Pokrenuta nabava za radove na igralištu škole u Gružu

223

Grad Dubrovnik objavio je 12. srpnja 2018. postupak javne nabave za izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji sportskih igrališta i izgradnji pomoćne građevine za OŠ Ivana Gundulić. Procijenjena vrijednost nabave je 700.000 kuna, koje je Grad osigurao u svom proračunu za ovu godinu.

Planirana je sanacija igrališta za košarku i mali nogomet postavljanjem novog asfaltnog sloja i uređenjem tribina igrališta. Predmet sanacije su i postojeći potporni i ogradni zidovi te zaštitna ograda igrališta. Riješit će se ujedno i problem oborinske odvodnje tog dijela obuhvata. Izgradnjom pomoćne građevine osigurat će se dodatni sadržaj otvorenim prostorima igrališta.

Radovima će se obuhvatiti i rješavanje problema nedostatnog osvjetljenja igrališta te će se postaviti novi rasvjetni stupovi. Sva potrebna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, elektroinstalacije) spojit će se na postojeće izvedene priključke postojeće izgradnje unutar obuhvata.

Ovaj sklop od tri sportska igrališta, osim što se koristi za potrebe Osnove škole, koriste ga i građani kao prostor za rekreaciju i održavanje raznih događanja. Najveće igralište je u najboljem stanju i tu je mjestimično potrebna zamjena visoke ograde.  Srednje igralište proširit će se za oko jedan metar cijelom širinom. Postavljanjem novog asfalta uredit će se i kanal, koji će riješiti problem oborinske odvodnje. Postojeća visoka ograda zamijenit će se novom, a ugradit će se i metalne ograde na prijelazima između igrališta i prostora tribina, kako bi se postigla veća sigurnost. Nove armiranobetonske zamijenit će postojeće tribine te će se ozeleniti njihovi rubovi stvarajući tako prijelaz na postojeće zelene površine.

Uz najmanje igralište, koje će imati multifunkcionalnu ulogu i čija će se podloga obojati, izgradit će se pomoćna građevina za potrebe održavanja različitih manifestacija. Bit će dijelom ukopana u postojeći teren, prizemne katnosti, natkrivena ravnim ozelenjenim krovom. Pročelje će biti od kamena, a uz postojeći potporni zid smjestit će se nenatkrivena terasa.

Zamijenit će se i ograda na granici parcele prema javnoj površini, urediti pješački pristupi  uz postavljanje rukohvata te popločati prolazi i terase. Planirano je i krajobrazno uređenje, odnosno sadnja trave na neuređenim zemljanim površinama i sanacija postojećeg stanja.

Dokumentacija za javnu nabavu dostupna je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH te na web stranici Grada. Krajnji rok za dostavu ponuda po ovoj nabavi je 3. kolovoza 2018. u 10 sati, a predviđeni rok završetka radova 60 dana od uvođenja izabranog ponuđača u posao.

Planiranom investicijom na adaptaciji kompleksa igrališta Osnovne škole Ivana Gundulića, Grad Dubrovnik želi učenicima škole osigurali bolje uvjete za rad, a za sve stanovnike Gruža uređeno mjesto za sportske aktivnosti, okupljanja i događanja.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *