Ovo su rezultati poslovanja gospodarstva Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu

486

Na 2. proširenoj sjednici Gospodarskog vijeća Županijske komore Dubrovnik održane 10. srpnja raspravljalo se o rezultatima poslovanja poduzetnika Dubrovačko-neretvanske županije u 2016. godini.

Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu predalo je 3.783 trgovačkih društava (7% više nego 2015.). Pozitivno su poslovala 2.478 trgovačka društva odnosno 65% njih, a 1.305 je ostvarilo negativan financijski rezultat. 
U ukupnom prihodu najveće učešće ima djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane s ostvarenim prihodom od 2,7 milijarde kuna (26%), a zatim slijede trgovina s 2,2 milijarde prihoda (21%), prijevoz i skladištenje 1,3 milijarde (13%), te administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (89% čine putničke agencije) 1,1 milijardu kuna (11%). 

Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane ostvarila je porast ukupnog prihoda u odnosu na prethodnu godinu za 10%,  gdje se najveći udio u ukupnom prihodu od 67% (1,8 milijardi kn) odnosi na hotele i sličan smještaj, a slijedi ih  djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane s učešćem od 19% (520 milijuna kuna), te djelatnost pripreme i usluživanja pića 8% (217 milijuna kuna). 
Najveći porast ukupnog prihoda ostvaren je u stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima od 26%, a iznosio je 407 milijuna kuna,  premda samo s učešćem 4% od ukupnog prihoda. Djelatnosti građevinarstva (851 milijuna kuna) te prijevoza i skladištenja (1,3 milijarde kuna) ostvarile su porast ukupnih prihoda od 16%.

Dobit razdoblja iznosila je 840 milijuna kuna, a najveću dobit ostvarila je djelatnost pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (342 milijuna kuna), što čini 41% od ukupne dobiti, (7% manje nego prethodne godine). Prijevoz i skladištenje čini 15% ukupne dobiti razdoblja što iznosi 128 milijuna kuna, a trgovina 13% s 110 milijuna kuna dobiti. 

Konsolidirani rezultat (dobit razdoblja +/- gubitak)  je neto dobit od 247 milijuna kuna, od čega je djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  ostvarila 149 milijuna kuna. 
U konsolidiranim rezultatima samo su tri djelatnosti iskazale gubitak razdoblja u iznosu od 77 milijuna kuna, a gotovo cjelokupni gubitak ostvaren je u graditeljstvu(69 milijuna kuna).

Županijska trgovačka društva u 2016. su zapošljavala 19.692 djelatnika ili 3% više nego u prethodnoj godini. I dalje djelatnost pružanja smještaja  te  pripreme i usluživanja hrane zapošljava najveći udio svih zaposlenih u DNŽ 28% ili 5.619 djelatnika. Najznačajnije povećanje zaposlenih od 10% zabilježeno je u stručnim znanstvenim i tehničkim djelatnostima te u djelatnosti građevinarstva gdje je broj zaposlenih porastao za 7%.

Na kraju godine broj zaposlenih prema Zavodu za mirovinsko osiguranje iznosio je 39.992 te je u odnosu na kraj 2015. godine veći za 884 zaposlena (2%). Izražajna je sezonalnost u zapošljavanju tako je u 2016. godini u odnosu na 2008. godinu broj sezonskih radnika u ukupnom broju zaposlenih narastao s 4% na 14%, a u Republici Hrvatskoj s 2% na 4%.  Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih u županijskim trgovačkim društvima u 2016. godini iznosila je 5.233 kuna što je rast od 5% u usporedbi s 2015. Najveća prosječna mjesečna neto plaća isplaćena je u djelatnosti opskrbe električnom energijom (11.841 kn) a najniža u djelatnosti rudarstva i vađenja (3.795 kn).
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *