Tag: , , ,

Drugo redovito ispitivanje kakvoće mora na plažama Dubrovačko-neretvanske županije

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2023 godinu,  Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske...

Rezultati trećeg ispitivanja kakvoće mora

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske...

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio prvo redovno ispitivanje kakvoće mora u 2022.

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. godinu,  Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske...

Objava rezultata petog ispitivanja kakvoće mora na području DNŽ u 2019. godini

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske...

Rezultati ispitivanja kakvoće mora na području Dubrovačko-neretvanske županije

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske...

Od 118 plaža, more je na njih 110 izvrsne kakvoće

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske...

Peto redovno utvrđivanje kakvoće mora

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske...

Četvrto ispitivanje kakvoće mora

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske...

Rezultati ispitivanja kakvoće mora na području Dubrovačko-neretvanske županije

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske...

MLINI: Kupanje se ne preporuča do daljnjeg, more onečišćeno fekalnim vodama

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode, sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje (“Narodne novine” broj 73/08),...