Otvorenje izložbe Ivana Peraka “Brodovi”

402

Ivan Perak ciklusom „Brodovi“ nastavlja svoje istraživanje metijera, slikane teksture i optičkih senzacija koje uzrokuju točkasti nanosi boje. Ostavši u mediju slike i naizgled jasnom sižeu, autor razgrađuje slikanu formu i dokida figuraciju pa se samo leksičkom sugestijom stvara promatrani motiv, a zapravo je riječ o slojevitim nanosima boje visokih intenziteta i pikturalne vrijednosti čije komponiranje u veće cjeline predominantno nosi ideju apstrakcije. Kao takve, njegove su slike poligoni eksperimenata bojom koji i danas, na početku 21. stoljeća, rezultiraju autentičnim likovnim djelima oslobođenima uobičajenih komparativnih pristupa u odnosu prema dubrovačkoj kolorističkoj tradiciji.

Otvaranje izložbe je u četvrtak 21.ožujka u Galeriji Dulčić Masle Pulitika
Kustos: Marin Ivanović

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *