Održana radionica Programa transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027.

162

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u ulozi Nacionalnog tijela sa Zajedničkim tajništvom Programa transnacionalne suradnje dunavske regije, te u suradnji s Regionalnom agencijom DUNEA, u prostorijama Studentskog doma u Dubrovniku održali su info dan u okviru Programa dunavske regije 2021. – 2027. Radionica je održana u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te pravovremene pripreme za prijavu na 1. poziv na dostavu projektnih prijedloga.

Ispred Dubrovačko-neretvanske županije zainteresirane sudionike je pozdravio Miho Baće, pročelnik Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove dok je ispred Regionalne razvojne agencije DUNEA  konferenciju otvorila i nazočne pozdravila Franica Miloš, voditeljica odjela za pripremu i provedbu EU projekata.

Radionicu su vodili predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, koji su sudionike detaljnije upoznali s Programom transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027., s prvim pozivom na dostavu projektnih prijedloga, te ostalim mogućnosti financiranja kroz programe europske teritorijalne suradnje u programskom razdoblju 2021. – 2027.

Program predstavlja platformu za suradnju na strateškim područjima unutar dunavske regije između zemalja članica EU i susjednih zemalja, a u teritorijalnom smislu obuhvaća devet članica Europske unije (Austriju, Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Mađarsku, Rumunjsku, Slovačku, Sloveniju i Njemačku) te pet država nečlanica (Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju, Moldaviju i Ukrajinu).

Istaknuto je da u novom programskom razdoblju Program će financirati projekte koji se između ostaloga bave povećanjem istraživačkih i inovacijskih kapaciteta, usvajanjem naprednih tehnologija, promicanjem obnovljive energije, prilagodbom klimatskim promjenama i jačanjem zaštite okoliša te biološke raznolikosti. Financirati će se i projekti povećanja učinkovitosti tržišta rada i pristupa visokokvalitetnom zapošljavanju, poboljšanja pristupa obrazovanju, kao i jačanju uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, društvenoj uključenosti i društvenim inovacijama.

U tom smislu za prijavitelje su otvorena sva 4 tematska prioriteta (Pametnija  dunavska regija, Zelenija dunavska regija, Uključivija dunavska regija i Bolje upravljana dunavska regija) dok vrijednost poziva iznosi oko 92 milijuna eura EU sredstava uz stopu sufinanciranja od 80% i maksimalno trajanje projekata od 30 mjeseci.  Poziv je organiziran u dva koraka gdje se u prvom koraku od prijavitelja traži dostavu Iskaza interesa (Expression of Interest) u kojem se ocrtava intervencijska logika projektnog prijedloga i njegova strateška važnost, a potom u drugom koraku najbolji projektni prijedlozi iz prve faze pozivaju na podnošenje pune projektne prijave koja sadržava detaljnije informacije o projektu i čini osnovu za konačni odabir projekata za financiranje.

Prihvatljivi projektni partneri  su nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela, privatne institucije (profitne i neprofitne)I međunarodne organizacije koje djeluju prema nacionalnom pravu države članice EU ili (s ograničenjima) prema međunarodnom pravu.

Projektni prijedlozi moraju uključivati minimalno 3 financijskih partnera iz minimalno 3 zemlje programskog područja. Prihvatljivi su projektni partneri s čitavog teritorija RH.

Poziv na dostavu Iskaza interesa je otvoren do 21. studenoga 2022. dok se poziv na podnošenje pune projektne prijave očekuje u proljeće 2023. godine. Samim time očekivani početak provedbe projekata planiran je za početak 2024. godine.

Više informacija o prvom pozivu možete pronaći nahttps://razvoj.gov.hr/vijesti/program-transnacionalne-suradnje-dunavske-regije-2021-2027-objava-1-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga/5051

Također, za sva pitanja možete kontaktirati Nacionalnu kontakt točku program – gospodina Ivana Lajtmana (MRRFEU) na email adresu: ivan.lajtman@mrrfeu.hr ili tel: +385 1 6470 384

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *