Podsjetimo što se u Vukovaru događalo 12. studenog 1991.

649

Zadnji tjedan prije pada Vukovara označava posljednju fazu ratovanja. Na današnji dan, 12. studenoga pokušan je četvrti, posljednji organizirani pokušaj deblokade Vukovara, koji je nažalost završio neuspjehom.
Branitelji su odlučili krenuti u napad jer je grad tada bio u nezavidnoj situaciji.

Agresori su prije toga osvojili Bogdanovce, presjekli komunikaciju između Vukovara i Borova Naselja te Vukovara i Vinkovaca. U gradu nije bilo redovite opskrbe strujom, vodom i hranom, bolnica je bila u užasnoj situaciji, dok je ostatak grada bio pod stalnim bombardiranjem JNA.

Plan za deblokadu grada nastao je dan ranije. Namjera je bila napraviti proboj linijom Nuštar- Marinci- Bogdanovci- Vukovar, deblokirati Vukovar i Borovo Naselje, osigurati opskrbu novostvorenog koridora, ali i evakuirati ranjenike.
Za napad su bila predviđena tri bataljuna i mehanizirana četa 3. “A” brigade ZNG, tenkovska četa 109. brigade HV-a, a za pojačanje je bila predviđena 105. brigada HV-a iz Bjelovara.

Napad na protivnika učvršćenog na crti Cerić – Henrikovci – Marinci i po dubini Bogdanovci, počeo je u večernjim satima. Napad je doživio neuspjeh zbog slabosti angažiranih snaga, pa je od zamisli uspjelo pomicanje snaga iz Nuštra prema Marincima pod vrlo teškim uvjetima djelovanja JNA sa zemlje i iz zraka.

Za nastavak napada nije bilo dovoljno snaga jer raspoloživo ljudstvo nije bilo dovoljno za proboj, s time da se 105. brigada HV-a nije još ni pojavila (došla je dva dana nakon), a i pored nje bila je potrebna najmanje još jedna bri­gada.

Toga dana u Vukovaru su napadani punktovi obrane ceste Vukovar – Borovo Naselje i silos na Dunavu. Nakon cjelodnevnih tenkovsko – pješačkih borbi, cesta još nije pala.
Zadnji tjedan prije pada Vukovara označava posljednju fazu ratovanja. Na današnji dan, 12. studenoga pokušan je četvrti, posljednji organizirani pokušaj deblokade Vukovara, koji je nažalost završio neuspjehom.
Branitelji su odlučili krenuti u napad jer je grad tada bio u nezavidnoj situaciji.

Agresori su prije toga osvojili Bogdanovce, presjekli komunikaciju između Vukovara i Borova Naselja te Vukovara i Vinkovaca. U gradu nije bilo redovite opskrbe strujom, vodom i hranom, bolnica je bila u užasnoj situaciji, dok je ostatak grada bio pod stalnim bombardiranjem JNA.

Plan za deblokadu grada nastao je dan ranije. Namjera je bila napraviti proboj linijom Nuštar- Marinci- Bogdanovci- Vukovar, deblokirati Vukovar i Borovo Naselje, osigurati opskrbu novostvorenog koridora, ali i evakuirati ranjenike.
Za napad su bila predviđena tri bataljuna i mehanizirana četa 3. “A” brigade ZNG, tenkovska četa 109. brigade HV-a, a za pojačanje je bila predviđena 105. brigada HV-a iz Bjelovara.

Napad na protivnika učvršćenog na crti Cerić – Henrikovci – Marinci i po dubini Bogdanovci, počeo je u večernjim satima. Napad je doživio neuspjeh zbog slabosti angažiranih snaga, pa je od zamisli uspjelo pomicanje snaga iz Nuštra prema Marincima pod vrlo teškim uvjetima djelovanja JNA sa zemlje i iz zraka.

Za nastavak napada nije bilo dovoljno snaga jer raspoloživo ljudstvo nije bilo dovoljno za proboj, s time da se 105. brigada HV-a nije još ni pojavila (došla je dva dana nakon), a i pored nje bila je potrebna najmanje još jedna bri­gada.

Toga dana u Vukovaru su napadani punktovi obrane ceste Vukovar – Borovo Naselje i silos na Dunavu. Nakon cjelodnevnih tenkovsko – pješačkih borbi, cesta još nije pala.

Izvor: direktno.hr
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *