Tag: , , ,

Dugopolje, Konavle i Župa imaju najveći rast broja učenika među svim općinama u RH

Općine Dugopolje, Konavle i Župa dubrovačka imale su u školskoj godini 2020/2021. u odnosu na prethodnu školsku godinu najveći rast broja učenika u apsolutnom...