Raspisan natječaj za novog ravnatelja/icu Rezervata Lokrum; evo što se traži

412

Od današnjeg dana kreću prijave koje će trajati 15 dana, za mjesto novog ravnatlja/ice JU Rezervata Lokrum.

Na temelju članka 134. stavka 1. podstavak 6. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13) i članka 18. stavka 1. podstavka 8. Statuta Javne ustanove “Rezervat Lokrum” (od 21. 04. 2015. godine), Upravno vijeće Javne ustanove “Rezervat Lokrum”  raspisuje natječaj za izbor ravnatelja ili ravnateljice Javne ustanove Rezervat Lokrum.

Uvjeti koje kandidati trebaju zadovoljiti su:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, 

– najmanje pet godina radnog iskustva u struci,

– aktivno znanje jednog stranog jezika,

– poznavanje rada na računalu 

Uz prijavu na natječaj, kandidat treba priložiti:

životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu,
plan-program rada i viziju razvoja Javne ustanove ‘Rezervat Lokrum’ za vrijeme trajanja mandata,
izvornik ili ovjeren preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi,
izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),
dokaz o radnom iskustvu na poslovima u struci (elektronički ispis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; 
preslik ugovora o radu ili potvrda poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
preslik osobne iskaznice. Ravnatelja/ravnateljicu imenuje Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na prijedlog Upravnog vijeća Ustanove na mandat od 4 godine.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja.
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *