Kontakt

GLAVNA UREDNICA

Ivana Žuvela Kalina
urednica@dubrovnikinsider.hr

REDAKCIJA

redakcija@dubrovnikinsider.hr

Ivana Žuvela Kalina

Kontakt broj:  098 651 603

Sonja Dolina

Kontakt broj: 095 385 0344

TEHNIČKA PODRŠKA I RAZVOJ

Festivus Dubrovnik
info@festivus.hr

IZDAVAČ

Dubrovnik Insider d.o.o. za marketing i usluge
Dubrovnik,Vukovarska 17
OIB 15176054147

Direktor: Rade Dolina

Prokuristica: Sonja Dolina

Kontakt: dubrovnikinsider@gmail.com

ADRESA
Dubrovnik Insider d.o.o.
Vukovarska 17 / II
20 000 Dubrovnik