ONEČIŠĆENJE MORA / Escherichia coli na plažama Hotela Vis 2 i Uvale Lapad

296

Nakon prijave o onečišćenju 19.08.2020. godine  Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije uzorkovao je more na plaži Vis 2.

Rezultati ispitivanja za mikrobiološki pokazatelj Escherichia coli prelaze propisane granične vrijednosti.

Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje NN 73/08 čl. 23. i 24., uzorkovanje mora će se ponavljati do prestanka onečišćenja.

Obzirom da uzorak mora na plaži u Vis 2 zbog onečišćenja fekalnog porijekla ne udovoljava uvjetima Uredbe ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavjesti.

Onečišćenje mora je i na plaži u Uvali Lapad. Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje NN 73/08 čl 24. (3)  po prestanku kratkotrajnoga onečišćenja Zavod za javno zdravstvo uzorkovao je 19.08.2020. godine  dodatne uzorke radi provjere o prestanku onečišćenja.

Rezultati ispitivanja za mikrobiološki pokazatelj Escherichia coli prelaze propisane granične vrijednosti.

Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje NN 73/08 čl.23. i 24., uzorkovanje mora će se ponavljati do prestanka onečišćenja.

Obzirom da uzorak mora na plaži u Uvali Lapad zbog onečišćenja fekalnog porijekla ne udovoljava uvjetima Uredbe ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavjesti.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *