Obavljeno treće ispitivanje kakvoće mora na plažama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

897

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, obavio je treće redovno ispitivanje mora na 121 plaži u periodu od 13. do 21. lipnja 2023. godine. Uzorci mora na 116 plaža odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08).

More je na 115 plaža ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, a na jednoj plaži dobrom ocjenom.

Kratkotrajno onečišćenje mora utvrđeno je 13.06.2023. godine na plaži  Kobaš u Stonu. Uzorkovani su dodatni uzorci mora za kupanje 14. i 16.06. 2023. godine. Rezultati ispitivanja udovoljavaju uvjetima Uredbe. Kontrolnim uzorkom od 20.06.2023. godine potvrđen je prestanak kratkotrajnog onečišćenja.

Na plaži  Hotela Port 9, 20.06.2023. godine utvrđeno je kratkotrajno onečišćenje mora. Uzorkovani su dodatni uzorci mora za kupanje 21. i 22 .06. 2023. godine. Rezultati ispitivanja udovoljavaju uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), što upućuje na prestanak kratkotrajnog onečišćenja.

Uzorkovanje mora ponoviti će se u roku od sedam dana, radi provjere prestanka kratkotrajnog onečišćenja.

Kratkotrajno onečišćenja mora utvrđeno je i  19.06.2023. na plažama  Vile Plat i Smokovjenac u Platu. Uzorkovani su dodatni uzorci mora za kupanje 21. i 22 .06. 2023. godine. Rezultati ispitivanja na plaži Vile Plat udovoljavaju uvjetima Uredbe.

Uzorkovanje mora ponovit će se u roku od sedam dana, radi provjere prestanka kratkotrajnog onečišćenja.

More na plaži Smokovjenac u Platu i dalje ne udovoljava uvjetima Uredbe a uzorkovanja se nastavljaju do prestanka onečišćenja.

Analizom uzoraka mora za kupanje 20.06.2023. godine utvrđeno je kratkotrajno onečišćenje na plaži Tehnička radiona Ploče. Uzorkovani su dodatne uzorci mora za kupanje svakodnevno od 21. do 24. 06. 2023. godine. Rezultati ispitivanja i da ne udovoljavaju uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08).

Uzorkovanje mora ponavljat će se do prestanka onečišćenja.

Detaljniji podaci dostupni su javnosti na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Tako se na adresama http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca ili http://www.zzjzdnz.hr/ mogu vidjeti ocjene kakvoće prikazane obojanim kružnim simbolima i to plavim (izvrsna), zelenim (dobra), žutim (zadovoljavajuća) i crvenim (nezadovoljavajuća) na Google maps podlogama, kao i brojne popratne informacije (npr. temperature zraka i mora, slanost, smjer vjetra). Rezultati utvrđivanja kakvoće mora upisuju se u bazu podataka odmah nakon završetka analize.
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *