Predstavljen model participativnog budžetiranja za Grad Dubrovnik

222

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković jučer je na konferenciji za novinare predstavio je koncept participativnog budžetiranja, kao demokratskog alata putem kojeg se odluke o raspodjeli dijela javnih sredstava donose u izravnoj suradnji s građanima. U Gradu Dubrovniku implementirat će se 2020. godine, u svrhu transparentnijeg upravljanja i učinkovitijeg odgovaranja na potrebe zajednice.

”Postojeći modeli participativnog budžetiranja u Hrvatskoj uglavnom nisu na onoj razini na kojoj je to u europskim gradovima. Želimo samo najbolje za naš Grad i zato smo se odlučili ići u ovom smjeru. Cilj je da  građani u budućnosti u svojim kotarevima predlažu projekte, da se o njima glasa i da oni postanu sastavni dio Proračuna Grada te da se kao takvi izvršavaju”, kazao je gradonačelnik Mato Franković.

Napomenuo je kako se već od ove godine radi s gradskim kotarevima i mjesnim odborima od kojih je Grad već dobio prijedloge i sugestije za uvrštenje u Proračun za iduću godinu, a cilj je uključiti i veći broj stanovnika te se zato razvija ovaj model, koji će u potpunosti zaživjeti 2020. godine.

Participativno budžetiranje objasnila je Jelena Brbora iz Razvojne agencije Grada Dubrovnika DURA-e koja provodi ovaj projekt. Radi se o složenom procesu koji uključuje više aktera, a podijeljen je na fazu pripreme, koja je već počela, i fazu provedbe.

“Nakon razrade modela, naša ideja je da se on testira na razini triju osnovnih škola. One će u fazi testiranja biti male razine upravljanja koje će ‘glumiti’ gradski kotareve. Razredi unutar njih će predlagati projekte u određenim iznosima, oni će proći određene kriterije prihvatljivosti nakon čega će se realizirati. Osim dobre edukativne sfere, nama će to služiti za izradu evaluacijskog okvira,” pojasnila je Brbora.

Modeli participativnog budžetiranja variraju ovisno o lokalnom kontekstu pa je stoga Grad Dubrovnik s razradom vlastitog modela krenuo već ove godine s ciljem da implementacija započne s financijskom konstrukcijom za 2020. godinu.  Započeti proces pripreme nastavit će se ciklusom konzultacija s gradskim kotarevima, gradskim odjelima i firmama te organizacijama civilnog društva i građanima s ciljem prikupljanja informacija za razradu modela prilagođenog kontekstu Grada Dubrovnika. Sljedeće godine planira se finalizacija metodologije rada te formiranje i edukacija užeg i šireg tima za implementaciju pripremnog procesa 2019. godine i samu provedbu 2020. te evaluaciju procesa. Proces participativnog budžetiranja 2020. godine podijelit će se na dva dijela: proces odabira i proces implementacije projekata.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *