Tag:

BOLOGNA Predstavljanje sportskih događaja u sklopu projekta Zero Waste

Predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali su na studijskom putovanju koje se održalo u Bologni u okviru Zero Waste Blue projekta. Cilj studijskog...