku orijentalističku vilu nekadašnjih dubrovačkih gradonačelnika Pera i Melka Čingrije na Boninovu, nastoji se odraziti buran život ruske emigracije vođen europskim političkim potresima. U istom ključu čitat će se i site-specific rad likovnog umjetnika Luka Piplice “Nova soba“, nastao prigodno za ovu izložbu. Suradnici na izložbi su Petra Jelača, Tijana Gojić, Ivan Viđen, Helena Puhara, Mihajlo Putica i Nikola Kapidžić, a izložba će se moći razgledati do 23. studenog, svakim danom od 10 do 15 sati. 

 

Isti dan, u subotu 16. studenog u 19.30 sati u Festivalskoj palači (Od Sigurate 1) Drago Župarić-Iljić održat će predavanje pod naslovom „Izazovi prihvata i integracije stranaca u europskom i domaćem kontekstu“.  U svijetlu medijskih prikaza takozvane „izbjegličke krize“ lako je previdjeti kako je europski teritorij obilježen migracijom i mobilnošću radnika, njihovih obitelji, studenata, i drugih na milijunskoj skali svake godine. Istovremeno, slobodan protok za druge, pogotovo one koji dolaze izvan europskog kontinenta, često je onemogućen ne samo fizičkim nego i administrativnim te simboličkim granicama uključivanja/isključivanja 'željene' naspram 'neželjene' populacije migranata. Ovo predavanje bavi se pravno-političkim, socio-ekonomskim i kulturno-identitetskim dimenzijama dolaska i prihvata stranaca na razini Europske unije s posebnim analitičkim fokusom na pitanje integracije migranata i izbjeglica u hrvatskom društvu. Drago Župarić-Iljić docent je na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje kolegije vezane za migracije, etničke odnose i sociodemografiju. Samostalno ili u koautorstvu objavio je tridesetak znanstvenih radova iz područja istraživanja migracija, izbjeglištva, integracije, etniciteta, državljanstva i okoliša.

 

„Luka sanjara“ („Port of Dreamers“) dvogodišnji je kulturno-umjetnički projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz programa Kreativna Europa – potprogram Kultura, uz financijsku potporu i Ministarstva kulture RH. Projekt koji se bavi stogodišnjom poviješću migracija na europskom kontinentu Dubrovačke ljetne igre provode s partnerima, Slovenskim narodnim gledališčem Maribor te organizacijom civilnog društva Kulturanova iz Novog Sada.

Župan Nikola Dobroslavić sa zamjenicima Žaklinom Marević i Joškom Cebalom nazočio je u utorak tribini na temu “Položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini” na kojoj je govorio kardinal vrhbosanski nadbiskup Vinko Puljić.

Župan Dobroslavić je uvodno istaknuo kako s pozornošću prati što se događa u BiH.

“Bosna i Hercegovina treba biti dobar i stabilan susjed. Mi nećemo davati recepte kako će oni riješiti svoje probleme, ali moramo poslati poruku da odstupanje od jednakopravnosti svih triju naroda nije dobro. To se najbolje očituje kod izbora članova Predsjedništva gdje je za predstavnika Hrvata izabran Željko Komšić”, rekao je župan Dobroslavić.

Biskup dubrivački Mate Uzinić rekao je uvodno kako Hrvatska gradi Pelješki most kako bi zaobišla BiH, no kako je i ova tribina most kojim se spaja Hrvatska i BiH.

“Ovo predavanje je most kojim želimo ostati povezani s BiH. Dubrovnik je uvijek bio naslonjen na BiH, ali i Bosna i Hercegovina na Dubrovnik”, rekao je Uzinić.

Kardinal Puljić u svom izlaganju iznio je porazne podatke o padu broja katolika, mahom Hrvatak, u BiH od 1991. do danas.

U BiH je 1991. godine bilo upupno preko 800 tisuća katolika Hrvata a danas ih je nešto više od 365 tisuća. To je pad od 54,97 posto, a jedina povećanja i to većinom zbog iseljavanja iz drugih dijelova BiH su u Mostarsko-duvanjskoj biskupiji i Trebinjsko.mrkanskoj biskupiji”, rekao je kardinal Puljić te dadao da danas ima manje katolika Hrvata nego što ih je bilo prije stotinu godina.

”Teško je prikazati svu muku i borbu za jednaka prava. Kao crkveni čovjek se borim za jednakost jer ako ne opstane hrvatski narod neće ni Crkva. Daytonski sporazum je podijelio BiH, a ne poštuju se sve njegove odredbe. Mi smo u BiH kao tronožac, ako jedna noga nije jednaka – padamo”, rekao je kardinal Puljić.

U sklopu proslave 100.godišnjice nogometa u Dubrovniku NK GOŠK-Dubrovnik 1919. ugostit će U-20 nogometnu reprezentaciju Hrvatske. Poziv za reprezentaciju dobio je i Dubrovčanin, igrač splitskog Hajduka, Vicko Ševelj koji će sutra u 14 sati imati priliku prvi put nastupiti kao član reprezentacije!

Page 9 of 1429
Dubrovnikinsider.hr koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda Dubrovnikinsider.hr stranice slažete se sa korištenjem kolačića. Više o tome možete pročitati u pravilima korištenja Više detalja…