Održana sjednica Povjerenstva za mandarine

452

U prostorijama Dubrovačko-neretvanske županije u Opuzenu održana je sjednica Povjerenstva za mandarine Dubrovačko-neretvanske županije.

U svrhu davanja neobvezne preporuke o određivanju datuma početka berbe mandarina Povjerenstvo će od Zavoda za mediteranske kulture, Sveučilišta u Dubrovniku, zatražiti fizikalno kemijsku analizu uzoraka plodova mandarina Zorice rane, Iwasaki i Ichumare.

Spomenutom analizom, kojom se određuje najmanji dozvoljeni omjer šećera i kiselina u plodu, utvrđuje se jesu li uzorkovani plodovi dosegli stupanj dozrijevanja sukladno Pravilniku o tržišnim standardima za voće i povrće, temeljem čega se može dati preporuka je li mandarina spremna za tržišni plasman.

Kao prethodnih godina Povjerenstvo će se obratiti Ministarstvu unutarnjih poslova kako bi se na graničnim prelazima omogućila što lakša dnevna migracija radne snage iz Bosne i Hercegovine.

Aktivnosti koje provodi operativni tim HAPIH-a provode se prema smjernicama Ministarstva poljoprivrede, koji je nositelj i koordinator Akcijskog plana.

Na terenu se, osim tehnike sterilnih kukaca, ograničeno provode ostale aktivnosti raspisane Akcijskim planom, te se apelira na proizvođače i sve dionike da u sinergiji provedbe provode aktivnosti, sukladno Akcijskom planu i Naredbi za poduzimanje mjera za suzbijanje i sprječavanje širenja sredozemne voćne muhe u dolini rijeke Neretve.

Za male i srednje proizvođače, Povjerenstvo će i ove godine pokrenuti Inicijativu samostalnog plasmana mandarina na javnim površinama gradova i općina diljem Hrvatske. Kao i prethodnih godina s Inicijativom se planira početi početkom listopada.
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *