Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme – primaju se i psiholozi

534

Ministarstvo unutarnjih poslova je 23. lipnja 2023. godine objavilo javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.

Prijam u službu predviđen je za 19 izvršitelja (18 radnih mjesta), uključujući i 5 policijskih službenika – psihologa u Upravi za ljudske potencijale, Sektoru za potporu, Službi za potporu ljudskim, s mjestom rada u Policijskoj upravi varaždinskoj, Policijskoj upravi brodsko – posavskoj, Policijskoj upravi dubrovačko – neretvanskoj, Policijskoj upravi splitsko – dalmatinskoj i Policijskoj upravi zagrebačkoj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta  podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama – do 29.06.2023. godine, neposredno ili poštom na adresu:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava za ljudske potencijale
Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
Zagreb, Ulica grada Vukovara 33,
s naznakom “za javni natječaj”

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova.

Svim kandidatima i kandidatkinjama želimo puno uspjeha.
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *