Tag: , ,

Grad proširio 1300 metara pristupne ceste tvrđavi Imperijal

Grad Dubrovnik je putem nadležnog Upravnog odjela za promet i ugovornog izvođača radova na održavanju nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina završio...