Prihvaćen dio žalbe Lipovog gaja na javnu nabavu nadzora izgradnje Pelješkog mosta

289

Državna komisija za kontrolu javne nabave RH na temelju žalbe Lipovog gaja poništila je izmjenu dokumentacije za javnu nabavu nadzora nad izgradnjom Pelješkog mosta u dijelu “koji je zahvaćen nezakonitošću” te naložila Hrvatskim cestama da u nastavku tog postupka postupi sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Hrvatske ceste su krajem rujna objavile natječaj za nadzor izgradnje Pelješkog mosta, na što se početkom listopada žalila španjolska tvrtka IDP Ingenieria Y Arquatectura Iberia, a Državna je komisija prihvatila to žalbu i poništila dio dokumentacije o nabavi. Nakon toga su Hrvatske ceste 24. studenoga objavile objašnjenja i izmjenu dokumentacije te produljile rok za dostavu ponuda do 21. prosinca (prvotni je bio 30. listopada), no na tu se izmjenu dokumentacije žalio Lipov gaj, koji je osporavao zakonitost izmijenjene dokumentacije i upozorio na procesne povrede te zatražio poništenje dijela izmjena dokumentacije zahvaćen nezakonitošću.

Iako je u rješenju Komisija većinu navoda na koje se žalio Lipov gaj ocijenila neosnovanom, osnovanom je utvrdila prigovor da se u prilozima dokumentaciji nalazi samo troškovnik kontrolnih ispitivanja, ali ne i troškovnik kompletnog nadzora, koji je bio sastavni dio prvotne dokumentacije, prenosi seebiz.

Taj propust priznaju i Hrvatske ceste, koje su u odgovoru na žalbu navele da je prilikom učitavanja (u elektroničkom oglasniku javne nabave) izmijenjenog troškovnika kontrolnih ispitivanja došlo do toga da je taj troškovnik učitan samostalno preko već učitanog zajedničkog direktorija (koji je sadržavao dva dokumenta – troškovnik kompletnog nadzora i troškovnik kontrolnih ispitivanja) tako da je onemogućen pristup troškovniku kompletnog nadzora.

“Navodi da se radi o nenamjernom postupanju naručitelja koje je moglo biti otklonjeno da je žalitelj zatražio pojašnjenje izmjene te ističe da će po odluci ovoga tijela o žalbi, ponovno učiniti dostupnim i prvotno objavljeni dokument – troškovnik kompletnog nadzora”, prenosi Državna komisija iz odgovora Hrvatskih cesta na žalbu.

Državna komisija zamjećuje da nisu utvrđene osobito bitne povrede postupka javne nabave te Hrvatske ceste upućuje da u nastavku postupka postupe sukladno odgovarajućim zakonskim odredbama.

Ostale prigovore Lipovog gaja Državna je komisija ocijenila neosnovanim, među njima i prigovore da Hrvatske ceste nisu produljile rok za dostavu ponuda sukladno zakonskim odredbama, da je došlo do pogreški u numeraciji određenih članaka dokumentacije i dr.

Državna komisija utvrdila je i da je žalba Lipovog gaja “dopuštena, uredna, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe”.

Naime, Hrvatske ceste u odgovoru na žalbu osporile su toj tvrtki pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi za nadzor gradnje Pelješkog mosta. Žalitelj je u zadanom roku dostavio izvadak iz sudskog registra, čime je dokazao da je gospodarski subjekt, a ne zakonitom dokumentacijom o javnoj nabavi bi mogao pretrpjeti štetu zbog kršenja subjektivnih prava, obrazlaže Državna komisija, ocjenjujući da Lipov gaj ima pravo na žalbu i da je ona osnovana.

Hrvatske ceste trebaju platiti i naknadu Lipovom gaju za troškove žalbenog postupka u iznosu od 5.000 kuna.

Prema podacima iz sudskog registra, tvrtka Lipov gaj osnovana je krajem studenoga 2016. godine, kao jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću odnosno s temeljnim kapitalom od 10 kuna.

Komentar ishoda žalbe tvrtke Lipov gaj na natječaj za izbor nadzornika radova na Pelješkom mostu Hina do 17,15 sati nije uspjela dobiti iz Hrvatskih cesta niti iz resornog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Prije desetak dana ministar Oleg Butković je izjavio da žalba jedne tvrtke na postupak nadzora nad Pelješkim mostom neće zaustaviti Hrvatske ceste da donesu odluku o izboru izvođača radova.

Tada je također rekao kako je žalbu na postupak nadzora uložila tvrtka koja ima nula zaposlenih i temeljni kapital od 10 kuna.

“To neće ograničiti ni zaustaviti Hrvatske ceste da donesu odluku o izboru izvođača radova za Pelješki most. To ide, čekamo Hrvatske ceste da završe taj posao”, rekao je nedavno ministar Butković.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *