NOVI POČETAK TURISTIČKOG SEKTORA NA JADRANSKOM PODRUČJU

289

Novi početak turističkog sektora na Jadranskom području središnja je tema Međunarodne  konferencije koja će se održati online u ponedjeljak 19. srpnja ove godine u okviru inicijativa  predviđenih europskim projektom “REMEMBER – REstoring the MEmory of Adriatic ports sites. Maritime culture to foster Balanced tERritorial growth” (Oživljavanje sjećanja na jadranske luke. Pomorska kultura za poticanje teritorijalnog rasta). 

Projektom u koji je uključeno osam pomorskih gradova na dvije strane Jadrana (Ancona,  Ravenna, Venecija, Trst, Rijeka, Zadar, Split i Dubrovnik) nastoji se valorizirati materijalna i  nematerijalna pomorska kulturna baština kao resurs koji je stoljećima omogućavao stvaranje  ekonomskog, kulturnog i umjetničkog bogatstva. 

Zahvaljujući sredstvima iz Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014 – 2020, Lučka uprava Dubrovnik s Lučkim upravama srednjeg Jadrana kao vodećim partnerom i šest  drugih partnera (Lučka uprava za srednji i sjeverni Jadran, Lučka uprava za Istočni Jadran,  Veleučilište u Marcheu, Lučka uprava Zadar, Narodni muzej Zadar, Javna ustanova za razvoj  Splitsko-dalmatinske županije, Klaster intermodalnog prijevoza Rijeka) pripremaju konferenciju  kojom će istaknuti ponovno pokretanje turističkog sektora na Jadranskom području, nakon  pandemije Covid 19. 

U raspravi će sudjelovati istaknuti stručnjaci poput gospođe Vlaste Klarić iz hrvatskog  Ministarstva turizma i sporta, zamjenica EUSAIR PC-a i gospođe Laure Cimaglie, potpredsjednice  MedCruisea kao glavne govornice. 

Konferencija će započeti u 10 sati, a uloga moderatora povjerena je gospodinu Darku Bukoviću.  Za pozdrave institucija intervenirat će gospođa Jelka Tepšić, zamjenica gradonačelnika Grada  Dubrovnika, gospodin Kristijan Pavić, predsjednik uprave ACI d.d. i od strane Lučke uprave  srednjeg Jadrana kao vodećeg partnera na projektu. Kao sastavni dio konferencije održat će se  okrugli stol pod nazivom „Rebranding budućnosti turističkog sektora na Jadranu“ na kojemu će  sudjelovati lučke uprave (Lučke uprave Srednjeg Jadrana, Lučka uprava Dubrovnik, Lučka uprava 

Ravenna, Lučka uprava Split, Lučka uprava Trst i Lučka uprava Zadar). Konferenciju će zaključiti  predstavnik Foruma jadransko jonskih gradova. 

Da biste sudjelovali u događaju, molimo vas da se registrirate  

na https://forms.gle/vrYcwFZdbfZrdzuJ7

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *