KRISTIĆ: Je li se na mala vrata uveo novi porezni namet privatnim iznajmljivačima?

287

Priopćenje koje potpisuje gradski vijećnik Maro Kristić prenosimo u cijelosti:

Potaknut jučerašnjom prilogom koji je emitirala jedna dubrovačka medijska tvrtka na temu povećanja poreza na kuće za odmor, želim ponoviti nešto na što sam već ranije ukazao, a što smatram važnim za sve privatne iznajmljivače. Naime, na jednoj od prošlih sjednica gradskog vijeća donijeli smo Odluku o gradskim porezima Grada Dubrovnika. Predmetnom odlukom u potpunosti smo ukinuli prirez te time u džepovima naših sugrađana ostavili određenu svotu novca koja bi inače završila u gradskoj blagajni, što je potez za pohvaliti. Međutim, istom tom odlukom povećali smo porez na kuće za odmor na 5 eur po m2, koji se do sada plaćao u iznosu od 1,99 eur po m2. Ono što držim iznimno spornim je činjenica da je ostalo nejasno tko će sve plaćati ovaj porez, jer se izmjenama zakona i mišljenjem Porezne uprave nedvojbeno dalo za pravo jedinicama lokalne samouprave da ovom vrstom poreza mogu oporezivati sve privatne iznajmljivače, bez obzira na kategoriju. Stoga, taj porez, od sada ne moraju plaćati samo vlasnici nekretnina koje su kategorizirane kao kuće za odmor nego ga mogu plaćati svi vlasnici apartmana na području Grada Dubrovnika neovisno o tome jeli se ti apartmani nalaze u sastavu kućanstva u kojem njihovi vlasnici žive. Apsolutno podržavam oporezivanje viška nekretnina koje isključivo služe za iznajmljivanje, no isto tako sam apsolutno protiv i smatram iznimno promašenim po dvije osnove za istu stvar  oporezivati naše sugrađane koji u sastavu svoje kuće u kojoj žive imaju sobu ili apartman koji izdaju i tako ostvaruju dodatni prihod. Naime, na toj sjednici iz izlaganja resornog pročelnika se dalo zaključiti da će se porezom na kuće za odmor oporezivati svi privatni iznajmljivači što smatram jako lošom odlukom u političkom i ekonomskom smislu. Zadržavam pravo da griješim u svom tumačenju i volio bih da nisam u pravu, ali svejedno apeliram na gradsku upravu da potvrdi ili negira ovu informaciju te da ukoliko je ista točna, izmijeni odluku na način da istom ne budu obuhvaćeni iznajmljivači koji u okviru kućanstva u kojem žive imaju sobu ili apartman koji iznajmljuju. U protivnom će ukidanje prireza za dobar dio građana biti samo obmana koja će se kompenzirati novim poreznim nametom.

IZVADAK IZ MIŠLJENJA POREZNE UPRAVE

Obveznici poreza na kuće za odmor su i iznajmljivači koji svoje nekretnine iznajmljuju na bazi dnevnog najma. Prema tumačenju Porezne uprave, porez na kuće za odmor i porez na dohodak koji plaćaju iznajmljivači utvrđuju se neovisno jedan o drugom. Porez na kuće za odmor utvrđuje se po osnovi vlasništva i načina korištenja određene nekretnine, a porez na dohodak utvrđuje se po osnovi obavljanja djelatnosti prema ostvarenim prihodima ili po drugom kriteriju.

Ako se djelatnost iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima pruža samo u dijelu kalendarske godine, razvidno je da se takva nekretnina koristi povremeno ili sezonski te bez obzira na obavljanje djelatnosti u predmetnoj nekretnini ista podliježe obvezi plaćanja poreza na kuće za odmor”, tumači Porezna uprava.
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *