Dubrovnik Insider

Dubrovnik Insider

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji sa Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i tvrtkom Drezga d.o.o. u razdoblju od 13. do 17. studenog 2017. obavlja orezivanje i osiguranje krošnje Platane (Platanus orientalis L.), financirane sredstvima Grada Dubrovnika.

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/2013) ova Javna ustanova u okviru svoje redovne djelatnosti zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih dijelova prirode, u suradnji sa znanstvenicima sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, tijekom 2014. godine obavila je procjenu zdravstvenog stanja, vitaliteta i mehaničke stabilnosti platana koristeći znanstveno-istraživačke metode iz područja arborikulture i fitopatologije. Projekt je sufinanciran sredstvima Grada Dubrovnika. 

Temeljem rezultata istraživanja, izrađen je Elaborat procjene zdravstvenog stanja Platane (Platanus orientalis L.) na Brsaljama u Dubrovniku s preporukama budućih zahvata njege stabla te popravljanja životnih uvjeta stabla platane. Obzirom da je stablo velike starosti (preko 200 godina) vidljivi su procesi starenja i odumiranja pojedinih grana. Tijekom ljeta 2017. godine predstavnici Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s ovom Javnom ustanovom obavili su kontrolu biološkog stanja (vitaliteta) stabla pomoću vizualno-kontrolne metode (VTA metoda - Visual Tehnical Assesment) kada je uočen pad vitaliteta stabla u odnosu na 2014. godinu, budući da je vidljiv veći broj osušenih grana manjeg promjera, dio odlomljenih grana koje vise u krošnji, te je uočen veći broj suhih vrhova pojedinih grana u krošnji platane. 
Zbog složenosti problematike te velikog obima poslova koje je potrebno provesti u okviru Zaštite i obnove stabla i staništa Platane na Brsaljama projekt je podijeljen u dvije faze: 
1. faza – sanacija i osiguranje krošnje platane te 2. faza – sanacija i poboljšavanje životnih uvjeta staništa platane. 

Tijekom orezivanja i osiguranja krošnje uklonit će se mrtvo drvo, obaviti redukcijsko orezivanje pojedinih grana te ugraditi dinamički sustav za osiguranje krošnje s ciljem poboljšanja vitaliteta i očuvanja zaštićenog stabla te zaštite imovine kao i sigurnosti zdravlja ljudi od mogućeg pada grane/a. Prije samog orezivanja grana, djelatnici Šumarskog fakulteta Sveučilišta iz Zagreba obavit će trenutnu procjenu zdravstvenog stanja i vitaliteta svake grane većeg promjera koje su istražene u Elaboratu iz 2014. godine, koristeći rezistograf, a sve kako bi se kontroliralo trenutno zdravstveno stanje pojedine grane i usporedilo sa stanjem u odnosu na 2014. godinu.

Cilj prethodno navedene kontrole zdravstvenog stanja svake pojedine grane većeg promjera jest obavljanje pravilnog orezivanja tj. uklanjanje trulih dijelova grana kao i grana mogućeg lošeg vitaliteta. Predmetni zahvati u 1. fazi provođenja projekta obavljat će se uz nadzor djelatnika ove Javne ustanove. 

Kako bi se popravili životni uvjeti stabla tj. obavila sanacija staništa stabla platane u 2. fazi provedbe projekta, koja se planira provoditi tijekom 2018. godine potrebno je obaviti poboljšanje životnih uvjeta platane, ukloniti betonske ploče koje se nalaze oko samog korijena platane, osigurati potrebno navodnjavanje stabla te zaštititi žilište stabla postavljanjem niže zaštitne ograde. Budući da je predmetno područje zaštićeno i kao kulturno dobro, potrebno je izraditi idejni projekt uređenja staništa platane u kojem bi se detaljno analizirale i dale smjernice za provedbu aktivnosti navedenih u 2. fazi provedbe projekta.

Stablo Platane (Platanus orientalis L.) na Brsaljama u Dubrovniku je zaštićeno sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13) u kategoriji spomenika parkovne arhitekture – pojedinačno stablo rješenjem od 17. ožujka 2010. godine. Predstavlja posljednji ostatak dendroflore izvornog dubrovačkog povijesnog vrta podignutog i uređenog u 18. stoljeću. Na osnovu toga, njegova starost se procjenjuje na oko 200 godina. Svojim impozantnim dimenzijama ono je najveće stablo u tom predjelu grada. Ima posebno značenje u kulturnom krajobrazu kao simbol identiteta vrtnog predgrađa Pila koje je 1994. godine proglašeno svjetskom kulturnom baštinom i nalazi se na popisu UNESCO-a. U svrhu osiguranja povoljnih uvjeta za nesmetan rast i razvoj, a ujedno i doživljaj stabla u prostoru, zaštićena je i neposredna površina oko stabla. 

S ciljem uspostave radnog prostora za manipulaciju opreme i strojeva za potrebe orezivanja i osiguranja krošnje te otklanjanja rizika od nastanka možebitnih šteta, za vrijeme obavljanja radova sukladno Odluci Upravnog odjela za promet Grada Dubrovnika, na snazi je privremena zabrana parkiranja motocikala i automobila s posebnim dozvolama pod platanom. Molimo sve sugrađane za razumijevanje.

Obiteljski pas otkinuo je pedofilu penis i genitalije kada je, provalivši kroz prozor spavaće sobe ,izvadio penis i krenuo silovati sestre, trogodišnju i šestogodišnju djevojčicu.

Randle James iz Arkansasa, popeo se na prozor 1. kata male obiteljske kuće i ušao u sobu u kojoj su dvije sestre spavale. Izvadio je penis i krenuo silovati trogodišnju djevojčicu.
U tom trenutku obiteljski pas Pitt Pull terijer skočio je na nasilnika. Pas je silovatelju doslovno progutao penis i testise. Jauci silovatelja probudili su roditelje koji su pozvali policiju. Napadač je toliko jaukao da nije ni pokušao pobjeći.

James je hitno prebačen u bolnici ali mu liječnici nisu uspjeli spasiti genitalije. Toliko je krvario da su mu jedva spasili život. Jedan lokalni stanovnik je rekao novinarima:

"Mislim da je probudilo cijelo susjedstvo. Nikad nisam čuo ništa slično. Krikovi koji su se čuli podsjećali su na horor film. Trajalo je gotovo 20 minuta.Trenutno istražujemo pritužbu zbog pokušaja seksualnog zlostavljanja. Privesti ćemo osumnjičenog čim se oporavi od ozljeda", izjavio je glasnogovornik policije.

 

Izvor: istinomprotivlazi.com

Prije nešto više od uru vremena došlo je do prometne nesreće kraj Atlant centra u Gružu. Naime, prema neslužbenim informacijama automobil dubrovačkih registracijskih oznaka udario je pješakinju koja je prevezena kolima hitne pomoći na liječničko promatranje, nakon čega će se točno utvrditi njene ozlijede. 

Povodom Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine, u organizaciji Upravnog odjela za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj Dubrovačko-neretvanske županije, u petak, 17. studenoga upriličit će se paljenje svijeća ispred crkve svetoga Vlaha i uzduž Vukovarske ulice.

U spomen na sve sudionike obrane Vukovara, grada – simbola hrvatske slobode, svijeće će zapaliti učenici dubrovačkih osnovnih i srednjih škola i njihovi profesori u vremenu između 17:30 i 18:15 sati.

U 18:00 sati u dubrovačkoj katedrali služit će se sveta misa za sve poginule i nestale hrvatske branitelje i civile u srpskoj agresiji na Vukovar.

Nakon provedene revizije Grad Dubrovnik utvrđuje Listu reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam.

Temeljem Odluke o najmu stanova (Službeni glasnik Grada Dubrovnika br. 8/2016), Grad Dubrovnik objavio je Natječaj za utvrđivanje Liste reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam.

Prema tekstu Natječaja pravo na podnošenje zahtjeva za davanje stanova u najam ima punoljetna osoba koja uključujući sve članove svog obiteljskog domaćinstva ima državljanstvo Republike Hrvatske i prebivalište na području Grada Dubrovnika. Kako bi se mogli prijaviti na natječaj podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva na području Grada Dubrovnika moraju imati prebivalište u neprekidnom trajanju od najmanje 15 godina, računajući do dana podnošenja zahtjeva.

Ukupna mjesečna primanja po članu obiteljskog domaćinstva u prethodnoj godini ne smiju  prelaziti 50% iznosa prosječne mjesečne neto plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini te u vlasništvu ili suvlasništvu ne smiju imati nekretnine,

Konačno, uvjeti za sudjelovanje u postupku su i da ne koriste bez valjanog pravnog temelja stan ili drugu nekretninu u vlasništvu Grada Dubrovnika ili nad kojom Grad Dubrovnik ima vlasničko-pravna ovlaštenja te da nemaju nepodmirenih dugovanja prema Gradu Dubrovniku.

Sve druge pojedinosti Natječaja, kriterije i informacije o načinu prijave te proceduri utvrđivanja liste reda prvenstva pronađite u tekstu natječaja na sjedećem linku - http://bit.ly/2zHAB7F

Posjetimo, objavi Natječaja za utvrđivanje Liste reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam prethodila je provedena revizija, kojom je obuhvaćeno 107 stanova, od toga 56 stanova izvornom vlasništvu Grada Dubrovnika te 51 stan u postupku povrata ranijim vlasnicima (Republici Hrvatskoj, Dubrovačkoj biskupiji, Pravoslavnoj crkvi...), odnosno u tzv. derivativnom vlasništvu.

Od 56 stanova u izvornom vlasništvu Grada Dubrovnika uvjete temeljem Odluke o najmu stanova ispunjavaju 22 korisnika s kojima će se sklopiti ugovor o najmu stana na određeno vrijeme, dok 34 korisnika ne ispunjavaju spomenute uvjete. U broj od 56 stanova u izvornom vlasništvu uračunat je i 31 stan izgrađen sredstvima namijenjenim za rješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženih osoba i osoba slabijeg imovnog stanja (Zgrada „S“ u Mokošici) od kojih čak 21 korisnik ne ispunjava uvjete sukladno Odluci, a samo 10 korisnika ispunjava te uvjete.

Korisnicima koji ne zadovoljavaju uvjete iz Odluke o najmu stanova Grad Dubrovnik će poslati poziv za povrat stana, a ako to korisnici ne urade Grad Dubrovnik će iskoristiti sve pravne radnje kako bi došao u posjed stanova u svome vlasništvu.

Od 51 stana koji se nalaze u postupku povrata ranijim vlasnicima 25 korisnika ispunjava uvjete, dok iste ne ispunjavaju 26 korisnika.

Zaključno ističemo da će se na nakon utvrđivanja konačna lista reda prvenstva objaviti na oglasnoj ploči Grada, na web stranici Grada i Centra za socijalnu skrb i vrijedit će tri godine.

Predškolci Dječjeg vrtića “Palčica” na kreativan su način učili o važnosti očuvanja prirode kroz izradu pernica i plakata od recikliranih materijala, što je samo jedna od aktivnosti koja se održala u sklopu eko projekta DV Dubrovnik “Čuvari prirode” čiju je važnost prepoznala i Valamar Riviera. 

Sami projekt je započeo početkom ove godine s ciljem uvrštavanja eko sadržaja u odgojno-obrazovni rad, poticanja djece na ekološki odgovorno ponašanje, ukazivanja važnosti brige za okoliš i očuvanja okoliša te razvoja vještina očuvanja okoliša u, za djecu bliskim, situacijama. 

“Jako nam je drago što smo ostvarili uspješnu suradnju s Valamar Rivierom čija je donacija svakako pridonijela kvaliteti i raznovrsnosti materijala koje su djeca Dječjih vrtića Dubrovnik koristila u sklopu projekta “Čuvari prirode”. Vjerujemo da smo djeci uspjeli prenijeti eko poruke te djelovati na razvoj njihove ekološke svijesti,  pozitivnog stava prema prirodi i široj društvenoj zajednici te će se odgojno-obrazovni rad nastaviti u tom smjeru.Osim ovog projekta, hotel Valamar Club Dubrovnik ove je godine ugostio velik broj mališana iz naših vrtića u sklopu programa „Mali turizam“ te se nadamo da će se naša suradnja nastaviti i dalje.”, izjavila je ovom prigodom Boja Milan Mustać, ravnateljica Dječjih vrtića Dubrovnik.

Podrška ovakvoj vrsti projekta čini idealnu simbiozu dvaju od devet krovnih programa društvenog odgovornog poslovanja Valamar Riviere i to onog “Mali turizam”, koji obuhvaća suradnje s dječjim vrtićima u destinacijama Valamar Riviere te programa “Zeleni Valamar”, koji je usmjeren na inicijative čija je tema zaštita okoliša.

Predsjednik DUSTRA-e, Željko Raguž uputio je priopćenje za medije kojeg prenosimo u cijelosti.

Milijuni hektara poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj stoje zapušteni i neobrađeni (poljoprivrednog zemljišta ima čak tri milijuna hektara, obrađuje ga se manje od pola, a 800 000 hektara stoji zapušteno). Sustavno se dozvoljava rasipanje bogatstva u vidu zapuštanja dok se istovremeno stimulira uvoz. 

Zaprepašćujući je podatak da pored inih uvoznih proizvoda uvozimo i one proizvode koje smo u stanju sami proizvesti. Pored plodne neretvanske doline uvozimo dinje i mandarine, a pored plodne unutrašnjosti češnjak uvozimo iz Kine.Pored milijuna hektara zemlje koji mogu prehraniti stotine tisuća obitelji naši ljudi odlaze trbuhom za kruhom. U bogatstvu zemlje krije se rješenje. Zašto država sve te milijune hektara ne bi besplatno dala u višegodišnji najam ljudima koji su zainteresirani za obrađivanje i poljoprivrednu proizvodnju?

Time bi sigurno jedan dio ljudi ostao u Hrvatskoj, obitelji bi se zaposlile, poljoprivredna proizvodnja bi procvala, izvoz bi porastao, a naši proizvodi bili bi konkurentni i na europskom tržištu. Postoje svijetli primjeri mladih ljudi koji su u Hrvatskoj pokrenuli proizvodnju i čiji proizvodi su postali prepoznatljivi i u Europi.

Zašto onda, potaknuta takvim obećavajućim primjerom, država ne bi dodijelila zemlju na korištenje onima koji mogu i žele?Nemar se nagrađuje, a marljivost i trud se “kažnjavaju“. To se najbolje ogleda u poreznoj politici. Dok za korovom obrasle obradive površine privatni vlasnici i država ne plaćaju nikakve kazne i poreze, porezi se uvode na nekretnine u koje su ljudi ulagali, za njih godinama odvajali i u kojima žive. Umjesto toga poreze bi trebalo uvesti na zapuštene ineobrađene hektare zemlje.

Time bi se potaknulo privatne vlasnike ili da obrađuju zemlju ili da je dovedu u stanje za obrađivanje, a samo obrađivanje prepuste nekom drugom.Tom mjerom bi se istovremeno destimulirao nemar i poticalo ulaganje u poljoprivredu.Prisjetimo se ovosezonskih požara u Splitu i okolici. Prikazani su hektari privatnog zapuštenog zemljišta u samom predgrađu Splita koje je vatrena stihija lako mogla zahvatiti i time dodatno ugroziti ljudske živote. Do danas korov na tom zemljištu nije posjećen, još danas on predstavlja opasnost u sezoni požara i do danas još nitko ne obrađuje tu zemlju i od nje živi. 

Za kraj što reći nego tako smo bogati da puštamo milijune da propadaju.

Buduća ulaganja Dogus grupe na području Dubrovačko-neretvanske županije bila su tema sastanka Župana Nikole Dobroslavića s regionalnim direktorom ove grupacije, Burak Baykan, te direktoricom hotela Villa Dubrovnik, Mirnom Lončar Stražičić.

Na sastanku su predstavljena ulaganja u hotel Villa Dubrovnik, buduća vizija prostora u odnosu na daljnja ulaganja u pomorsko dobro i popratne hotelske sadržaje te je također predstavljena ova grupacija kao značajan investitor na obalnom području naše zemlje, u hotelske kapacitete, luke nautičkog turizma – marine i slično.

Župan je ovom prilikom istaknuo kako i ove investicije, potvrđuju pozitivno investicijsko okruženje te pružio podršku investitorima u smislu realizacije projekata temeljenih na prostornim i razvojnim županijskim prostornim planovima te poštivanju kulturnog nasljeđa.

Sastanku je nazočio i pročelnik za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku Ivo Klaić.

Dubrovnikinsider.hr koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda Dubrovnikinsider.hr stranice slažete se sa korištenjem kolačića. Više o tome možete pročitati u pravilima korištenja Više detalja…