LEGAZ: Nevjerojatno je da se gradonačelnik “nabrijao” na dio skala u centru Lozice

892

Priopćenje koje potpisuje predsjednik Udruge Divlja liga vaterpolo Igor Legaz prenosimo u cijelosti:

Sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika je sazvana za 15.11.2023. (srijeda).

Među točkama dnevnog reda, naročito “bode u oči” točka 9.
Naime, gradonačelnik predlaže gradskim vijećnicima da se sadašnja nekretnina pokraj plaže u Lozici, k.č.br. 2063 k.o. Zaton parcelira na: k.č.br. 2063/1 k.o. Zaton, k.č.br. 2063/2 k.o. Zaton i k.č.br. 2063/3 k.o. Zaton, s tim da se tako nastala k.č.br. k.č.br. 2063/2 k.o. Zaton proglasi “javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika”, jer da je riječ o “javnoj prometnoj površini, na kojoj nije dopušten promet motornim vozilima”.
Mene bi razveselilo da je gradska uprava riješila stotinjak raznovrsnih obalnih staza proglasiti “komunalnom infrastrukturom”, ali tako nije. To se čak ne odnosi ni na predmetne skale u Lozici, koje počinju sa sjeverne strane stare magistrale,  pa idu ispod magistrale (kroz podhodnik), pa nastavljaju do dvorišta zgrade Crvenog križa Novo Sarajevo, pa zatim od tog dvorišta, skale vode do plaže.
Na nacrtu se vidi kako se samo dio tih skala proglašava komunalnom infrastruktom, tako da prijedlog odluke iz 9. točka dnevnog reda nema svrhe.
Osim toga, postoji krupna pravna prepreka.
Presudom Županijskog suda u Osijeku,
br. Gž-1/20 od 04.03.2021., potvrđena je presuda Općinskog suda u Dubrovniku,
br. P-316/19 od 16.10.2019. pa je tuženik (Grad Dubrovnik) dužan izdati tužitelju (Općinska organizacija Crvenog križa Novo Sarajevo) tabularnu ispravu, temeljem koje će se tužitelj uknjižiti kao vlasnik cjeline prava vlasništva čest. zgr. 308 i cjeline prava vlasništva čest. zem. 2870/2, sve k.o. Zaton, cjeline čest. zgr. 307 i 443, te čest. zem. 2865/3, 2870/1, 2870/3, 2870/4 i 2871/2, sve k.o. Zaton, na svoje ime i vlasništvo, u roku od 15 dana, jer će u protivnom takvu ispravu zamijeniti ova presuda.
Ta presuda je postala ovršna 18.05.2021.
Valja naglasiti da su oznake katastarskih čestica u k.o. Zaton nedavno promijenjene, tako da se položaji čestica, koje su obuhvaćene navedenim presudama, ne mogu naći na internetu, pa prilažem staru katastarsku kartu koja pokriva centar Lozice, na kojoj se razabire da su nekretnine č.zgr. 443 k.o. Zaton (stara oznaka) i č.zem. 2865/3 k.o. Zaton (stara oznaka), obuhvaćene k.č.br. 2063 k.o. Zaton (nova oznaka).
Grad Dubrovnik je, dakle, izgubio vlasničku parnicu vrhu dijela zemljišta, koje gradonačelnik podmeće gradskim vijećnicima, kako bi oni narušili vladavinu prava.
Ako je dio skala, koje prelaze preko dvorišta zgrade Crvenog križa Novo Sarajevo, doista javna površina, onda je Grad Dubrovnik trebao to isticati u parnici (ili je bezuspješno isticao takav prigovor).
Crveni križ Novo Sarajevo se u sudskom postupku, koji je vodio protiv Grada Dubrovnika, izborio za cjelinu vlasničkog prava vrhu č.zem. 2865/3 k.o. Zaton (stara oznaka), pa Grad Dubrovnik ne može (kao poražena stranka u vlasničkoj parnici), svojom samostalnom odlukom, negirati parnični neuspjeh.
Nevjerojatno je, da se gradonačelnik, pokraj mnoštva “čistih” pravnih situacija (izdvajam: skale u Lozici od trafo stanice do mora na k.č.br.  2123/1 k.o. Zaton, skale kod Elite na k.č.br. 398/1 k.o. Dubrovnik Nova), “nabrijao” na dio skala u centru Lozice.Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *