SEDMA SJEDNICA GV-a: O prijedlogu proračuna, Vili Čingriji, imenovanju ravnatelja Rezervata Lokrum…

298

Sedma sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u ponedjeljak,  18. prosinca 2017. godine, s početkom u 16 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika,  Nastavak sjednice održat će se u utorak, 19. prosinca 2017., s početkom u 16 sati.

 

 

Za sjednicu se predlažu sljedeće točke dnevnog reda: 

1.    Vijećnička pitanja.

2.    Prijedlog Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu. 

3.    Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu. 

4.    Prijedlog odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. 

5.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina. 

6.    Prijedlog izmjena i dopuna Plana korištenja javnih površina u povijesnoj jezgri. 

7.    Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 

8.    Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika.

9.    Prijedlog odluke o trošenju dijela sredstava prikupljenih komunalnom naknadom Grada Dubrovnika u 2018. godini. 

10.  Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Dubrovnika u 2018. godini. 

11.  Prijedlog odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Dubrovnika. 

12.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini. 

13.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa obavljanja komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja za Grad Dubrovnik u 2017. godini. 

14.  Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini. 

15.  Prijedlog programa obavljanja komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja za Grad Dubrovnik u 2018. godini. 

16.  Prijedlog pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika. 

17.  Prijedlog zaključka o usvajanju Cjenika Dubrovačke kartice broj 1/2017. 

18.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2018. godinu. 

19.  Prijedlog zaključka o donošenju Osnovnog programskog i financijskog okvira Gradskog kazališta Marina Držića za četverogodišnje razdoblje od 2018. do 2021. odine.       

20.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju ponude Republike Hrvatske od 7. studenoga 2017. za kupnju nekretnine u naravi kompleks  „Vila Čingrija“. 

21.  Prijedlog zaključka o Izvješću o poslovnim odnosima i nenaplaćenim potraživanjima Grada Dubrovnika prema društvima Ragusa parking d.o.o. za upravljanje javnom garažom u stečaju i Constructus d.o.o. za gradnju u stečaju, koji su izbrisani iz sudskog registra Trgovačkog suda. 

22.  Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju kanalizacijskog sustava na otoku Šipanu k.o. Suđurađ. 

23.  Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju kanalizacijskog sustava na otoku Lopudu.
 

24.  Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju TS 10(20)04 KV „Marina Gruž“ i podzemno polaganje elektrokabela. 

25.  Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju sustava otpadnih voda i vodoopskrbe naselja Stara Mokošica, Nova Mokošica, Obuljeno, Prijevor i Rožat. 

26.  Prijedlog rješenja o ukidanje statusa puta odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 2803 k.o. Dubrovnik površine 9 m2. 

27.  Prijedlog rješenja o ukidanje statusa puta odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 3779 k.o. Osojnik površine 33 m2. 

28.  Prijedlog rješenja o ukidanje statusa puta odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 1562 k.o. Trsteno površine 29 m2. 

29.  Prijedlog rješenja o stavljanje van snage Rješenja o kupnji nekretnine u k.o. Zaton i k.o. Petrovo selo Klasa: 940-01/16-01/136, Urbroj: 2117/01-09-15-8 od 19. i 21.12. 2016.
 

30.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Dubrovnika. 

31.  Prijedlog smjernica  za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite na području Grada Dubrovnika za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2021. godine 

32.  Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava Civilne zaštite s financijskim učincima za četverogodišnje razdoblje. 

33.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za donošenje odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti sa ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom HEP OPSKRBA d.o.o. na vrijeme od (2) dvije godine za opskrbu električne energije. 

34.  Prijedlog odluke o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku. 

35.  Prijedlog rješenja o razrješenju ravnatelja Javne ustanove Rezervat Lokrum. 

36.  Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove Rezervat Lokrum. 

37.  Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dom Marina Držića. 

38.  Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dom Marina Držića. 

39.  Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dubrovački simfonijski orkestar. 

40.  Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dubrovački simfonijski orkestar.
 

41.  Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Folklorni ansambl „Linđo“. 

42.  Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Folklorni ansambl „Linđo“. 

43.  Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik. 

44.  Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik. 

45.  Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre. 

46.  Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Javne ustanove u kulturi Kazalište Marina Držića. 

47.  Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik. 

48.  Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika za Županijski sud u Dubrovniku.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *