SRĐEVCI: Gleda li Belveder još uvijek na Grad koji u svoju agendu nije uknjižio borbu za javni interes?

422

Zar gradonačelnik Franković i „najdržavotvornija od svih državotvornih stranaka“ sa svojim satelitima (DUSTRA i DDS) – misli da ćemo mu mi građani rješavati njegove probleme?! Borimo se za pravdu po pitanju Srđa, borimo se za pravdu po pitanju nakaradne marine u Gružu, borimo se da se Tvrđava Imperijal vrati Gradu Dubrovniku, borimo se da Uvala Lapad bude uređena prema pobjedničkom projektu, a ne ovako s ekocidom, borimo se za pravdu po pitanju građana u Zlatnom potoka kojima se ništa ne daje, a sve oduzima! Pa dokle tako više, zar nitko neće konačno preuzeti odgovornost, pomoći građanima, a ne biti slugan raznoraznim špekulacijama, stoji u priopćenju Srđ je Grad koje prenosimo u cijelosti.

BELVEDERE I MI ili hoće li Gradonačelnik i najdržavotvornija od svih stranaka konačno preuzeti odgovornost, pomoći građanima, ili nastaviti s ulogom slugana raznoraznim špekulacijama?

Pitanje vlasništva zemlje na kojoj se nalazi kompleks Belvedere ušao je, sudeći po javnoj prepisci između gospara Igora Legaza i gospođe Stelle Šimunović kao odvjetnice tvrtke Vila Larus d.o.o. u sferu u kojoj se i od ostalih aktera javnog života treba očekivati reakcija ili barem elementarno poznavanje problema.

U slučaju Belvedera – očigledno je da se radi o još nerazjašnjenim okolnostima po kojima su mimo sadržaja Rješenja donesenog 1996. od strane zemljišno – knjižnog odjela Općinskog suda u Dubrovniku – izvršeni grubi falsifikati.

U ovom slučaju Srđ je Grad potpuno podržava ono što javno tvrdi gospar Igor Legaz.
Naime, Posl. Br. Z-2363/94 od 03.04.1996. Općinskog suda u Dubrovniku donosi Rješenje u kojem se navodi samo ono što se ovim Rješenjem dopušta, pozivajući se na uvid u više dokumenata, a među njima i Prijavni list UP-I-932-07-/92-01/78. Prema tada važećem Zakonu o zemljištim knjigama sudac nije trebao pisati obrazloženje zašto je neke predložene izmjene prihvatio, a zašto neke druge nije. To je razlog zašto „nigdje u navedenom rješenju nema naznake da se ne prihvaća provedba u bilo kojem dijelu“. Ta je obveza nastala tek novim Zakonom o zemljišnim knjigama od 01.01.1997.

No, vratimo se na spomenuto Rješenje jer je ono ključno za razumijevanje falsifikata koji je potom izveden –, dakle, što se ovim Rješenjem jedino i samo dopuštalo:

Poništenje čest. zgr. 763/1Poništenje čest. zem. 1875/3Promjena prava korištenja čest. zem. 1859/1, 1859/2, 1859/3, 1859/4, 2457, čest. zgr. 3032 i 3052, te uvrštenje novoformiranih čest. zgr. 3196, 3197, 3198, 3199 i 3200 uz istovremenu uknjižbu.Najprije, Općinski sud u Dubrovniku – zemljišnoknjižni odjel donio je Rješenje SAMO ZA OVE IZMJENE, a ne za ikoje druge.
Sve one izmjene koje su upisane u Obrazloženju Prijavnog lista UP-I-932-07-/92-01/78 Ureda za katastarsko-geodetske poslove nisu se nužno morale prihvatiti ovim Rješenjem.
Sam Prijavni list u svome Obrazloženju izričito navodi osnovu izmjena – Uporabnu dozvolu za hotel Belvedere UP-I-05/5-2073/1-88 od 30.06.1988., dakle, te izmjene nisu bile na osnovu Rješenja suda. No, Sud je trebao prihvatiti ove izmjene – jedan dio doista jest, ali onaj dio koji je predmet ovog javnog spora, a i našeg javnog interesa NIJE.

Ovo je i pravi razlog zašto su čest. zem. među kojima je i put Vlaha Bukovca uz određeni broj čest. zem. koje su u obuhvatu kompleksa Belvedere – DANAS SLUŽBENO I U CJELOSTI UKNJIŽENO VLASNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE, a ne tvrtke Vila Larus d.o.o.

Što se po pitanju falsificiranja dalje dogodilo. Očito je da je NETKO nastojao nezakonito unijeti one izmjene koje nisu bile potvrđene Rješenjem iz 1996. To je napravljeno vrlo perfidno jer su napravljene izmjene na katastarskoj karti, a jednoj čestici (čest. zem. 1877/4) nezakonito povećan obujam – implicirajući da su ostale čest. zem., a koje su su postale sastavnim dijelom ove povećane čest. zem. 1877/4, ukinute – a NISU. Nisu iz razloga, ponovit ćemo, jer to Rješenje iz 1996. nije predviđalo. Čak štoviše, svi akti nastali nakon Rješenja iz 1996. ukazuju da sve ove, navodno ukinute, čestice i dalje pravno postoje. Ono što sada pravni tim Ville Larus d.o.o. pokušava jest utvrditi da je sud svojim Rješenjem dopustio nešto što on sasvim izvjesno – NIJE.

ŠTO TO KONKRETNO ZNAČI

To znači da je put Vlaha Bukovca u cijelosti u ovom trenutku u zemljišno-knjižnom vlasništvu Republike Hrvatske. Pa dobro, obzirom da se javnost digla na noge jer želi sačuvati javni karakter puta Vlaha Bukovca i zaštiti javni interes u obuhvatu projekta – što radi gradonačelnik?! Najlakše mu je stajati po strani i čekati da problem prođe. Zar gradonačelnik Franković i „najdržavotvornija od svih državotvornih stranaka“ sa svojim satelitima (DUSTRA i DDS) – misli da ćemo mu mi građani rješavati njegove probleme?! Borimo se za pravdu po pitanju Srđa, borimo se za pravdu po pitanju nakaradne marine u Gružu, borimo se da se Tvrđava Imperijal vrati Gradu Dubrovniku, borimo se da Uvala Lapad bude uređena prema pobjedničkom projektu, a ne ovako s ekocidom, borimo se za pravdu po pitanju građana u Zlatnom potoka kojima se ništa ne daje, a sve oduzima! Pa dokle tako više, zar nitko neće konačno preuzeti odgovornost, pomoći građanima, a ne biti slugan raznoraznim špekulacijama!

Ono što mi iz Srđ je Grad vrlo jasno vidimo jest da kako i u prošlom, tako i u ovom mandatu u Gradu Dubrovniku vlada potpuna nesposobnost i da jedino politička trgovina drži glavne igrače u igri. Kako to građani ne vide – zbilja je zapanjujuće i zabrinjavajuće.

Srđ je Grad
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *