Predstavljena nova publikacija: ‘Županije – razvojna raznolikost i gospodarski potencijali’

258

Na sjednici Gospodarskog vijeća predstavljena je nova publikacija Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK pod nazivom „Županije – razvojna raznolikost i gospodarski potencijali“. 

Publikacija na preko 80 stranica obrađuje ekonomske i demografske pokazatelje i trendove u županijama te ih po brojnim drugim pokazateljima uspoređuje međusobno, ali i na razini EU. Uz navedeno, svakoj županiji posvećen je poseban dio s pokazateljima i opisom gospodarskog potencijala.

Navedena publikacija odlična je podloga za spoznavanje stanja u kojem se nalaze hrvatske županije, ali i za kreiranje gospodarskih (i ostalih) mjera i politika kojima je cilj ubrzavanje razvoja i smanjivanje razlika u međusobnom razvoju hrvatskih regija i županija.
U zadnje dvije godine primjetan je pozitivan trend pokazatelja poslovanja poduzetnika Republike Hrvatske i Dubrovačko-neretvanske županije, no još uvijek nisu dostignute veličine zabilježene u pretkriznoj 2008. godini (broj zaposlenih i ukupni prihod). 

Veličina BDP-a najbolji je pokazatelj različite gospodarske snage pojedinih županija. Tako se od 328 milijardi kuna, koliko je iznosio bruto domaći proizvod (BDP) u 2014. godini na razini Hrvatske, čak trećina ili točno 33,3% odnosilo na Grad Zagreb. Udio Dubrovačko-neretvanske županije u ukupnom BDP je 3%, odnosno 9,5 milijardi kuna.Uz ekonomsku snagu, BDP pokazuje i trendove kretanja gospodarstva u pojedinim razdobljima. Tako je BDP i na nacionalnoj razini i u svim županijama u 2014. godini bio nominalno manji nego u pretkriznoj 2008. godini. Stopa pada BDP na nacionalnoj razini iznosila je -4% dok je u Dubrovačko-neretvanske županiji iznosila -3,2%. 

Hrvatska gospodarska komora provela je postupak ocjenjivanja i razvrstavanja svih županija u Republici Hrvatskoj prema indeksu gospodarske snage. HGK indeks gospodarske snage jest kompozitni pokazatelj koji se računa kao zbroj ponderiranih osnovnih gospodarskih pokazatelja u trogodišnjim prosjecima te demografske projekcije radi mjerenja stupnja gospodarske snage i gospodarskog potencijala županija u odstupanju od prosjeka RH (indeks gospodarske snage iznad 100 pokazuje da je pojedina županija iznad prosjeka RH, dok vrijednost niža od 100 znači da je pojedina županija ispod prosjeka RH). 

HGK indeks gospodarske snage za Dubrovačko-neretvansku županiju iznosi 92,1 iz čega vidimo kako je DNŽ ispod prosjeka Republike Hrvatske te zauzima šesto mjesto u ukupnom poretku županija. 
U publikaciji su obrađena i demografska kretanja koja su izrazito nepovoljna za Republiku Hrvatsku i Dubrovačko-neretvanske županiju. Danas u Hrvatskoj ne postoji nijedna županija koja iz godine u godinu pokazuje neprekinut prirodni prirast. Dugogodišnje prirodno smanjenje izaziva zamjetne promjene u dobnom sastavu stanovništva što se očituje u padu broja i udjela mladih, u padu broja i udjela osoba u radnom kontingentu, te u porastu broja i udjela starijeg stanovništva. 

U projekcijama broja stanovništva za 2021. godinu u Dubrovačko-neretvansku županiji očekuje se pad stanovništva za 2% odnosno 1.954 stanovnika manje.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *