Dubrovnik Insider

Dubrovnik Insider

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pročelnik Upravnog odjela za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije Miho Baće obišao je građevinske radove u Pločama, a u sklopu projekta Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve, čiji je nositelj Dubrovačko-neretvanska županija.

Pročelnik Baće obišao je dva zahvata u sklopu projekta, a to su uređenje posjetiteljskog centra Vrata Neretve i planinarskog doma – rekonstrukcija škole u Baćini te uređenje edu-eko kompleksa na brdu Trovro u Rogotinu. Radovi napreduju kao što je planirano, a projekt u cijelosti obuhvaća devet infrastrukturnih zahvata.

Osim uređenja posjetiteljskog centra i planinarskog doma te edu-eko kompleksa na brdu Trovro projektom će se urediti i izložbeni prostor – postav muzeološke koncepcije za „prvu prostoriju“ Prirodoslovnog muzeja u Metkoviću, promatračnica za bioraznolikost na Baćinskim jezerima,  tematske staze na Baćinskim jezerima, pješačke staze kroz značajni krajobraz Predolac-Šibenica, edu-eko vrt u sklopu OŠ fra Ante Gnječa u Staševici, edu-eko dječje igralište u Otrić-Seocima te će se nabaviti i postaviti oprema i sustav tehničke zaštite u Metkoviću.

Ukupna vrijednost projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve“ je 14.048.072,02 kune, od kojih se 75% , odnosno 6.135.174,65 kuna sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Osim Dubrovačko-neretvanske županije kao nositelja, partneri projekta su i Grad Ploče, Grad Metković, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA. Projekt završava u listopadu 2020. godine. 

Za svoj deseti jubilarni nastup u Dubrovniku, poznati nizozemski DJ, Fedde Le Grand priprema jedinstveni glazbeno scenski show u najboljem noćnom klubu u Gradu. S obzirom na veliki broj obožavatelja u Dubrovniku, obećao je druženje i fotografiranje za dvoje najvjernijih fanova. 

 

Svi oni koji kupe svoju ulaznicu za koncert Fedde Le Granda u uredu Revelina do srijede, 25. rujna automatski  sudjeluju u nagradnoj igri u kojoj mogu osvojiti druženje i fotografiranje upravo s Fedde Le Grandom. 

 

Nakon kupnje ulaznice u uredu, svoje podatke je potrebno napisati na cedulju i staviti u kuglicu iz koje će se u petak točno u podne izvlačiti sretni dobitnici. Izvlačenje dobitnika bit će uživo emitirano na službenom Facebook i Instagram profilu kluba Revelin. 

 

Ured Revelina otvoren je svakim radnim danom od 9:00 do 16:00 sati, a nalazi se na adresi Vukovarska 30. Sve dodatne informacije dostupne su na kontakt: 098 533 531.

Predavanje izv. prof. dr. sc. Sanje Žaja Vrbica „Marko Rašica: po trnju do zvijezda i zaborava“ održat će se u Galeriji Dulčić Masle Pulitika u petak, 20. rujna u 20 sati.

 

Slikar Marko Rašica (1883.-1963.) rođen je u Dubrovniku, gdje je dobio osnovno obrazovanje. Već u dječačkoj dobi pokazivao je slikarski talent, a slikati je učio sporadično, u atelijerima stranih slikara nastanjenih u Dubrovniku i slikara - povremenih posjetitelja, do 1903. kad izvodi scenografije za Vojnovićev Ekvinocijo. Dubrovačka općina potaknuta uspješno obavljenim poslom dodjeljuje mu stipendiju za odlazak na Akademiju likovnih umjetnosti u Beču, a nakon položenog prijemnog ispita na jesen 1903. odlazi u Beč. Kozmopolitski univerzalizam snažno utječe na mladog Rašicu; prati izložbe „Secesije“, posebno radove Gustava Klimta, a i sam stvara u duhu novog secesijskog pokreta djela plenerističkog predznaka, secesije i simbolizma, poentilističkim duktusom. Zajedno s nekoliko hrvatskih i slovenskih studenata umjetničkih studija osniva društvo „Vesna“, s namjerom kreiranja djela nadahnutih domaćom etnografskom baštinom. Izlaže na izložbi umjetničkog udruženja „Hagenbund“, a potom i na Austrijskoj izložbi priređenoj u Londonu 1906. Sljedeće 1907. završava studij i odlazi u Ljubljanu, a zatim čitavo desetljeće mijenja boravišta, putuje Italijom, a duže se zadržava u Dubrovniku, Münchenu, Pragu, Parizu i Nizozemskoj. Paralelno priređuje i brojne izložbe, popraćene pozitivnim likovnim kritikama. Bio je član Društva „Medulić“ do jeseni 1910., a nakon izlaska iz Društva stvara i dalje djela u duhu medulićevske estetike. Dvije slike izložio je na 40. izložbi „Secesije“ 1912. u Beču, zapažene od komentatora bečkog lista Neue Freie Presse, Franza Servaesa. U Parizu izučava tehniku iskucavanja metala i usvaja estetiku art décoa. Godine 1917. dolazi u Zagreb, a nakon zapažene izložbe u Salonu Ullrich uskoro dobiva mjesto profesora na Obrtnoj školi i u Zagrebu se trajno nastanjuje. Tijekom trećeg desetljeća, apogeja Rašičina stvaralaštva, izvodi niz javnih sakralnih kompozicija, a gotovo svake godine priređuje samostalne izložbe u Salonu Ullrich. Izvodi djela različitih tehnika u duhu aktualnih realizama, s izrazitim priklonom magičnom realizmu i art décou. Izlaže na Pariškoj izložbi 1925., a potom objavljuje članak s nizom ideja o primjeni nacionalnih motiva. Svoje ideje konkretizira kreiranjem niza predmeta predstavljenih na izložbi „Djela“ 1927. u Zagrebu. Te aktivnosti kulminacija su Rašičinih nastojanja definiranja i primjene nacionalnih motiva, uočljivih od studentskih bečkih aktivnosti u društvu „Vesna“ i djelovanja u duhu „Medulića“, a sukladne su sličnim procesima manifestiranim u tom razdoblju na srednjeeuropskom prostoru i u Hrvatskoj. Bio je iznimno svestran umjetnik, pored radova u ulju i akvarela okušao se i u grafičkim tehnikama, iskucavanju metala, vitrajima, mozaicima, primijenjenim umjetnostima: grafičkom i tekstilnom dizajnu, karikaturama, kontinuirano praćen od likovne kritike. Izveo je niz pejzaža dubrovačke okolice i sjevernog Jadrana iznimnih vrijednosti, a njegova djela uvrštena su u najznačajnije preglede hrvatske umjetnosti prve polovine 20. st. i nalaze se u fundusima većine hrvatskih umjetničkih muzeja.

 

Biografija predavačice:

 

Izv. prof. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica                     

Rođena u Dubrovniku, gdje je završila osnovnu i srednju školu, a 1993. diplomirala je  povijest umjetnosti i muzeologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1995.-2005. zaposlena je u Umjetničkoj galeriji u Dubrovniku na poslovima kustosa i višeg kustosa. Magistarski rad s naslovom Likovna kritika i izložbe u Dubrovniku 1876.-1978. obranila je 1999., a 2011. godine obranila je disertaciju s naslovom Marko Rašica.

Od 2005. zaposlena je na Sveučilištu u Dubrovniku na Odjelu za umjetnost i restauraciju, od 1. 6. 2013. u zvanju docenta, a 1. 3. 2019. izabrana je u zvanje izvanrednog profesora. Od 1. listopada 2016. s pozicije pročelnice Odjela za umjetnost i restauraciju koordinirala je i aktivno sudjelovala u donošenju novih programa preddiplomskog i diplomskog Studija konzervacije-restauracije, smjerovi: drvo, papir, tekstil, metal i keramika, koji se provode od 2018./2019. akademske godine. U travnju 2019. imenovana je prorektoricom za studije i studente Sveučilišta u Dubrovniku.

Bila je član radne skupine osnovane na inicijativu Grada Dubrovnika, a koju je koordinirao Institut za međunarodne odnose IRMO, Zagreb, tijekom 2014., koja je formulirala aktualnu Strategiju razvoja kulture Grada Dubrovnika 2015. - 2025. Na Sveučilištu u Dubrovniku sudjelovala je u radnoj skupini za donošenje Strateškog programa znanstvenih istraživanja na području humanističkih znanosti Sveučilišta u Dubrovniku, 2017.-2022.,  prihvaćenu 2018. Rektorski zbor Republike Hrvatske 2017. imenovao članom Povjerenstva Rektorskog zbora za međusveučilišnu suradnju u području umjetnosti (unutarhrvatski Erasmus). Međunarodnu suradnju ostvarila je iniciranjem potpisivanja Erasmus + ugovora sa studijima konzervacije-restauracije u Portugalu, Španjolskoj i Italiji, te Erasmus mobilnostima u Poljskoj, Španjolskoj, Italiji i Portugalu. 

Područje njenog znanstvenog interesa su teme hrvatske umjetnosti 19. i 20. stoljeća u mediteranskom i srednjeeuropskom kontekstu. Sudjelovala je na više domaćih i stranih znanstvenih skupova, te je objavila veći broj znanstvenih i stručnih članaka. Autorica je brojnih monografskih, retrospektivnih i skupnih izložbi. Članica je uredništva međunarodnog znanstvenog časopisa Revista de Museología (RdM), ISSN 1134-0576, te stručnog časopisa Dubrovački horizonti ISSN 0419-7925.

Grad Dubrovnik nastavlja razvijati održivi turizam destinacije kroz sveobuhvatni projekt Poštujmo Grad. Nastavno na sastanak koji je gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković održao prošlog tjedna u Hamburgu s predstavnicima Globalnog vijeća za održivi turizam (GSTC), usuglašeno je kako će ovo Vijeće provesti Ocjenu odredišta za Dubrovnik, temeljem kriterija za održivi turizam i destinacijski menadžment utvrđenih od strane Ujedinjenih naroda.

Kroz analizu politika i konzultacije s dionicima, GSTC vrednuje trenutačnu uspješnost odredišta uz primjenu vodećeg svjetskog standarda za odgovorni destinacijski menadžment odnosno Kriterija GSTC-a. Istraživanje i mjerenje će trajati tri mjeseca, nakon čega će se gradskoj upravi i dubrovačkoj javnosti predstaviti evaluacija dosadašnjih aktivnosti te praktične smjernice za poboljšanje rezultata u održivom turizmu. Pokrovitelj projekta je udruženje Cruise Lines International Association (CLIA), partner Grada Dubrovnika i potpisnik Sporazuma o suradnji na očuvanju i zaštiti kulturne baštine Dubrovnika.

Prilikom inicijalnih dogovora, izvršni direktor GSTC-a Randy Durband izrazio je zadovoljstvo suradnjom vijeća s Dubrovnikom i CLIA-om. Ocjenu odredišta GSTC-a nazvao je važnim alatom kojim se uočavaju konkretni prioriteti te katalizira kooperativno djelovanje.

- Ocjena odredišta GSTC-a uključit će širok krug dubrovačkih dionika pri planiranju maksimalizacije koristi od turizma te istovremene minimalizacije negativnih učinaka na grad i njegove stanovnike, uz primjenu GSTC standarda za odgovorni destinacijski menadžment. Javno-privatna partnerstva kao što je ono koje se temelji na suradnji između Dubrovnika i organizacije CLIA, od ključne su važnosti za osiguranje dijaloga, predanosti i resursa potrebnih za upravljanje odredištima. – naglasio je direktor Durband.

Gradska uprava dobit će praktične smjernice, osnovu za mjerenje te hodogram razrađen od strane dionika, a sve kako bi se poboljšali rezultati u najvažnijim područjima održivosti odredišta: destinacijski menadžment, koristi za lokalno gospodarstvo, životna i kulturna dobrobit te zaštita prirode i prirodnih resursa. Grad Dubrovnik će formirati radni tim koji će usko surađivati s vijećem kroz sljedeća tri mjeseca, najavila je zamjenica gradonačelnika Jelka Tepšić.

- Rezultati mjerenja održivosti pokazat će nam na kojem smo stupnju održivosti, ali i definirati prioritete, od onih na kojima je potrebno odmah uvesti promjene do onih koji su na zadovoljavajućoj razini održivosti. Dobit ćemo konkretne podatke pomoću kojih ćemo definirati daljnje korake u upravljanju destinacijom. Iznimno smo zahvalni CLIA-i na sponzorstvu u ovom projektu, a potrebno je naglasiti i to da je GSTC neovisno tijelo te da ni CLIA ni Grad ne mogu utjecati na rezultate mjerenja. – poručila je zamjenica Tepšić.

Maria Deligianni, predstavnica organizacije CLIA za odnose s javnošću za istočni Mediteran, rekla je kako CLIA ovim projektom nastavlja provedbu suradnje s Gradom Dubrovnikom na očuvanju i zaštiti baštine Grada.

- Organizacija CLIA Cruise Lines predana je kooperativnom radu s odredištima diljem svijeta s ciljem zaštite i očuvanja jedinstvene kulture i baštine svake lokacije kao i povijesnog bogatstva koje privlači nove posjetitelje iz godine u godinu, te je tako naš kooperativni rad s Gradom Dubrovnikom potvrda uspjeha naših nastojanja. – naglasila je Deligianni.

Grad Dubrovnik je jedna od 30 svjetskih destinacija za koju će GSTC provesti Ocjenu odredišta te jedina destinacija čije mjerenje sponzorira CLIA. Podsjetimo, CLIA i Grad Dubrovnik potpisali su u srpnju ove godine sporazum kojim su dogovorili suradnju na očuvanju i zaštiti kulturne baštine Dubrovnika putem odgovornog upravljanja turizmom kako bi Dubrovnik postao primjer održivog turizma na Jadranu i šire. Jedna od točaka tog sporazuma je upravo suradnja na planiranju brige o odredištu utemeljenu na UN-ovim kriterijima održivog turizma.

U jučerašnjoj prometnoj nesreći koja se oko 20,30 sati dogodila na predjelu Mokošice teže je ozlijeđen 24-godišnji motociklist. 

Očevidom je utvrđeno da je do prometne nesreće došlo kada je spomenuti motociklist, poradi brzine neprimjerene uvjetima i stanju kolnika, vozeći pod utjecajem alkohola, izgubio nadzor nad motociklom, prešao na suprotni kolnički trak i udario u vozilo koje je bilo parkirano na travnatoj površini pored kolnika.

Uslijed udara i pada s motocikla 24-godišnjak je zadobio teške tjelesne ozljede te je zbrinut u dubrovačkoj bolnici. 

Nakon što je policijskim službenicima Postaje granične policije Gruda sredinom kolovoza ove godine 56-godišnjakinja prijavila krađu novčanika iz ručne torbe koju je nosila preko ramena za vrijeme boravka u trgovini na predjelu Župe dubrovačke, provedeno je kriminalističko istraživanje kojim je utvrđena osnovana sumnja da je navedeno kazneno djelo počinila 24-godišnja bugarska državljanka. 

U otuđenom novčaniku su se nalazili osobni dokumenti oštećene, novac i njene bankovne kartice s kojim je osumnjičena podigla novčani iznos od 6 tisuća kuna. 

Policija protiv osumnjičene bugarske državljanke nadležnom državnom odvjetništvu podnosi kaznenu prijavu za kazneno djelo krađe te je za njom raspisana potraga, obzirom da se ne nalazi na teritoriju Republike Hrvatske. 

Povodom obilježavanja Dana policije u Sportskoj dvorani u Dubrovniku odigran je turnir u stolnom tenisu u kojem je sudjelovalo 10 policijskih službenika. Ovogodišnji pobjednik u pojedinačnoj konkurenciji je policijski službenik Službe za granicu Milan Rezo, dok su u parovima pobjedu ostvarili policijski službenik Službe kriminalističke policije Boris Cikoja i policijski službenik Policijske postaje Ploče Jurica Žderić. 

Osim stolnog tenisa, odigran je i malonogometni turnir devet ekipa Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, a u finalu natjecanja suočile su se ekipe Postaje granične policije Metković i Policijske postaje Ston koja je odnijela pobjedu. 

U suradnji s klubom praktičnog pucanja Dubrovnik po drugi puta održan je turnir u streljaštvu na kojem je nastupilo 28 policijskih službenika ove Policijske uprave. U natjecateljskom dijelu nastupalo se u dvije discipline i to precizno gađanje na 15 metara i praktično gađanje. Ovogodišnji pobjednik u preciznom gađanju je Danko Katić iz Postaje granične policije Metković, a u praktičnom gađanju najbolji je bio Dino Ćerlek iz Policijske postaje Ploče. U ukupnom poretku natjecanja u streljaštvu pobjedu je ostvario Leonardo Bulić, policijski službenik Službe policije.  

Uz čestitke za Dan policije svim natjecateljima i pobjednicima zahvaljujemo na sudjelovanju i čestitamo na osvojenim trofejima!

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska

Župan Nikola Dobroslavić očitovao se povodom odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) koja je potvrdila tvrtku Avax kao izvođača radova na izgradnji južnog dijela pristupnih cesta Pelješkom mostu.

”Konačno smo dočekali ovu odluku i projekt Pelješkog mosta ide dalje. Činjenica da je DKOM kao neosnovanu odbio žalbu austrijskog Strabaga na odabir grčkog Avaxa za izvođača radova na izgradnji stonske obilaznice (DC414), poddionice Sparagovići/Zaradeže – Prapratno i Prapratno – Doli znači da s punim pravom možemo očekivati da tijek radova na cestama prati izgradnju samog mosta. Trenutno još iščekujemo zaključivanje žalbenog postupka za pristupne ceste Duboka-Most i Most – Sparagovići kako bi građani Dubrovačko-neretvanske županije konačno dobili ono što zaslužuju – cjelovit i potpuno funkcionalan Pelješki most.”

Page 1 of 1314
Dubrovnikinsider.hr koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda Dubrovnikinsider.hr stranice slažete se sa korištenjem kolačića. Više o tome možete pročitati u pravilima korištenja Više detalja…