Potpisani ugovori o zajedničkom financiranju dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni

488

Župan Nikola Dobroslavić potpisivao je ugovore o zajedničkom financiranju dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni 2023. godine s jedinicama lokalne samouprave, Zavodom za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije i nadležnim domovima zdravlja.

S ciljem povećanja standarda zdravstvene zaštite, a temeljem zahtjeva struke i dogovora s predstavnicima lokalne samouprave, Dubrovačko-neretvanska županija je kao koordinator projekta odredila lokacije i način pružanja pojačane zdravstvene zaštite.

Dodatni medicinski timovi, odnosno pripravnosti će se organizirati u periodu od 1. srpnja do 31. kolovoza 2023. godine, kako slijedi:

 • Dubrovačko-neretvanska županija će financirati dva dodatna medicinska tima pri Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije kojeg čine liječnik i medicinska sestra.
 • Za potrebe pružanja dodatne zdravstvene zaštite turistima za područje otoka Šipana i Lopuda Dubrovačko-neretvanska županija će organizirati i financirati i jednu pripravnost liječnika.
 • Dubrovačko-neretvanska županija će također i ove godine financirati i jedan dodatni medicinski tim pri Domu zdravlja Dubrovnik, a koji se odnosi na ambulantu u povijesnoj jezgri. Tim će činiti liječnik i medicinska sestra.
 • Dubrovačko-neretvanska županija i Općina Mljet zajednički će financirati jedan  dodatni medicinski tim pri Domu zdravlja Dubrovnik (ambulanta Mljet) kojeg čine liječnik i medicinska sestra.
 • Dubrovačko-neretvanska županija i Općina Ston zajednički će financirati jedan dodatni medicinski tim pri Domu zdravlja Dubrovnik (ambulanta Ston) kojeg čine liječnik i medicinska sestra.
 • Dubrovačko-neretvanska županija, Grad Korčula i Općina Lumbarda zajednički će financirati dva dodatna medicinska tima pri Domu zdravlja Korčula koji čine liječnik i medicinska sestra.
 • Dubrovačko-neretvanska županija i Općina Orebić zajednički će financirati jedan  dodatni medicinski tim pri Zavodu za hitnu medicinu DNŽ (ambulanta Orebić) koji čine liječnik i medicinska sestra.
 • Dubrovačko-neretvanska županija i Općina Trpanj zajednički će financirati jedan  dodatni medicinski tim pri Domu zdravlja Korčula (ambulanta Trpanj) koji čine liječnik i medicinska sestra.
 • Dubrovačko-neretvanska županija i Grad Ploče zajednički će financirati jedan dodatni medicinski tim pri Domu zdravlja Ploče koji čine liječnik i medicinska sestra.
 • Dubrovačko-neretvanska županija i Općina Vela Luka zajednički će financirati jedan dodatni medicinski tim pri Domu zdravlja “Dr. Ante Franulović” Vela Luka koji čine liječnik, medicinska sestra i vozač.
 • Dubrovačko-neretvanska županija i Općina Slivno zajednički će financirati jedan dodatni medicinski tim pri Domu zdravlja Metković koji čine liječnik i medicinska sestra.

 Za navedeni model predviđen je iznos od 102.268 eura

U financiranju Dubrovačko-neretvanska županija sudjeluje s 64.261 eura, Ministarstvo turizma i sporta s iznosom od 15.393 eura, dok gradovi i općine sudjeluju sa sveukupnim iznosom od 22.634 eura.
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *