Potpisani ugovori o financiranju Nove luke Korčula te za aktivnosti u lukama na području županije

497

Župan Nikola Dobroslavić potpisao je s ravnateljem Županijske lučke uprave Korčula Vedranom Lelekovićem i ravnateljem Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije Antunom Banovcem, ugovore o financiranju dokumentacije za Novu luku Korčula, na lokaciji Polačište, odnosno za finaciranje aktivnosti u lučkim područjima u nadležnosti Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije.

Ukupna vrijednost ovih ugovora je 700 tisuća kuna, od čega je ugovor s Županijskom lučkom upravom Korčula 500 tisuća kuna, dok vrijednost ugovora s Lučkom upravom Dubrovačko-neretvanske županije iznosi 200 tisuća kuna.

Potpisivanje ovih Ugovora nastavak je aktivnosti na daljnjem razvoju lučkih sustava na području Županije. Naime, sukladno zakonskim odredbama, Županija je putem četiri lučke uprave kojima je osnivač, nadležna nad 81 lučkim područjem luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja u kojima se kontinuirano provode radnje na održavanju, zaštiti i daljnjem razvoju.

Naime, prostornim planovima, strategijama povezivanja te utvrđenim ciljevima u poboljšanju povezivanja otoka na području Županije s kopnom, ovim sredstvima dodjeljenim Županijskoj lučkoj upravi Korčula planira se ishoditi prijeko potrebni dio dokumentacije za gradnju nove luke, s obzirom da je Nova luka Korčula, na lokaciji Polačište, planirana kao prihvatna luka na otoku Korčuli, preko koje bi se odvijao promet iz luke Perna na poluotoku Pelješcu. Projekt nove luke Korčula, uz trajektno pristanište Perna na Pelješcu te zaobilaznicu Orebića, predstavljaju cjelinu u planu prometnog povezivanja Korčule s Pelješcom.

Za napomenuti je da su, osim nedavno uređene i puštene u promet, komunalne lučice Batala u vrijednosti od 10 milijuna kuna, u proteklih nekoliko godina izravno ili u suradnji s nadležnim Ministarstvom Županijske lučke uprave uložile više od 110 milijuna kuna, čime je osim uređenja i održavanja izgrađeno ukupno dva kilometra potpuno novih obala u svrhu operativnih područja za pristajanje plovila te komunalnog i nautičkog veza u lukama.

Spomenuta sredstva su uložena u pomorsko-putnički terminal Vela Luka (26 milijuna kuna), Luka Šipanska, Gornje Čelo na Kalamoti, Komolac, Orašac, Trsteno, Zaton, Lopud, Suđurađ, te luka Batala (ukupno 23 milijuna kuna), Trpanj, Broce, Sobra, Slano, Mlini, Ston i Prigradica (ukupno 44 milijuna kuna). U Zavalatici, odnosno trajektnu luku Korčula te rivu u gradu Korčuli uloženo je 18 milijuna kuna.

Također od sredstava uprihođenih od pomorskog dobra, u proteklih nekoliko godina Županija je osim izravnih ulaganja, dodjelila gradovima i općinama sredstva za pomoć u realizaciji projekata na pomorskom dobru u ukupnom iznosu od 8,5 milijuna kuna.
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *