More kod Rixosa ponovno za kupanje

242

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša, sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje (“Narodne novine” broj 73/08), obavještava javnost o prestanku kratkotrajnog onečišćenja mora fekalnim vodama na plaži Hotela Rixos Libertas. Nakon kratkotrajnog onečišćenja mora na plaži Hotela Rixos Libertas koje je utvrđeno tijekom petog ispitivanja mora 09.07.2018. prema županijskom Programu utvrđivanja kakvoće mora za kupanje, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije uzorkovao je dodatne uzorke mora za kupanje od 10. do 19. 07.2018. Rezultati ispitivanja od 16. do 19.07.2018. udovoljavaju uvjetima Uredbe te je more podobno za kupanje.

 

Komentari


TAG


Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *