Perica Pušić: Smatramo kako su Konavle zakinute predloženim metodološkim kriterijom Zakona o regionalnom razvoju

342

Perica Pušić, pročelnik Upravnog odjela za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove  reagirao je u ime Općine Konavle na nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.

Prenosimo tekst u skraćenom obliku:

” Općina Konavle očitovala se na Nacrt izmjena i dopuna Zakona o regionalnom razvoju RH, u dijelu uređenja metodologije izračuna indeksa razvijenosti jedinica lokalne i regionalne samouprave, a na temelju koje se one razvrstavaju u odgovarajuće skupine razvijenosti. Prema preliminarnom izračunu novog indeksa razvijenosti Konavle su svrstane u VIII., ujedno i najrazvijeniju skupinu te slijedom toga ima bitno težu situaciju prilikom apliciranja na EU fondove. Novi nacrt predviđa sljedeće kriterije prilikom izračuna indeksa razvijenosti:

1. Prosječni dohodak po stanovniku

2. Prosječni izvorni prihodi po stanovniku

3. Prosječna stopa nezaposlenosti

4. Opće kretanje stanovništva

5. Udio obrazovanog stanovništva (VŠS i VSS 20-64)

6. Indeks starenja

Međutim, Općina Konavle smatra kako smo zakinuti predloženim metodološkim okvirom, jer su u obzir uzeti samo lako mjerljivi kriteriji, koji međutim ni približno ne oslikavaju sve realne okolnosti. Smatramo da nije potrebno posebno naglašavati problem teritorijalne i prometne (ne)povezanosti hrvatskog juga te razvojnog deficita kojeg zbog toga trpe Konavle kao najjužnija hrvatska općina, a što kao kriterij uopće nije uzeto u obzir. 

Također, potrebno je naglasiti da unutar i između regija osim infrastrukturne razvijenosti i prometne povezanosti, postoje značajne razlike u troškovima života i komunalnom standardu, a koji kao kriteriji također nisu razmatrani. Nadalje, tijekom turističke sezone i uslijed povećanja broja turističkih dolazaka i boravaka dolazi do izuzetnog pritiska na sve oblike javne infrastrukture i opskrbe, koja traži hitna ulaganja i takve projekte jednostavno nije moguće financirati iz redovnih proračunskih sredstava. Smatramo kako je potrebno voditi posebnu brigu o izrazito osjetljivim područjima kao što su otoci ili ruralne sredine sa specifičnim ekonomskim, demografskim i nadasve društvenim poteškoćama.

Također, trebalo bi razmisliti o tome da ratom razorene JLS-e, koje ne bilježe značajno viša odstupanja u socio-ekonomskoj razvijenosti u odnosu na prosjek države, zadrže status potpomognutog područja temeljem posebne odredbe indeksa razvijenosti. I u konačnici, potrebno je razmotriti u kojoj mjeri predloženi selekcijski kriteriji mogu ugroziti učinkovitu apsorpciju sredstava koja nam stoje na raspolaganju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova “, smatra Pušić.

Kompletnu verziju ovoga teksta pogledajte OVDJE.
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *