Obavijest iz Vodovoda- poziv vlasnicima

403

Pozivaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama u k.o. Prijevor, Rožat, Mokošica, Obuljeno i Petrovo Selo radi dogovora o sporazumnom rješavanju oblika i visine naknade kao i stjecanja prava služnosti odnosno prava vlasništva na nekretninama u gore navedenim katastarskim općinama s investitorom Vodovod Dubrovnik d.o.o. povodom izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbe naselja Nova Mokošica, Obuljeno, Prijevor i Rožat, a na temelju procjene ovlaštenih vještaka izrađene po nalogu službene osobe Ureda državne uprave, Službe za imovinsko-pravne poslove u postupku osiguranja dokaza. Popis čestica i visinu ponuđene naknade za umanjenje vrijednosti zemljišta, nasada i građevinskih poboljšica te više informacija može se pronaći na web stranici Vodovoda Dubrovnik: www.vodovod-dubrovnik.hr/vijest/oglas-134.”

Komentari


TAG


Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *