MOST DUBROVNIK: Grad Dubrovnik i EU fondovi u novoj financijskoj perspektivi

416
Na današnjoj konferenciji za medije dubrovačkog MOST-a na temu Grad Dubrovnik i EU fondovi u novoj financijskoj perspektivi izlagali su kandidat za gradonačelnika Dubrovnika Maro Kristić, kandidat za njegovog zamjenika Tonći Skvrce i kandidat za zamjenika župana Joško Mikuš.
Jedinice lokalne i regionalne samouprave, uključujući Grad Dubrovnik i Dubrovačko-neretvansku županiju, će u narednom desetogodišnjem periodu imati na raspolaganju sljedeće izvore financiranja:
  1. RRF (Mehanizam za oporavak i otpornost NPOO ) koji se odnosi na razdoblje 01.02.2020 – 31.08.2026. Riječ je o decentraliziranom izvoru financiranja, te alokaciji sredstava po državama članicama. TOP TEME = Green & Digital ( u zelenu tranziciju mora biti usmjereno najmanje 37% sredstava, u digitalnu transformaciju najmanje 20% sredstava ). Danas, petak 30.04.2021, je rok za slanje Europskoj komisiji konačne verzije NPOO Vlade RH. Ukupan iznos RH na raspolaganju je 6,3 mlrd. Eura bespovratno + moguće oko 3,6 mlrd. Eura zajmova. Do 2022 70% omotnice, do 2026 preostalih  30% omotnice.
  2. VFO (višegodišnji financijski okvir) koji se odnosi na razdoblje 01.01.2021 – 31.12.2030 (N +3 model). Riječ je o decentraliziranom izvoru financiranja, te alokaciji sredstava po državama članicama. U zavisnosti od natječaja, intenzitet bespovratnih sredstava je 85% dok je 15% iznosa dužan osigurati prijavitelj. Mogu se financirati različiti programi JLRS-a i društva u njihovom vlasništvu. Hrvatska se dijeli na 4 NUTS2 regije : Jadranska Hrvatska, Panonska Hrvatska, Grad Zagreb, Sjeverna Hrvatska. Ukupan iznos na raspolaganju : Kohezijska politika 9,6 mlrd Eura + Zajednička poljoprivredna politika 4,7 mlrd Eura = Ukupno 14.3 mlrd Eura
  3. Programi EUROPSKE UNIJE koji se odnose na razdoblje 01.01.2021 – 31.12.2030 . Riječ je o centraliziranom izvoru financiranja, te ga koriste sve države članice, pridružene zemlje, ali i organizacije iz različitih sektora, uključujući i jedinice lokalne i regionalne samouprave (JLRS)

Programi su sljedeći:

HORIZON EU, INVEST EU, LIFE, CEF2, ERASMUS + 2021 – 2027, PROGRAM JEDINSTVENOG TRŽIŠTA, GRAĐANI , JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI ( CERV ) i KREATIVNA EUROPA

MOST Dubrovnik će odmah po preuzimanju odgovornosti oformiti  KREATIVNU KLINIKU. Prijedlog je da KREATIVNA KLINIKA bude sastavnim dijelom DURA-e i DUNEA-e (razvojne agencije) ili Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju, te da njen formalno-pravni status bude usklađen sa aktima Grada Dubrovnika i DNŽ.

KREATIVNA KLINIKA će na jednim mjestu okupiti najbolje stručnjake iz područja EU projektnog management-a sa administrativnog područja Grada Dubrovnika i šire, koji imaju iskustva u osmišljavanju, pisanju, prijavi i provedbi  projekata financiranih iz Europskih fondova

Zaposlenici KREATIVNE KLINIKE ne bi bili teret gradskom proračunu, već bi bili dijelom proračuna projekata na kojima budu operativno radili, koje budu prijavljivali, te koji budu odobreni i isplaćeni. Pravna služba Grada Dubrovnika će predložiti najbolji model formaliziranja međusobne suradnje. Ideja KREATIVNE KLINIKE nije da ona bude jedna u nizu konzultantskih firmi koje posluju na tržištu, već upravo suprotno

Sljedom navedenog, zadatak KREATIVNE KLINIKE će, osim prijava na ograničene pozive, biti okretanje i potporama manje vrijednosti, tzv ”DE MINIMIS”  POTPORAMA, koje bi se realizirale u suradnji sa prihvatljivim prijaviteljima i partnerima (razvojne agencije, poduzetnički centri, poslovni inkubatori…), ali i udrugama civilnog društva, prihvatljivim institucijama ili ostalim prihvatljivim partnerim, s ciljem što većeg povlačenja novca iz EU fondova u narednom desetogodišnjem razdoblju.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *