MOST DUBROVNIK: Mogućnost realizacije dugo očekivanih projekata iz europskih fondova

213

Priopćenje Mosta Dubrovnik koje potpisuje Maro Kristić, prenosimo u cijelosti:

Krajem prošlog tjedna je završeno Esavjetovanje o pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava C1.6 R1-I1 – Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti. O kolikoj je zainteresiranosti poslovnih subjekata i jedinica lokalne i regionalne samouprave za tu temu bilo riječi najbolje svjedoči činjenica da je ukupno bilo 205 komentara upućenih kroz esavjetovanje na Nacrt uputa za prijavitelje. Inače, intenzitet potpore za navedeni natječaj je 100%, što znači da će, ukoliko prijavljeni projekt bude odobren, svi prihvatljivi troškovi projekta biti podmireni.

O čemu se tu radi ?

Riječ je, naime , o natječaju koji se odnosi na razvoj te zelenu i digitalnu tranziciju javne turističke infrastrukture izvan glavnih turističkih i obalnih područja te za zelenu i digitalnu tranziciju postojeće javne turističke infrastrukture. Kada govorimo o predmetu poziva , dio koji se može aplicirati na Grad Dubrovnik se odnosi na ulaganja usmjerena na prilagodbu, odnosno zelenu i digitalnu tranziciju postojeće javne turističke infrastrukture u područjima s najvišim indeksom turističke razvijenosti, s ciljem povećanja njezine kvalitete, smanjenja utjecaja na okoliš te održivog upravljanja destinacijom i smanjenja prekomjernog turizma. Sredstva koja će se dodijeliti projektima u glavnim turističkim i obalnim područjima, prema indeksu turističke razvijenosti 2020. (prva kategorija ITR-a – Grad Dubrovnik ), mogu biti namijenjena ulaganjima u unaprjeđenje postojeće turističke infrastrukture, i to u najvišem iznosu do 223.200.000,00 Hrk .

Interpretacijski centar Domovinskog rata na Srđu kao prihvatljiv projekt ?

Budući pod GRUPU AKTIVNOSTI 1 potpada Izgradnja, rekonstrukcija, obnova i/ili opremanje posjetiteljske infrastrukture, postavlja se pitanje imali li Grad Dubrovnik interes, u suradnji sa braniteljskim udrugama, prijaviti projekt Interpretacijskog centra Domovinskog rata na Srđu na budući natječaj? Inače, posjetiteljska infrastruktura temeljem ovog poziva, između ostalog podrazumjeva:

a) Infrastrukturu u funkciji valorizacije kulturne baštine destinacije   

 dvorce, utvrde, kurije i druge objekte kulturne baštine pod pojedinačnom zaštitom;

 centre za posjetitelje i interpretacijske centre za interpretaciju materijalne i nematerijalne kulturne baštine;

b) Infrastrukturu u funkciji valorizacije prirodne baštine destinacije :   

 centre za posjetitelje i interpretacijske centre, uređenje prostora za održavanje edukativnih programa i radionica, multifunkcionalne dvorane i sl.;  

 vozila (mini buseva i sl.) bez motora s unutarnjim izgaranjem namijenjenih za prijevoz posjetitelja namijenjenih za prijevoz posjetitelja prirodne baštine.

 šetnice, tematske staze, pješačke trekking staze te staze dugog hodanja

Što je sa TUP-om ?

Postavlja se, također, pitanje kakvi su planovi Grada Dubrovnika za lokaciju bivšeg TUP-a ? Čini nam se da bi, ukoliko Grad Dubrovnik ima namjeru razvijati projekt TUP-a u turističkom smjeru, osim spomenute GRUPE AKTIVNOSTI 1 , trebalo razmotriti i GRUPU AKTIVNOSTI 2, koja se odnosi na Izgradnju, rekonstrukciju, obnovu i/ili opremanje infrastrukture aktivnog turizma. Infrastruktura aktivnog turizma, između ostalog, obuhvaća:

 sportsko-rekreacijsku infrastrukturu u funkciji turizma; sportske terene (odbojka, rukomet, košarka, nogomet, tenis i sl.), sportske dvorane, atletske staze, multifunkcionalna sportska igrališta, vježbališta na otvorenom (fitness street workout parkovi), skate i bike parkove, mini golf igrališta, adrenalinske parkove, biciklističke staze s pratećom infrastrukturom (odmorišta, vidikovci), konjičke staze, klizališta, sanjkališta, prateća infrastrukture za adrenalinske sportove, stijene za penjanje i sl.;  

Također, GRUPA AKTIVNOSTI 3 temeljem ovog poziva podrazumjeva izgradnju, rekonstrukciju, obnovu i/ili opremanje infrastrukture u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma. Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma, između ostalog, obuhvaća:

 popratne sadržaje kao što su ugostiteljski, wellness, zabavni,  sportski i rekreativni sadržaji, npr.: restorani, caffe barovi, bazeni, kupke, teretane, wellness i spa sadržaji (kupelji, specijalni bazeni,  prostori za masažu, prostori za opuštanje, prateće garderobe i sanitarni čvorovi, itd.),  vježbališta na otvorenom, trim staze, pješačke i biciklističke staze unutar kompleksa;  

Koja je strategija Upravnog odjela za Europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju ?

Nadamo se da nadležni Upravni odjel vodi računa o ovim pozivima, te da su već napravljene pripremne radnje za prijavu kada natječaj bude objavljen. Uzimajući u obzir nasušne potrebe Grada Dubrovnika za sportskim i rekreacijskim sadržajima, ali i realizacijom Interpretacijskog centra Domovinskog rata, jasno je da ovakvi i slični natječaji otvaraju prostor za njihovu realizaciju. Štoviše, nadamo se da Grad Dubrovnik ima pripremljenu projektno – tehničku dokumentaciju za slične infrastrukturne pozive koji će uskoro biti objavljeni u sklopu NPOO i Višegodišnjeg financijskog okvira te istovremeno smatramo kako bi predmetna baza projekata trebala biti javno dostupna, kako bi građani u svako vrijeme znali što ih u u budućnosti očekuje kada su EU projekti u pitanju, ali i kako bi mogli davati svoje prijedloge.

Sve navedeno je na tragu ideje o uspostavi KREATIVNE KLINIKE koju smo već ranije predložili, a čija bi zadaća bila pratiti, analizirati te samostalno prijavljivati i provoditi EU projekte, sve s ciljem što bolje iskorištenosti europskih sredstava koja su trenutno na raspolaganju i koja će nam uskoro biti na raspolaganju.

 

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *