Tag:

Rezultati osmog redovnog ispitivanja kakvoće mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske...

Rezultati ispitivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske...

More čisto na svim plažama u Županiji

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske...