Tag:

Betlehemsko svjetlo stiglo u palaču Ranjina

Katolički skauti Zdruga Sv. Vlaha predvođeni don Marinom Lučićem u ponedjeljak su u Palaču Ranjinu donijeli Betlehemsko svjetlo mira. Skaute su dočekali župan...

Betlehemsko svjetlo stiglo u palaču Ranjina

Katolički skauti Zdruga Sv. Vlaha predvođeni don Marinom Lučićem u ponedjeljak su u Palaču Ranjinu donijeli Betlehemsko svjetlo mira. Skaute su dočekali župan...