Kad ste posljednji put bili na zidinama?

461

Kad ste posljednji put bili na zidinama? Prošetali smo danas po našim gradskim mirima, jedini Dubrovčani među turistima. Kažu mi moji prijatelji i poznanici kako nisu bili više od dvadeset godina, a na samim zidinama su nam rekli kako ni pojedini prvi susjedi, ljudi koji žive tik do njih, na zidinama nikada nisu bili!

Građene su od 13 do 17 stoljeća za potrebe obrane. Duge su 1940 metara, visoke do 25 m, prema kopnu debljine 4-6 m, a prema moru 1,5-3 m. Na četiri strane svijeta, zaštićene su kulama.

“Današnji opseg dubrovačkih zidinana stao je u 13. stoljeću a one se sustavno osuvremenjuju i grade do 1660., kad je izgrađena posljednja utvrda – Bastion sv. Stjepana, smješten na južnom dijelu zidina. Duge su 1940 m a sastoje se od glavnoga gradskoga zida, šesnaest kula, tri tvrđave, šest bastiona, dva ugaona utvrđenja – kantonate, tri predziđa s nizomtoreta, tri jarka, dvije predutvrde – tvrđave te valobrana i dva gradska podizna mosta. Od onih nam poznatih graditelja ističu se: Paskoje Miličević, Nikifor Ranjina, Marin Držić, Župan Bunić, Miho Hranjac, Juraj Dalmatinac, Michelozzo Michelozzi iz Firence, Onofrio i Simeon della Cava, Antonio Ferramolino iz Bergama, Ivan iz Siene, Bernardin iz Parme, Mark-Antonio Bettacci iz Firence, Seporoso Mateucci iz Ferma i Giovanni Baptista Zanchi iz Pesara.

Promatrajući dubrovačke gradske zidine u kontekstu vremena njihova nastanka i razvoja te stilskog oblikovanja, dolazi se do spoznaje da su onodobno naoružanje i način ratovanja bili osnovnom odrednicom koja je uvjetovala i odredila njihov oblik i izgled. A osnova zidina – lokacija pogodna za obranu – postavljena je već u samom začetku naselja. Ono je osnovano na visokoj stijeni, do koje se teće pristupalo i s koje se moglo nadaleko motriti, kako kopno tako i more. Veći dio te lokacije u podnožju je graničio s morem, koje je itekako priječilo pristup neprijatelju štiteći naselje. A svugdje uokolo, dokle pogled seže, bio je kamen, čvrsti i gotovo neprobojni materijal. Trebalo ga je samo oblikovati u prepreku – zidine koje će stanovnicima osiguravati miran i siguran život.”(DPDS)

Američki portal TripAdvisor je 2013. na temelju recenzija milijuna putnika sastavio popis deset spomenika koje treba posjetiti prije smrti. Među njima su i dubrovačke zidine.

Možda vas ova fotogalerija podsjeti kako je divan ovaj naš Grad, kako ga nekada doživljavamo i uzimamo “zdravo za gotovo” i zaboravljamo na svu njegovu ljepotu. Uživajte!

Komentari


TAG


Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *